Bruk

Lær hvordan du bruker lab-modulen.

Under fanen Lab, deles det opp i fem kategorier; Basic, Cytologi, Histologi, Andre og Rekvisisjoner. Du kan finne cytologi- og histologi-svar i fanen etter sitt navn. Andre typer svar kan finnes under Andre fanen.

Basic fanen vises informasjon om pasientens lab-resulter i lab-ark. Les om hvordan du kan bruke lab-arket nedenfor.

Merk at migrerte cytologi- og histologi-svar fra ditt tidligere system legger seg som PDFer i journalen.

Lab-arket

For å åpne pasientens lab-ark, gå til pasientens journal og klikk Lab, eller bruk hurtigtast ALT + L.

Lab-arket viser deg en oversikt over alle resultater, både interne og eksterne. Arket er inndelt på følgende måte, fra venstre:

 • Fagområde

 • Navn på analyse

 • Måleenhet

 • Dato for når resultatet ble mottatt eller registrert

Eksterne resultater vil bli registrert på den datoen analysen ble tatt.

Registrerte resultater vises i ulike farger:

 • Grå bakgrunnsfarge for analyser som er migrert fra deres tidligere journalsystem.

 • Oransje bakgrunn for resultater som ikke er signert.

 • Hvit bakgrunn for signerte resultater.

 • Rød tekstfarge og asterisk (*) for resultater utenfor referanseverdi.

 • Gul tekstfarge for resultater på analyser der det er registrert gule referanseverdier. Hvis resultatet faller innunder det gule referansefeltet, og man deretter fjerner markeringen i feltet patologisk, vil resultatet lagres gult.

 • Svart tekst for resultater innenfor referanseverdi.

 • Understrek for å se resultatet med kommentar.

Slik bruker du lab-arket

Håndtere resultater

 • Flere resultater kan markeres ved å klikke på dato eller analysenavn, enkeltresultater ved å klikke på selve resultatet. Valgte resultater får grønn bakgrunn.

 • For å angre valget klikk på samme resultat igjen, og grønn bakgrunn vil forsvinne (se hvordan).

 • Velg en handling:

  • Skriv ut: markerte resultater skrives ut (se hvordan).

  • Kopier: markerte resultater vil bli kopiert til utklippstavle. Lim inn ønsket tekstfelt ved å bruke CTRL+V, for eksempel i ny dialog (se hvordan). Har analysen referanseverdi eller kommentarer på seg vil det bli tatt med. Hvis en analyse er utenfor referanseverdi og du kopierer, vil eneste indikasjon på at analysen er utenfor referanseverdi være en asterisk (*).

  • Sammenlign: du kan sammenligne resultater, f.eks. mellom to datoer (se eksempel).

 • Klikk Avbryt for å gå tilbake til pasientens lab-ark.

Legge til lab resultat manuelt

Dersom et lab-resultat skal legges inn med en gang, eller du ønsker å registrere et eksternt resultat, kan dette gjøres fra pasientens lab-ark.

Klikk Legg til resultat og skriv inn analysen som er tatt og resultatet. Du har også mulighet til å skrive ut etiketter til lab-prøver ved å klikke på knappen Skriv ut etikett (se hvor), eller bruk hurtigtast Alt + 7 for å komme direkte til utskriftsvinduet.

Dersom det ble tatt flere analyser, kan du legge til disse i radene under. Begynn å skrive i feltet for å velge riktig analyse, en ny tom rad kommer automatisk opp.

Er du rekvirent, kan du Signere og lagre med en gang.

Skal resultatet sendes rekvirenten, klikk Send resultater. Rekvirent mottar svaret i sin innboks og kan signere på samme måte som forklart her.

Rekvirere lab-analyser internt

Fra lab-arket, klikk Ny rekvisisjon eller bruk hurtigtast ALT + 1.

I venstre kolonne finner du analysene og prosedyrene som er lagt til i intern lab. Du kan også bruke søkefeltet for å raskere finne riktig analyse eller prosedyre, eller lete under passende kategori.

Opprette rekvisisjon

 1. Klikk på plusstegnet for å velge hva som skal rekvireres.

 2. Rekvirent er som standard pasientens fastlege, eller legen som oppretter rekvisisjonen. Dette kan endres manuelt ved behov.

 3. Legg eventuelt ved notat til lab-personalet.

 4. Legg eventuelt inn en tidsfrist.

 5. Dersom bestillingen haster, huk av for hastebestilling. Bestillingen vil da legge seg øverst i Arbeidslisten (tilgjengelig fra lab-ikonet). Den vil også ligge i viktige varsler og markeres rød i innboks.

