DIPS Interactor Sky

DIPS Interactor Sky gir dere mulighet til å sende lab-rekvisisjoner til sykehus som bruker DIPS uten å installere PatientSky-tjenesten.

🚀 Integrasjon med DIPS Interactor Sky er i pilot på utvalgte klinikker og ikke tilgjengelig for alle.

Merk at ansatte med alle roller kan bruke DIPS Interactor Sky, men de må ha et HPR-nummer.

Rekvirere via DIPS Interactor Sky

Slik gjør du:

  1. Sørg for at pasienten du skal rekvirere for er valgt i søkefeltet. Pasienten må være registrert med fødselsnummer, D-nummer eller fødselsdato for å kunne rekvirere i DIPS.

  2. Du kan også gå til Lab-modulen på den aktuelle pasienten og klikke på DIPS Interactor Sky fra listen under Ny rekvisisjon.

  3. Velg rekvirent fra nedtrekksmeny.

  4. DIPS åpnes, og du gjennomfører resten av rekvisisjonen derfra.

Dersom du velger å bytte pasient uten å ha sendt eller avbrutt den påbegynte rekvisisjonen i DIPS, så kan du risikere å rekvirere for feil pasient. Vi anbefaler derfor at du alltid fullfører rekvisisjoner eller avbryter den før du går videre med neste pasient.

Alle sendte rekvisisjoner for lab finner du under Mine sendte i Post-modulen. De vil også finnes under Post i pasientens journal (se hvor) og på pasientkortet.

Mottatte svar fra sykehuset

Svarene fra sykehuset kommer inn som meldingstypen Svarrapport i Post-modulen, i din innboks, i postkassen Lab-resultat. Her kan du åpne svaret, se og signere.

Du kan finne dem igjen i journalen til pasienten under fanen Post (se hvor).

Mottatte lab-resultater legger seg på forskjellige steder:

  • Biokjemi, immunologi og mikrobiologi legges automatisk til pasientens lab-ark (Fanen Basic under Lab-modulen).

  • Cytologi- og histologi-svar kan finnes i fanen etter sitt navn.

  • Andre typer svar kan finnes under fanen Andre.

Last updated