Moduler

Se hvilke moduler som er aktive på klinikken din.

Her vises hvilke moduler og pasienttilganger som er aktivert på klinikken.

Dersom modulen er aktiv, indikeres dette med en grønn prikk.

Dersom modulen er inaktiv, indikeres dette med rød prikk, og dersom dere ønsker å aktivere modulen på nytt, må dere kontakte vår supportavdeling.

Oversikt over pasienttilganger

Her ser dere hvilke pasienttilganger som er aktivert.

  • Kommunikasjonstilgang: Pasient kan kontakte klinikken via postmodulen basert på innstillingene dere velger.

  • Timebestillingstilgang: Pasient kan bestille timer i timeboken basert på innstillingene dere velger.

  • Videotimer tilgang: Pasienter kan bestille videotimer basert på innstillingene dere setter for videotimer.

Disse lisensene må være aktivert for at pasienten skal kunne benytte nevnte tjenester i pasientportalen og appen.

Last updated