Kontaktliste

Lær hvordan du oppretter kontakter.

Kontaktlisten viser alle kontakter på klinikken. Kontaktene kan ringes, for de som bruker telefoni. Gå til Klinikk og Kontaktliste.

Opprett kontakt

Opprett kontakter for å spare tid. Kontakter kan være privatpersoner, samarbeidspartnere eller tredjeparter som for eksempel NAV eller et apotek.

  1. Klikk Opprett kontaktkort.

  2. Fyll inn navn, epost-adresse, adresse og telefonnummer. Merk at telefonnummer må legges til for at kontakten skal kunne ringes.

  3. Fyll også inn organisasjonsnummer og kontaktperson hvis relevant.

  4. Trykk på Lagre.

Om du vil sende Faktura til annen adresse må du legge til personen i Kontaktliste. De vil vises når du skal velge Fakturaadresse i et regningskort. Du kan lære mer om hvordan du kan sende faktura til en annen adresse her.

Redigere og slette

Klikk på kontakten i listen for å redigere og det røde krysset for å slette.

Last updated