H2a- og H2b-taksten

Bruk

Dersom du skal sende inn regning til Helfo for administrativt arbeid må du gjøre følgende:

  1. Opprett deg selv som pasient (se hvor).

  2. Opprett en egen timetype for slik refusjon, som ikke er tilgjengelig for pasienter å bestille online. Legg til H2a- og H2b-taksten på timetypen. Husk å velg riktig timebok takstene skal gjelde for (se hvordan).

  3. Sett deg selv opp på time med denne timetypen, og opprett et regningskort på deg selv. Husk at timen må være tilknyttet til regningskortet. Da takstene er lagt til på denne timetypen vil de komme opp automatisk når du oppretter regningskortet (se hvordan). Husk å velge diagnosekoden: T62 Administrativ prosedyre på regningkortet.

  4. Opprett regningen, og den er klar til å sendes til Helfo.

Hvem kan bruke disse takstene

Merk at dette har alltid vært reglene og rutinene for bruk av H2-taksten. Dette var gjeldende per mars 2021.

Det er en forutsetning å ha medlemskap i NHN for å bruke disse takstene.

Behandlere som sender BKM via skybasert løsning uten å være medlem i NHN, kan ikke utløse H2-takstene. Det er altså avgjørende om behandleren har NHN-medlemskap, og så lenge behandleren har NHN-medlemskap, har det ikke betydning om man benytter NHN-linje eller skybasert løsning via EPJ. Det er også et vilkår om driftsavtale for å utløse H2-takstene. Dette følger av merknad H1 til H2-takstene, se nedenfor.

Merknad H1: Taksten kan benyttes av fysioterapeuter med driftsavtale med kommunen. Taksten kan benyttes en gang per kalendermåned og maksimalt 12 ganger per kalenderår per hjemmel når oppgjør sendes elektronisk via Helsenettet. Vikar kan på vegne av hjemmelsinnehaver kreve taksten dersom det er inngått skriftlig avtale med hjemmelsinnehaver om dette. I tillegg kan utdanningskandidater utløse taksten."

Hvordan sender jeg Helfo-oppgjør?

pageHelfo

Last updated