Utstyr for VoIP og video

PatientSky leverer diverse maskinvareutstyr. Her finner du mer informasjon om dette og eventuelle innstillinger og feilsøkingsmetoder.

Telefoni/VoIP (Jabra)

Jabra er vår leverandør av headset og andre lydenheter og er fullintegrert med vår telefoniløsning. PatientSky bruker fire ulike typer lydenheter:

 • Headset for 1 øre: Jabra PRO 9470 mono, Jabra Engage 65 Mono

 • Headset for 2 ører: Jabra PRO 9465 Duo, Jabra Engage 65 Stereo

 • Håndtelefon: Jabra Handset 450 (selges ikke lenger)

 • Bordhøyttaler: Jabra Speak 510

Felles for disse er at de alle er meget brukervennlige, som er viktig for en effektiv arbeidsdag.

 • Headsetene muliggjør en håndfri arbeidsdag, hvor man enkelt kan utføre arbeid samtidig som man er tilgjengelig på telefon.

 • Håndtelefoner en trådløs versjon av den velkjente håndtelefonen.

 • Bordhøyttaleren, på sin side, muliggjør konferansesamtaler med for eksempel pasienter og sykehus, og åpner for tolketjenester.

Sammen dekker disse enhetene alle kommunikasjonsbehov til et moderne legekontor.

Headsetene og håndtelefonen er tilknyttet såkalte basestasjoner, som i praksis fungerer som headsetets “hjem”. Basestasjonen sørger for trådløs kontakt med headsetet, og enheten lades når den er fysisk tilknyttet basestasjonen.

Headsets

De har en multifunksjonsknapp plassert bakerst på mikrofonstykket, som kan brukes til å besvare og avslutte anrop. I tillegg finnes en berøringsdel som kan brukes til å justere lydstyrke og til å aktivere/deaktivere “mute-funksjonen”.

Når headsetet er korrekt plassert i basestasjonen, er det 3 punkter som holder headsetet på plass ved hjelp av magnetisme, og headsetet lades samtidig. I fulladet tilstand, skal headsetet i utgangspunktet holde i ca. 4-5 timer ved meget hyppig bruk (f.eks. om man kontinuerlig er i samtale). Oppladning av batteriet på headsetet foregår imidlertid raskt, og batteriet får raskt ny levetid etter å ha ligget til lading bare en kort stund etter å ha vært utladet.

Det benyttes en USB-kabel for å koble basestasjonen til datamaskinen din. Datamaskinen vil automatisk gjenkjenne teknologien, og etter et par minutter vil nødvendige drivere for headsetet være installert. Deretter trykker man seg gjennom en trinnvis og enkel førstegangsinstallasjon på basestasjonens berøringsskjerm (montøren fra PatientSky vil alltid påse at headset og telefoni er klar til bruk i løpet av installasjonsdagen).

Tips og triks

PatientSkys montør vil alltid legge inn de riktige innstillingene for Telefoni i PatientSky på installasjonsdagen, slik at du ikke skal måtte tenke på dette selv. Dersom du imidlertid får behov for å gjøre innstillingene selv, f.eks. ved innkjøp av ny datamaskin o.l., kan du gjøre følgende for å velge de riktige innstillingene:

 1. Hold musepekeren over det turkisfargede telefon-symbolet i PatientSky. Da vil det dukke opp tre prikker under.

 2. Fortsett med å dra musepekeren loddrett nedover til man kan se “innstillinger”. Klikk deg inn på denne.

 1. På den første siden som vises, vil du helt til høyre se Avspillingsinnstillinger, og under der to valg med tilhørende rullefaner:

 • Under Hvor vil du høre ringetonen? kan du velge hvor du ønsker å høre ringetonen, foruten i basestasjonen. Dersom du ikke ønsker å høre det ringe i headsetet, kan du velge et av de andre alternativene enn navnet på lydenheten du har tilknyttet. F.eks. “standard”.

 • Under Lydenhet til samtale (inn og ut) velges alternativet med samme navn som lydenheten du vil bruke. F.eks. “Jabra Pro 9470”

 1. Sikre at du tillater Chrome (nettleseren) å bruke mikrofonen. Til høyre for søkefeltet i nettleseren er det et lite kamera-ikon. Trykk på dette for å tillate at Chrome bruker mikrofonen, og velg deretter navnet på lydenheten du har tilkoblet.