I tilfeller hvor du rekvirerer både internt og eksternt, er prosedyrer et godt verktøy for å minne lab-personalet om at de må sjekke ekstern lab-integrasjon i tillegg til å gjennomføre eventuelle analyser og prosedyrer på intern lab. Les hvordan du legger til prosedyrer i intern lab.

Når rekvisisjonen er klar, velg Send til lab, når rekvisisjonen skal sendes.

Skal du registrere resultatet med en gang, trykk Lagre og start.

En enklere arbeidsflyt i dette tilfellet ville vært å bruke knappen Legg til resultat direkte i lab-arket i stedet for å fylle ut rekvisisjon.

Dersom du vil at lab-personalet sender kun analysene som er rekvirert, må du da si ifra til lab-personalet at de må fjerne uønskede analyser før de blir sendt. Når lab-resultatet har blitt sendt, kan de ikke slettes individuelt.

Motta interne lab-rekvisisjoner

Arbeidslisten gir mottakere av interne rekvisisjoner full oversikt over disse.

Mottakere av interne rekvisisjoner mottar også disse i innboksen Lab-rekvisisjon. Likevel anbefaler vi at interne rekvisisjoner mottas og håndteres i Arbeidslisten for best flyt.

Øverst i Arbeidslisten finner du de eldste rekvisisjonene, samt de som har blitt markert som hastebestillinger (markert ved avhuking under kolonnen Viktig).

Arbeidslisten gir deg også oversikt over blant annet hvilke analyser og prosedyrer som er rekvirert, opprettelsesdato, pasient og rekvirent. På denne måten vil lab-personalet ha god oversikt over arbeidsoppgaver på laben.

Se eksempel på hvordan du kan motta prosedyrer i intern lab.

Følg stegene nedenfor for å motta interne lab-rekvisisjoner;

 1. Skriv ut etiketter til lab-prøver om ønskelig. Trykk på Skriv ut etikett eller bruk hurtigtast Alt + 7 for å komme direkte til utskriftsvinduet.

 2. Skriv inn resultatet og huk eventuelt av på utførte prosedyrer. Resultater lagres automatisk.

 3. Dersom det er lagt til referanseverdier på denne analysen, vises disse i feltet for referanseverdier.

 4. Hvis behov, dobbeltklikk i feltet patologisk for å få opp alternativer.

 5. Legg til eventuell kommentar.

Sende lab-resultat

Send resultatet eller Send foreløpig resultat til rekvirenten. Foreløpig resultat kan brukes når deler av rekvisisjonen er fullført, typisk når de ulike analysene krever ulik tidsbruk.

Når rekvisisjonen er behandlet og sendt til rekvirenten forsvinner den fra oversikten.

Merk at etter lab-resultatet har blitt sendt, kan de ikke slettes individuelt.

Motta og signere lab-resultat

Når lab-resultatet sendes vil det legges til i pasientens lab-ark. Rekvirenten vil i tillegg motta lab-resultatet i sin innboks under Lab-resultat. Signer resultatet for å markere at det er lest.

Merk at prosedyrer ikke legges til i lab-arket. Dette må dokumenteres andre steder, eksempelvis i tidslinjen eller journalen.

Slette lab-resultat

Legg merke til at du sletter hele rekvisisjonen og lab-resultatet, ikke enkeltanalyser. En enkeltanalyse kan kun slettes før den blir sendt.

Hvem kan slette?

For at du skal kunne slette et lab-resultat eller en rekvisisjon må du ha tilknytning til disse på en av følgende måter:

 • Ha opprettet rekvisisjonen

 • Ha ført inn analyseresultat

 • Stå som rekvirent

Du kan når som helst legge til nytt lab-resultat og tilbakedatere til riktig dato.

Rekvirere lab-analyse eksternt

For å rekvirere lab-analyser til eksternt laboratorie, finnes to muligheter:

 • Benytte integrasjon med en ekstern lab-leverandør. Les mer om de ulike under Eksterne leverandører.

 • Benytte lab-skjema via pasientens journal.

Lab-skjema

 1. Åpne pasientens journal (ALT + J).

 2. Velg Skjema. Eller bruk hurtigtast Alt + S for å komme direkte til skjemalisten.

 3. Søk etter, eller velg skjema fra listen.

 4. Fyll inn skjemaet og klikk Print for å skrive ut, og sende.

Les mer om skjemaer og konfigurasjon av disse.

Motta og legge til lab-resultater

Alle lab-resultater, eksterne og interne, mottas i innboksen Laboratorie > Lab-resultat.

Trykk på lab-resultatet du vil se og signer. Resultatene legges direkte inn i pasientens lab-ark.

Last updated