Utbetalingsrapport

Utbetalingsrapport

Utbetalingsrapporten viser ukentlig inntjening for hele klinikken. Den sorterer på dag, og den enkelte behandler og kan brukes for å fordele egenandeler på klinikken.

Du kan også lage en utbetalingsrapport over et lengre tidsrom ved å velge Fra uke og Til uke, og klikke på knappen Lag utbetalingsrapport.

Ønsker du å se rapporter for foregående år, velg dette i nedtrekksmenyen under År.

Last updated