 2. Trykk “F5” på tastaturet for å tvinge Chrome til å bruke innstillingene du nettopp har valgt.

 3. Volumet på ringelyden i basestasjonen kan stilles inn ved å klikke på det gule skiftenøkkel-symbolet øverst til høyre i basestasjonens skjerm. Deretter velger man “telefoninnstillinger”, og så “PC-telefon”, og til slutt “ringetonevolum for basestasjon”.

 4. I utgangspunktet er signalstyrken mellom headset og basestasjon mer enn god nok til å kunne være godt stykke unna uten å miste kontakt med basestasjonen. Signalstyrken vil imidlertid nødvendigvis variere avhengig av mengden vegger, lukkede dører o.l. mellom headsett og basestasjon.

 5. Dersom man ønsker å bytte på å bruke headset med ett øre og to ører, kan begge benyttes på samme basestasjon: ved å sette headsetet i en annen basestasjon enn den opprinnelig er ment for, vil basestasjonen automatisk gjenkjenne headsetet og spørre om du vil pare den med basestasjonen.

 6. Da det ofte er travle dager på et legekontor, vil montøren som oftest deaktivere berøringsfunksjonaliteten på headsetets mikrofondel. Dette fordi berøringsdelen er meget følsom, som gjør at man ved uhell lett kan komme til å endre lydstyrke og aktivere mute-funksjonen. Denne kan imidlertid slås på igjen ved å trykke på det gule skiftenøkkel-ikonet på basestasjonen, gå inn på headsetinnstillinger, og huke av på funksjonene.

 7. Gjør det til en rutine å sette headsetet tilbake til ladestasjonen når du ikke har behov for det (f.eks. ved lunsjtider, små opphold fra telefonbruk o.l.). På denne måten sikrer du hyppigere lading av batteriet og mindre sannsynlighet for at batteriet er utladet når du trenger det.

Håndtelefon

Håndtelefonen kobles – på samme måte som med headsettene – til datamaskinen din ved hjelp av en USB-kabel mellom datamaskinen og basestasjonen. Etter at datamaskinen automatisk har installert nødvendige drivere, kreves det her ingen videre førstegangsinstallasjon. Håndtelefonen har trådløs tilknytning til basestasjonen via Bluetooth.

Tips og triks

PasientSkys montør vil alltid legge inn de riktige innstillingene for Telefoni i PatientSky på installasjonsdagen, slik at du ikke skal måtte tenke på dette selv. Dersom du imidlertid får behov for å gjøre innstillingene selv, f.eks. ved innkjøp av ny datamaskin o.l., kan du gjøre følgende for å velge de riktige innstillingene:

 1. Hold musepekeren over det turkisfargede telefon-symbolet i PatientSky. Da vil det dukke opp tre prikker under.

 2. Fortsett med å dra musepekeren loddrett nedover til man kan se “innstillinger”. Klikk deg inn på denne.

 3. På den første siden som vises, vil du helt til høyre se Høyttalere, og under der to valg med tilhørende rullefaner: “telefonhøyttaler” og “ringetonehøyttaler”:

 4. Under “telefonhøyttaler” velges alternativet med samme navn som lydenheten du vil bruke. F.eks. “Jabra Pro 9470”

 5. Under “ringetonehøyttaler” kan du velge hvor du ønsker å høre ringetonen, foruten i basestasjonen. Dersom du ikke ønsker å høre det ringe i headsetet, kan du velge et av de andre alternativene enn navnet på lydenheten du har tilknyttet. F.eks. “standard”.

 6. Sikre at du tillater Chrome (nettleseren) å bruke mikrofonen. Til høyre for søkefeltet i nettleseren, er det et lite kameraikon. Trykk på dette for å velge å tillate at Chrome bruker mikrofonen, og velg deretter navnet på lydenheten du har tilkoblet.

 7. Trykk “F5” på tastaturet, for å tvinge Chrome til å bruke innstillingene du nettopp har valgt.

 8. Volumet på ringelyden i basestasjonen kan stilles inn ved å klikke på det gule skiftenøkkel-symbolet øverst til høyre i basestasjonens skjerm. Deretter velger man “telefoninnstillinger”, og så “PC-telefon”, og til slutt “ringetonevolum for basestasjon”.

