Oppsett

Lær om oppsettet for forsikring før du tar det i bruk.

Både klinikken og du som behandler kan begge ha forsikringsavtaler med forsikringsselskap. Dersom dere begge har avtale med samme forsikringsselskap, kan du som behandler velge hvilken avtale du ønsker å benytte.

Ta i bruk forsikring

 1. På regnskapet ditt, huk av for å ta i bruk forsikringsavtaler.

 2. Sørg for at organisasjonsnummeret er lagt til på regnskapet ditt. Husk at du må legge til det organisasjonsnummeret som er knyttet opp mot prisavtalen du ønsker å bruke. Eksempel: Ønsker du å bruke din prisavtale på ditt organisasjonsnummer, så må du legge til dette organisasjonsnummeret på regnskapet.

 3. Oppdater.

Under fanen Forsikringsavtaler på regnskapet, får du oversikt over forsikringsselskaper du og/eller klinikken har avtale med.

Avtalene hentes automatisk via synkronisering med Behandlernettverket eller må legges til manuelt i kundelisten eller i din egen profil.

Les videre om de to mulighetene.

Synkronisere med Behandlernettverket

Vårt system synkroniserer automatisk med Behandlernettverket, slik at du som er medlem i nettverket kan importere alle dine forsikringsavtaler rett inn i systemet.

For at synkroniseringen skal fungere, krever det følgende:

 • Har klinikken forsikringsavtaler, må klinikkens organisasjonsnummer være registrert i klinikkoppsettet, under Basis.

 • Har du som behandler egne avtaler med forsikringsselskaper, må organisasjonsnummeret ditt være registrert på din profil.

Deretter må du fra klinikkens profil eller din egen hos Behandlernettverket sikre at samsvarende organisasjonsnummer er lagt inn og gi tilgang til deling av data.

 1. Logg inn via Behandlernettverket.

 2. Gå til Klinikker du administrerer. Dette ses kun dersom du er klinikkadministrator i Behandlernettverket. Kontakt din klinikkadministrator dersom du ikke har tilgang.

 3. Klikk Endre for klinikken det gjelder.

 4. Bla nedover til feltet "Tillat mitt EPJ-system (journalsystem) å laste ned/synkronisere informasjon om mine prisavtaler for automatisk registrering" og velg Ja (se hvor).

 5. Under Spørsmål og tilleggsinformasjon, gå til feltet "Hvilket journalsystem (EPJ) brukes?". Sørg for å velge PatientSky Clinic (se hvor).

Etter at forsikringsavtaler er synkronisert legg spesielt merke til at det ikke er noen overlappinger i gyldighet. Dersom det er noen som overlapper må du endre dato hvor gyldighet slutter slik at det ikke er overlapping mellom de avtalene.

Avtalene dine skal nå være synkronisert og vil finnes:

 • I kundelisten

 • I din profil

 • På regnskapet

Du kan sjekke om avtalene dine er synkronisert i kundelisten. Klikk på den aktuelle leverandøren og gå til Forsikringsavtaler.

Legg til forsikringsavtale manuelt

Dersom du eller klinikken ikke er medlem av Behandlernettverket, kan dere legge til forsikringsavtaler manuelt.

Behandlers egne avtaler registeres på behandlerens profil, mens klinikkens avtaler registreres i kundelisten.

Klinikkens avtaler

Kundelisten inneholder alle forsikringsleverandører.

 1. Gå til Klinikk og Kundeliste.

 2. Klikk på leverandøren du skal legge til avtale på.

 3. Gå til Forsikringsavtaler og klikk Legg til forsikringsavtale.

Legg inn avtalens gyldighet. Legg til datoen forsikringen er Gyldig fra. Hvis forsikringsavtalen er gyldig fra dagens dato, legg til dagen før dagens dato for å forsikre at du kan ta i bruk forsikringstakstene.

Legg eventuelt til betalingsfrist. Betalingsfristen eller forfallsdato er ikke synlig på regningskortet, men vil være med i EHF-fakturaen som sendes når du oppretter en forsikringsordre.

Legg så til prisene på takstkodene som fastsatt i forsikringsavtalen.

 1. Under Prisavtaler, klikk Legg til.

 2. Velg takstkode fra listen.

 3. Skriv inn pris.

 4. Lagre.

Når takstkodene er lagt inn, klikk Oppdater. Klinikkens avtale med dette forsikringsselskapet er nå lagt til.

Behandlers avtaler

Behandlere registrerer sine avtaler på sin profil.

 1. Gå til Forsikringsavtaler.

 2. Klikk Legg til.

 3. Under Kunde, velg forsikringsselskapet du har avtale med.

 4. Ditt eget organisasjonsnummer legges automatisk inn. Hvis ikke, velg fra listen.

 5. Legg til avtalens gyldighet. Legg til datoen forsikringen er Gyldig fra. Hvis forsikringsavtalen er gyldig fra dagens dato, legg til dagen før dagens dato for å forsikre at du kan ta i bruk forsikringstakstene

 6. Legg til.

Legg så til prisene på takstkodene som fastsatt i forsikringsavtalen.

 1. Under Prisavtaler, klikk Legg til.

 2. Velg takstkode fra listen.

 3. Skriv inn pris.

 4. Lagre.

Dine avtaler som behandler er nå lagt til.

Velg avtalen du vil benytte

Dersom du er behandler tilknyttet en klinikk som har forsikringsavtaler, men også har egne avtaler gjennom ditt enkeltpersonsforetak, kan du velge om du vil benytte klinikkens avtaler eller dine egne.

 1. Gå til konfigurasjonsmodulen og åpne regnskapet ditt.

 2. Gå til fanen Forsikringsavtaler.

 3. Under Avtaler valgt vises hvilke avtaler som er foretrukne i tilfeller hvor behandler har tilgang til flere forsikringsavtaler hos samme forsikringsselskap.

 4. Klikk på selskapet du ønsker å velge avtale for.

 5. Du ser hvilken avtale som er foretrukket, for eksempel klinikkens. Ønsker du å bytte til din egen, klikk Bruk mine avtaler, og vice versa.

Du kan se detaljene for avtalen ved å klikke på dem.

Ofte stilte spørsmål

Hvorfor må organisasjonsnummeret mitt være registrert på regnskapet mitt? Organisasjonsnummeret på regnskapet ditt brukes blant annet av integrerte betalingsterminaler som Convenes terminal, for å sikre at EHF ikke blir avvist av forsikringsselskapet når de ikke vet hvor EHF kommer fra.

Hvis vi er flere avdelinger/klinikker som er oppført som én klinikk i systemet, kan vi fortsatt bruke forsikring? Ja, det er mulig, forutsatt at avtale med forsikrinngsselskap er inngått med klinikken og ikke individuelt med behandler. Det er derfor også en forutsetning at alle klinikkene har samme prisavtale med forsikringsselskapene. Det settes opp på følgende måte:

 • Hver avdeling/klinikk oppretter hvert sitt regnskap med sitt eget organisasjonsnummer og aktiverer bruk av forsikringsavtaler på regnskapet

 • Under fanen Forsikringsavtaler, beholder du valget om klinikkens avtale.

Last updated