Dokumentmaler

Lær hvordan du oppretter dokumentmaler.

Lag egne Dokumentmaler for utsendelse til pasienter.

Åpne konfigurasjonsmodulen og klikk Dokumentmaler under Journal. Her ser du en liste over dine eksisterende maler, hvis det er noen.

Opprett dokumentmal

For å bygge en ny mal, klikk på Legg til mal i oversikten.

  1. I feltet dokumentmal, gi malen et navn som vises i oversiktslisten.

  2. Gi feltet et dokumentnavn, som vil vises mot pasient.

  3. Bygg deretter malen i tekstfeltet.

I notatfeltet kan du bruke ulike elementer for å gjøre dokumentene pene. Bold skrift, kursiv skrift og understreket skrift, i tillegg til ulik skriftstørrelse (h1 og h2) for overskrifter. Du kan også lage punktlister, eller ulike formler, samt bygge skrifttype etter ønske.

Det er per i dag ikke mulig å legge inn bilder i maler. Dersom du ønsker å legge inn bilde i teksten må de legges inn i hvert enkelt dokument.

Malene kan bygges opp med ulike tagger som henter ulik informasjon. På denne måten kan informasjon som pasientens navn, behandlers navn, dato eller lignende enkelt byttes ut avhengig av hvilken pasient/behandler/institusjon dokumentet gjelder.

Klikk på @ i notatfeltet og du får se de ulike taggene du kan bruke.

Her finner du også en oversikt:

Eksempel på dokumentmal

Her finner du et eksempel på en dokumentmal vi har bygget.

Etter du har bygget malen din, kan du klikke på Forhåndsvisning for å se hvordan den vil se ut.

Legg til logo ved å klikke på Klinikk - Basis, og legg til et bilde. Dette vil da komme oppe i venstre hjørnet i dokumentmalen når du forhåndsviser malen.

Ofte stilte spørsmål

Hvorfor får jeg en blank side når jeg oppretter dokumentmaler?

Det viser seg imidlertid at når man klipper og limer tekst fra eksempelvis Microsoft Word, så hender det at i dét en limer, så er det en viss sannsynlighet for at usynlige karakterer/formatering inkluderes, som vil kunne føre til at første side blir blank.

Unngå dette ved å fjerne formatering på plattform. Marker teksten og klikk Fjern formatering.

  • Lime uten formatering. Trykk Ctrl + Shift + V eller Cmd + Opt + Shift + V (mac) for å lime teksten inn uten formatering.

  • Fjern usynlige karakterer. Pek musepekeren etter den første karakteren i teksten, og hold slett-tasten i noen sekunder. Skriv inn den første karakteren du fjernet. Dette fjerner usynlige karakterer.

Last updated