 9. Håndtelefonen har volumknapper på siden av telefonrøret man kan bruke for å justere lyden i samtale.

 10. Håndtelefonen har også en knapp for å aktivere og deaktivere mute-funksjonen på enheten, plassert ved siden av volumknappene.

 11. På grunn av håndtelefonens enkle installasjon og bruk, er den en ettertraktet lydenhet å benytte når man har hjemmekontor. Bare plugg den inn i datamaskinen og juster lydinnstillingene i PatientSky til å bruke Jabra Handset 450, og vipps så er du i gang med telefoni hjemmefra.

Bordtelefon

Bordhøyttaleren brukes typisk til konferansesamtaler på legekontoret, som for eksempel samtaler mellom sykehus, lege og pasient; eller for tolketjenester. Bordhøyttaleren kobles til datamaskinen med en USB-kabel. Den har også støtte for tilkobling til andre Bluetooth-enheter, som for eksempel mobiltelefon, slik at du enkelt kan bruke den på flere måter.

Tips og triks

PatientSkys montør vil alltid legge inn de riktige innstillingene for Telefoni i PatientSky på installasjonsdagen, slik at du ikke skal måtte tenke på dette selv. Dersom du imidlertid får behov for å gjøre innstillingene selv, f.eks. ved innkjøp av ny datamaskin o.l., kan du gjøre følgende for å velge de riktige innstillingene:

 1. Hold musepekeren over det turkisfargede telefon-symbolet i PatientSky. Da vil det dukke opp tre prikker under.

 2. Fortsett med å dra musepekeren loddrett nedover til man kan se “innstillinger”. Klikk deg inn på denne.

 3. På den første siden som vises, vil du helt til høyre se Høyttalere, og under der to valg med tilhørende rullefaner: “telefonhøyttaler” og “ringetonehøyttaler”:

 4. Under “telefonhøyttaler” velges alternativet med samme navn som lydenheten du vil bruke. F.eks. “Jabra Pro 9470”

 5. Under “ringetonehøyttaler” kan du velge hvor du ønsker å høre ringetonen, foruten i basestasjonen. Dersom du ikke ønsker å høre det ringe i headsetet, kan du velge et av de andre alternativene enn navnet på lydenheten du har tilknyttet. F.eks. “standard”.

 6. Sikre at du tillater Chrome (nettleseren) å bruke mikrofonen. Til høyre for søkefeltet i nettleseren, er det et lite kamera-ikon. Trykk på denne for å tillate at Chrome bruker mikrofonen, og velg deretter navnet på lydenheten du har tilkoblet.

 7. Trykk “F5” på tastaturet for å tvinge Chrome til å bruke innstillingene du nettopp har valgt.

 8. Du kan justere lyden i samtale ved å trykke på berøringsknappene på bordhøyttaleren.

Backup-telefon (NOKIA 130 Dual Sim)

Nokia 130 Dual SIM (mobiltelefon) fungerer som en backup-telefon, dersom Internett er nede. Telefonen er stilt inn til å motta alle innkommende anrop i hovedkøen til klinikken, når den er aktiv. PasientSky vil aktivere denne telefonen for deg automatisk ved behov. OBS: Det er ikke mulig å ringe ut med denne telefonen, da det vil forstyrre køen.

Webkamera

Dersom klinikken har aktivert video-modulen er det mulig for brukere å benytte ett eller flere webkamera for å sende live video til motpart.

Webkamera Logitech HD pro C922 leases gjennom PatientSky og har alltid følgende minimumskrav:

 • Fastmontertes på skjerm, men skal også kunnes ta fri for å kunne føre kamera rundt selv eller peke mot spesifikke ting.

 • Mulighet for å ta opp minimum 720p og 30 fps.

 • Fysisk/mekanisk lukk for linsen, for pasienters og legers privatliv

 • USB tilkobling – plug and play, uten noe spesielt oppsett eller installasjon

 • USB-forlengerskabel som settes mellom webkamera og datamaskin, slik at helsepersonell kan føre kamera fritt rundt i rommet

Webkamera som videomodulen er kompatibel med er følgende:

Microsoft LifeCam Studio og Microsoft Lifecam Studio for Business.

Minimumskrav til datamaskin for bruk av webkamera

Operativsystem

Windows 7

Processor

1.5 GHz processor

Hukommelse

8 GB

Lagerplass

SSD

Last updated