Strukturert dosering

Lær mer om hvordan du foretar en strukturert dosering.

Når du oppretter en ordinasjon, anbefaler vi å bruke doseringsforslagene fra FEST.

Dersom du har behov for å gjøre en egen doserig, anbefaler vi å legge inn en strukturert dosering. Dette kan for eksempel være nyttig i smertebehandling, der dosen skal trappes ned over tid, eller der behandlingen skal skje periodevis.

I nedtrekksmenyen, åpne Strukturert dosering.

Hva som vises i bildet og hvilke alternativer som kommer opp i de ulike feltene, vil avhenge av hvilket preparat du har valgt og hvilken bruk du har angitt i ordinasjonen (fast, kur eller ved behov).

Det blå feltet øverst viser deg hva som kommer på utskriftslappen på apoteket. Fyll inn de ulike feltene:

Under dose angir du ønsket dose pasienten skal ta.

Start med å skrive et tall her, og du vil få opp forslag til dose. Eks: 1 tablett, 20 tabletter

Under Flere valg, kan du spesifisere ytterligere hvilken dosering du ønsker. Velg de dagene i uken som ønskes, spesielle behandlingsdager, eller de spesifikke dagene per måned. Du kan også velge om det skal gjentas, klikk pil ned for å få opp en foreslått liste. Du kan også skrive inn en spesifikk dato, eller velge perioder med/uten behandling.

Ny sekvens

Dersom det er variasjon i doseringen, for eksempel der 1 tablett skal tas mandag og 2 skal tas tirsdag, kan du etter å ha lagt inn dosering for mandag, klikke Ny sekvens. Da får du opp et nytt felt og kan legge inn neste dose med den spesifiseringen du ønsker.

Nytt doseringselement

Dersom behandlingen for eksempel skal starte med et x antall tabletter i første dose og deretter fortsette med et annet antall videre i behandlingen, kan du legge inn første dose og deretter trykke Nytt doseringselement. Det vil da stå “deretter” på etiketten som vil spesifisere dette.

Last updated