Epikrise

Lær hvordan du oppretter epikrise.

Det finnes to typer epikriser: elektronisk over NHN og på papir, for de som ikke er på NHN.

Elektronisk epikrise

  • Mottakere hentes fra NHN Adresseregisteret, og du kan søke på behandler, insititusjon eller HER-ID. Du kan også bruke snarveien Velg fastlege for å legge til den ansvarlige fastlegen fra NHN fastlegeregister.

  • Feltet hoveddiagnose henter automatisk den siste brukte diagnosekoden. Du kan velge en annen fra listen, men merk at de må være registrert på pasienten fra før.

  • I feltene Kliniske opplysninger, Funn/undersøkselsesresultat og Andre kliniske opplysninger, kan du legge til eksisterende journalnotater.

Fyll ut resterende felter. Kun felter med rød stjerne er obligatoriske.

Velg så Lagre og send. Epikrisen sendes elektronisk til den valgte mottakeren.

Epikrise lagres som vedlegg i journalnotatet, som egen journalhendelse, i Mine sendte i postmodulen og kan søkes opp i meldingsloggen.

Motta elektronisk epikrise

Du mottar epikriser i innboks i postmodulen. Filtrer på epikrise under kommunikasjonstype.

Her kan du rapportere avvik, skrive ut, signere for å bekrefte at du har sett meldingen eller signere og opprette journalnotat. Når du signerer blir meldingen arkivert og legger seg i Arkiv.

Epikrise på papir

Klinikker som ikke er på NHN, kan opprette papir-epikriser. I et nytt behandlingsnotat, klikk bindersikonet og velg Epikrise (papir).

  • Mottakere hentes fra dine kontakter.

  • Under aktivt problem legges sist brukte problem inn. Du kan velge andre eksisterende problemer fra listen.

  • Informasjon i feltet Sosial hentes direkte fra pasientkortet, men kan også fylles ut manuelt.

  • Du kan legge inn eksisterende journalnotater i feltene forløp og behandling, funn og undersøkelsesresultater, vurdering og sosial.

  • Dersom pasienten er sykemeldt, kan du oppgi dette og for hvilken periode ved å huke av for sykemelding.

Skriv ut, Lagre eller begge deler. Lagrer du, legges epikrisen til som et vedlegg i journalnotatet. For å se på epikrisen etter du har lagret, kan du klikke på vedlegget.

Last updated