Gruppetimer

Oppsett av gruppetimer

For å opprette gruppetimer må du gjøre følgende (se hvordan):

 1. Opprett en ny timetype.

 2. Velg Gruppetime under Timetype.

 3. Fyll inn Antall plasser.

 4. Ta stilling til om timen skal være tilgjengelig for online booking. Husk også å legge til timetypen i ukemalen for gjøre timene synlige for pasientene.

 5. Huk av for Ja dersom du skal bruke Helfo-takster. Skal du bruke egendefinerte takster bruker du feltet Ev. tilleggsgebyr.

Takster for gruppetimer settes ikke opp i fanen Takster.

Sette opp pasienter på gruppetimer

For å sette opp pasienter på en gruppetime gjør du følgende (se hvordan):

 1. Dobbeltklikk på den ledige gruppetimen i timeboken.

 2. Legg til pasienter ved å søke. Du kan også klikke på Bruk aktiv pasient dersom pasienten som er valgt i søkefeltet også skal legges til på gruppetimen.

 3. Lagre time.

Pasientene er nå satt opp på timen og vil motta varsel innen fem minutter, dersom det er aktivert varslinger på timetypen.

Du kan også endre timetypen, antall plasser, tidspunktet og legge til notat for timen ved behov.

Endre gruppetimen

Gruppetimer kan endres både før og etter at pasienter er satt opp på time.

Ønsker du å endre gruppetimer, kan du høyreklikke på de. Her har du også mulighet til:

For å forlenge en oppsatt time, hold musepekeren over timen til du får frem pilen. Klikk, hold og dra timen til ønsket tidspunkt (se hvordan).

Trenger du å flytte timen innenfor samme uke, kan du ta tak i den med musepekeren og dra den dit du ønsker (se hvordan).

Skal timen flyttes lengre frem i tid, høyreklikk på timen, og klikk på saksen. Gå til ønsket tidspunkt, høyreklikk på en ledig time, og velg Lim inn (se hvordan).

Ønsker du å kopiere timen klikker du på Handlings-ikomet og velger Kopier. Dobbelklikk på en ledig time eller et hvitt område, og velg Lim inn. Pasienter som er satt opp på gruppetimen kopieres også (se hvordan).

Innen det har gått 5 minutter har du mulighet til å slette timen. Høyreklikk på timen og velg slett (se hvor).

Avslutte gruppetimer

Når timen er i gang, kan du registrere oppmøte ved å sjekke inn pasienter. Høyreklikk på timen. Sjekk pasientene inn og ut ved å klikke ikonene ved siden av navnet til pasientene (se hvor).

Når timen skal avsluttes klikk på Avslutt time. Hvilke felter du får opp avhenger av hvilke moduler du har aktivert på klinikken (se hvordan).

 1. Skriv inn et felles gruppenotat. Dette lagres som et administrativt notat i pasientens journal. Ønsker du å senere endre dette notatet kan du gjøre det fra pasientens journal.

 2. Velg Regnskap og Aktør. Har du valgt standard regnskap vil dette være valgt automatisk

 3. Gå til oversikten over pasientene.

 4. Alle pasienter vil automatisk være markert som møtt, samt at det opprettes et regningskort på alle. Er det pasienter som ikke har møtt eller som det ikke skal opprettes regningskort for, fjerner du avhukingen.

 5. For dere som sender Helfo-oppgjør må dere legge til problemstilling. Disse hentes automatisk fra sist lagret journalnotat. Har pasienten frikort eller lignende legges det til under Garantikode.

 6. Klikk Lagre.

Det opprettes regningskort på pasientene. Disse får statusen Betales senere. Klikk på Se regningskort for å ta betalt (se hvordan).

I og med at regningskortene får statusen Betales senere, er det også mulig å opprette en samleregning.

Les mer om hvordan du oppretter samleregning her.

Avlyse gruppetimer

Gruppetimer kan som vanlige timer avlyses på to måter:

 • Avlyse på vegne av deg som behandler

 • Avbestille på vegne av pasienten

Last updated