Meldingslogg

Meldingsloggen viser alle elektroniske meldinger du har sendt og mottatt. Dersom du er klinikkadministrator viser loggen en oversikt over alle meldinger klinikken har sendt/mottatt.

Gå til Klinikkmodulen og Meldingslogg.

Meldinger som ikke er knyttet til pasient

Noen meldinger er ikke knyttet til pasient og vises kun med en bindestrek i pasient-kolonnen.

For å se alle meldinger for ukjente pasienter, klikk Vis ukjente pasienter (se hvor).

Du kan knytte meldingen til en pasient og legge den til i riktig journal:

 1. Åpne meldingen.

 2. I pasientfeltet, klikk Legg til.

 3. Søk opp pasienten og klikk Bekreft.

 4. Ønsker du å legge til meldingen i journalen, klikk Legg til journal i menyen til høyre.

Filtrere på meldinger

Meldingene kan filtreres på følgende:

 • Kategori (inngående og utgående meldinger)

 • Hvem meldingen er registrert av

 • Mottaker av meldingen

 • Datointervall

 • Pasient

 • Status

 • Meldingstype

Dette er meldingstypene:

 • Applikasjonskvittering

 • Behandlerkravmelding

 • Dialogmelding

 • Forespørsel om egenandel

 • Svar og egenandel

 • Epikrise

 • Henvisning

 • Resept

 • Søknadssvar- Individuell søknad om stønad

 • Søknadssvar fra SLV

 • Individuell søknad om stønad sendt

 • Abonnementsregistrering

 • Svar på abonnementsregistrering

 • Pasientens legemiddelliste

 • Pasientens legemiddelliste avk

 • Pasientens legemiddelliste multidose

 • Registrering av multidoseansvarlig

 • Svar på registrering av multidoseansvarlig

 • Endring av multidoseansvarlig

 • Forespørsel om referansenummer

 • Referansenummer

 • Tilbakekalling av resept

 • Kvittering på tilbakekalling av resept

 • Utleveringsrapport rekvirent

 • Slettet resept i RF

 • Utleveringsrapport fastlege

 • Forespørsel om pasientens legemiddelliste

 • Reseptliste

 • Forespørsel om utleveringer på resept

 • Utlevering på resept

 • Medisinske opplysninger for pasient

 • Rekvisisjon

 • Svarrapport

 • Sykemelding

 • Verifiser oppkobling mot RF

Status

Under mottaker i listen vises et grønt eller rødt ikon for å indikere om meldingen har gått igjennom eller feilet. Hold musepekeren over ikonet for mer informasjon, eller klikk på meldingen for å åpne den.

Feilsøke meldinger

Dersom meldingen har feilet og har rødt ikon i listen, kan du klikke på meldingen for å få mer informasjon.

I underfanene Meldingsdata, Relaterte meldinger, Mottakere, Feilmeldinger og Eksternt system kan du se flere detaljer. Du kan også skrive inn en eventuell kommentar, som vil vises i kommentarfeltet i oversiktsbildet.

Dersom du oppdager noe du mener er feil i meldingen, kan du rapportere dette til NHN. Klikker du på Rapporter feil til NHN tas du direkte til Norsk Helsenetts Kontakt oss side.

Ofte stilte spørsmål

Hvorfor får jeg rød feilmelding på mine meldinger? Dersom du får røde feilmeldinger er meldingene mest sannsynlig ikke kommet gjennom/ikke mottatt. Sjekk "feilmelding" og se hva som kan være årsaken. Send meldingen på nytt, eller prøv en alternativ mottaker.

Last updated