Relasjoner

Når man legger til en person som en relasjon på plattformen, gir man tillatelse til at personen kan administrere og få tilgang til en pasients detaljer på plattformen.

En relasjon kan være:

 • Foreldre til barn under 16

 • Verger

 • Barn av gamle foreldre eller besteforeldre

Hva kan en relasjon gjøre?

Hvis du gir en relasjon tilgang, kan den få oversikt over pasientens informasjon i pasientportalen og har mulighet til å gjøre handlinger på vegne av pasienten. Dette vil gjelde kommunikasjon med alle klinikker pasienten har en forbindelse til.

Disse handlingene inkluderer muligheten til å:

 • Bestille timer, videokonsultasjoner med mer.

 • Lese, svare og sende meldinger

 • Starte ny e-konsultasjoner

 • Starte videokonsultasjoner

 • Endre pasientens kontaktdetaljer

 • Endre pasientens navn

 • Sende forespørsel om reseptfornyelse

 • Endre og gi tilgang til andre relasjoner

 • Se sammendrag av betalinger og laste ned kvitteringer

Hvis klinikken deaktiverer tillatelse for en pasient (f.eks. Muligheten til å bestille timer online), mister også relasjonen muligheten til å utføre disse handlingene.

Pasientens relasjoner er globale. Dette betyr at når en klinikk legger til eller fjerner en relasjon på en pasient, eller endrer relasjonens tilganger, vil det dukke opp i pasientkortet på alle klinikker som har pasienten til behandling.

Administrer relasjoner

Man administrerer relasjoner på Pasientkortet under området Relasjoner.

Åpne pasientkortet (Alt + P), og finn Relasjoner i listen over områder. Hvis det ikke er synlig i listen, sjekk under skjulte områder.

Her vil du se en liste over alle pasientens relasjoner. Du har mulighet til å legge til eller fjerne tilgangen for enhver relasjon ved å klikke på knappen Gi tilgang/Fjern tilgang. Dette endrer tilgangstillatelse uten å fjerne relasjonen.

Du kan klikke på relasjonens navn for å åpne relasjonens pasientkort.

Legg til relasjon

 1. Åpne Pasientkortet (Alt + P).

 2. Gå til Relasjoner. Hvis det ikke er synlig i listen, sjekk under Skjulte områder.

 3. Klikk Legg til relasjon.

 4. Skriv inn fødselsnummer eller D-nummer på person du ønsker legge til, og velg relasjonen vedkommende har til pasient.

 5. Huk av Gi tilgang hvis personen du legger til skal ha mulighet til å gå inn på pasientens profil i pasientportalen og utføre handlinger på vegne av pasienten.

 6. Avslutt med Opprett pasientrelasjon.

Pasienten må samtykke til dette før tilgang gis til en relasjon.

Fjern en relasjon

 1. Åpne Pasientkortet (Alt + P).

 2. Gå til Relasjoner. Hvis dette ikke er synlig i listen, sjekk under Skjulte områder.

 3. Velg enten Fjern tilgang for å ta bort relasjonens tilgang, men behold som relasjon; eller trykk på krysset for å fjerne relasjonens tilgang samt deres status som en relasjon (se hvordan).

Hvordan relasjoner vises på plattformen

Relasjonen kan foreta noen handlinger på vegne av pasienten uten at plattformen spesifiserer at det er relasjonen som gjennomfører handlingen.

For eksempel, så vil ikke relasjonens handlinger vises når de bestiller timer eller starter en video konsultasjon på vegne av pasienten.

Du vil derimot ha mulighet til å se meldinger en pasients relasjon har sent. Dette gjelder for alle meldinger, inkludert e-konsultasjoner, e-dialoger og forespørsler om reseptfornyelse.

Meldinger i listevisningen vil vises som at de er fra pasienten, uavhengig av hvem som skrev det. Når man åpner samtalen, vil individuelle meldinger vise om meldingen er fra pasienten eller relasjonen. Se eksempel under, hvor relasjonen Emma Anne Win vises som avsender av meldingen i samtalen med pasienten Morten Jensen.

Varslinger

Varslinger for en pasient vil bli sendt til kontaktdetaljene på pasientkortet. Hvis relasjoner ønsker å motta varslinger, må de endre pasientens kontaktdetaljer til deres eget telefonnummer eller e-postadresse.

Relasjoner vil ikke motta varslinger for en annen pasient i PatientSky-appen. Om de ønsker å motta varslinger via appen må de logge inn som den pasienten.

Ofte stilte spørsmål

Blir relasjoner fjernet når et barn/pasient blir 16? Når en pasient blir 16 år, vil relasjonene og tilgangene relasjonene har bli fjernet. Dette skjer automatisk og verken pasienten eller relasjonen mottar varsling om dette.

Kan jeg se og administrere en pasients detaljer i PatientSky-appen, som en relasjon? Nei. Dette kan kun bli gjort via pasientportalen. PatientSky-appen vil bare vise timer og dialog for personen som er innlogget.

Skal jeg søke på pasientene eller relasjonen når jeg ser etter meldinger? Søk alltid på pasienten. Alle samtaler med pasienten vil vises på pasientens pasientkort, og når du søker for pasienten i post-modulen. Dette gjelder uavhengig om det er pasientene eller relasjonen som har sendt meldingen.

Relasjonens navn blir kun vist som forfatter av meldinger når du åpner opp dialogvinduet (Se over).

Vises meldinger som sendes fra en pasients relasjon på relasjonens pasientkort? Nei, kun på pasientkortet som tilhører pasienten.

Hvilket navn kommer frem når pasientens relasjon ringer? Når du legger til Relasjon, selv om relasjonen ikke er pasient på klinikken må du uansett opprette en ny pasient i systemet og registrere telefonnummer. Når relasjon ringer, kommer derfor relasjonens navn frem og ikke pasientens.

Last updated