SLV-varsler

Lær hvordan du mottar og håndterer SLV-varsler.

SLV-varsler er varsler fra Statens Legemiddelverk. Varslene inneholder viktig informasjon angående ulike preparater, f.eks. om det blir registrert nye bivirkninger, om et preparat tas av markedet eller liknende.

Se SLV-varsler

SLV-varsler mottas og kan ses ulike steder i systemet:

  • I innboksen din, i postkassen SLV melding (se hvor).

  • Når du oppretter en ordinasjon på et preparat som er berørt av en SLV-varsel (se hvor).

  • I klinikkmodulen (se hvor).

  • I Viktige varsler (se hvor).

  • I klinikkens innboks dersom du har tilgang til denne (se hvor). Les hvordan du får tilgang til klinikkens innboks her.

Oversikt over SLV-varsler

For en oversikt over alle SLV-varsler, gå til Klinikk og SLV-varsler klinikken har mottatt. Her kan du filtrere på pågående og historiske varsler.

Det finnes forskjellige type varsler fra Legemiddelverket, for eksempel Leveringssvikt, Sikkerhetsinformasjon, Retningslinjer og råd eller Generelt. Du kan se hva slags type varsel presisert under Type eller i varselsvinduet (se hvor).

Behandle SLV-varsel

  1. Åpne varselet i listen og gå til fanen Klinikkens pasienter som er påvirket

  2. Klikk Synkroniser for å få opp en liste over pasientene, dersom det er noen

  3. Gjør nødvendige endringer i medisinlisten for hver pasient

  4. Marker som håndtert for hver enkelt pasient eller velg Marker som håndtert for alle

Merk at du kan filtrere listen over pasienten på hvorvidt de har behandling med status gyldig, seponert eller utkast.

Sikkerhetsvarsler kan ikke merkes Håndtert for alle. Disse må håndteres individuelt for hver pasient.

Merke varsler som "sett"

Dersom varselen ikke krever håndtering, eller når varselet er håndtert, kan du merke det som Sett for aktiv pasient eller Sett for egne pasienter.

Når varselet er markert som sett, flyttes det fra klinikkens innboks til klinikkens arkiv i postmodulen.

Last updated