Multidose på papir

Lær hvordan du registrerer informasjon om multidose på en pasient.

Om Multidose

Multidose er maskinell pakking av legemidler i poser (dosetter) til personer som trenger hjelp til å dosere og huske å ta legemidlene sine. Det er med på å sikre bedre etterlevelse og å gjøre det enklere for brukeren. Multidose er spesielt vanlig for brukere i hjemmesykepleien og på sykehjem. Det er vanlig at multidoseposene leveres fra apotek til sykepleietjenesten på vegne av pasienten. KIlde: Store Medisinske Leksikon

Multidose i vårt system

Det finnes to typer multidose, multidose på papir og e-Multidose.

Vi har støtte for begge typer, men vår løsning for eMultidose er under pilotering og ikke tilgjengelig for alle.

Bruk

Det er i hovedsak pasienter i pleie - og omsorgstjenesten (PLO) som har multidose. Denne veiledningen tar derfor utgangspunkt i pasienter som har samtykket til at PLO har ansvaret for legemiddelhåndtering.

Begrepet PLO-kontakt i vårt system refererer til sykepleietjenesten.

1. Registrer pasient som PLO-pasient

Når det er bestemt at en PLO-pasient skal begynne med multidose, bør pasienten registreres som PLO-pasient på pasientkortet. Dette vil gi mulighet til å sende meldingen Legemiddelopplysninger til PLO-kontakt fra medisinoversikten. Kontaktperson er et obligatorisk felt, men hvis du ikke vet hvem kontaktperson er, kan du skrive inn noe annet, for eksempel sone eller avdeling.

2. Gjennomgå medisinlisten til pasienten

Dette innebærer:

  • Sammenstill med RF

Sørg alltid for at pasientens medisinliste er oppdatert på tvers av instanser. Dette reduserer risikoen for dobbeltforskrivninger og feil. Les mer om hvorfor sammenstilling med Reseptformidleren er viktig.

  • Velg hva som skal pakkes i multidose

Du som lege må gå igjennom alle medisinene pasienten står på og sørge for at medisinene som skal pakkes i multidose lagres som Lokale registreringer og ikke e-resepter (se hvordan).

Dersom pasienten skal starte på nye medisiner som skal pakkes i multidose, husk å også opprette disse som lokale registreringer.

3. Gi beskjed til apoteket

For å gi beskjed til apoteket hvilke legemidler som skal multidosepakkes, ta utskrift av LIB (Legemidler i bruk) og faks denne til apoteket (se eksempel). Apoteket pakker multidosen. Denne hentes gjerne ut av sykepleietjenesten på vegne av pasienten.

Medisiner skal kun lagres som Lokale registreringer og ikke som e-resept.

Dette er fordi apoteket pakker medisinene basert på faksen de har mottatt. Dersom medisinene var opprettet som e-resept vil de være tilgjengelig å hente ut på apoteket. Man risikerer da at disse tas ut i tillegg til det som er gitt i multidose.

4. Send Legemiddelopplysninger til PLO-kontakten

I de tilfellene der PLO-kontakten skal få tilsendt en oppdatert legemiddelliste, kan du sende meldingen Legemiddelopplysninger. Den kan sendes på to måter:

  • Dersom PLO-kontakt er registrert på pasientkortet, er meldingen tilgjengelig å sende fra medisinoversikten (se hvordan).

For at sykepleietjenesten lettere skal kunne se hvilke endringer som er gjort i legemiddellisten uten å måtte sammenlikne med tidligere lister, kan du bruke feltet Funn/Undersøkelsesresultat til å opplyse om hvilke endringer som er gjort.

Last updated