Behandlingsforløp

For klinikker og brukere som jobber med ulike behandlingsløp rundt pasientene, kan Behandlingsforløp aktiveres. Dette kan være f.eks. forsikringssaker der pasienten skal tagges i ett og samme løp for å sende et samlet oppgjør til forsikringsselskapet.

Opprette behandlingsforløp

For å opprette et nytt behandlingsforløp på pasienten finnes det ulike måter å benytte. Du kan enten opprette et nytt journalnotat og velge Opprett behandlingsforløp i feltet for behandlingsforløp.

Etter dette er gjort vil du få opp en dialogboks som ber deg om å skrive inn fritekst eller koble opp en diagnose/problem, samt en dato for oppstart. Klikk så på Lagre og behandlingsforløpet kan benyttes.

Benytte behandlingsforløp

For å knytte et journalnotat til et behandlingsforløp må du først ha opprettet forløpet. Deretter kan du velge det fra listen når du oppretter et nytt journalnotat. Behandlingsforløpet kan knyttes til ulike problemer/diagnosekoder.

Du kan også legge til behandlingsforløp på eksisterende journalnotater, eller redigere et behandlingsforløp på en eksisterende. Klikke på de tre prikkene til høyre i journalnotatet for å gjøre dette.

Avslutte behandlingsforløp

For å avslutte et behandlingsforløp kan du enten gå tilgjøre det i Behandlingsforløp under mennesket.

Deretter velg sluttdato og klikk Oppdater. Da flytter behandlingsforløp seg fra Aktive til Avsluttede.

Last updated