Systeminnstillinger

Her vises innstilingene mot Norsk Helsenett og eventuelt Convene, dersom klinikken har terminal fra Convene.

Informasjonen vises kun dersom modulen for integrasjon til Norsk Helsenett og/eller Convene er aktivert.

Norsk Helsenett-informasjon

Her vises klinikkens HER-ID, organisasjonsnummer og navn registrert hos Norsk Helsenett. Synkroniseringsintervall viser tidsintervallet fastlegelistene synkroniseres hver måned. Under Synk. kjørt ser du når siste synkronisering ble gjort, og om dette var en manuell eller automatisk synkronisering.

Synkroniser alle fastlegelister: Dersom listene er tilgjengelig for å synkroniseres, kan dette startes her. Dersom listen allerede er i gang med å synkroniseres, finner du en fremdriftslinje her som viser hvor langt synkroniseringen er kommet.

Last updated