Opprett maler

Du kan opprette maler for dialoger du sender ut ofte eller som standardsvar på dialoger du mottar. Dette kan for eksempel være informasjon i forbindelse med oppsatt time for pasient, meldinger om prøvesvar eller forberedelse til ulike typer prøver.

Maler kan enten være felles for hele klinikken eller private per bruker.

 • Som klinikkadministrator kan du opprette både egne private og felles maler for klinikken.

 • Som vanlig bruker kan du opprette egne private maler.

Opprett ny mal

Klikk på Konfigurasjonsmodulen i menyen til venstre. Gå til Maler under Post og klikk Ny mal (se hvor).

Som klinikkadministrator kan du velge gjøre malen privat, eller la den være tilgjengelig for hele klinikken. Legg merke til at det kun er klinikkadministrator som kan opprette maler som er tilgjengelige for hele klinikken.

Når du setter opp malen har du flere valg:

 • Tittel: Dette er navnet på malen som du søker etter når du skal finne igjen malen og bruke den.

 • Beskrivelse: Beskriv malen slik at du lettere ser hva den dreier seg om i oversikten.

 • Gjør malen privat: kun klinikkadministrator har denne muligheten. Huker du ikke på denne, vil malen være tilgjengelig for hele klinikken.

 • Deltakere: Velg deltakere som automatisk legges til hver gang malen brukes. Dette kan være spesifikke brukere, en gruppe, aktuell pasient eller aktuell bruker.

 • Emne: Emnet blir automatisk lagt inn i dialogen når malen benyttes, og vises for mottakeren.

 • Beskjed: Skriv inn selve meldingen som sendes til mottakeren når malen brukes.

 • Vedlegg: Du kan legge ved vedlegg som sendes med hver gang du benytter malen (se hvordan).

 • Oppgave: Dersom malen skal brukes til meldinger som skal sendes som oppgave, kan du fylle ut oppgavefeltet.

 • Innstillinger: Her kan du velge om dialogen du benytter denne malen for skal være privat, hvilken prioritet den skal ha, om den skal kreve svar og innen hvilket tidsrom.

Lagre malen og den legger seg i oversikten.

 • Du kan også opprette maler direkte fra en dialog du har begynt å skrive (se hvor).

 • Du kan redigere og deaktivere maler ved å gå inn via oversikten til maler.

Oversikt over maler

Klinikkens maler er tilgjengelig for og kan brukes av alle på klinikken.

Alle brukere har tilgang til klinikkens maler, men kun klinikkadministrator kan opprette maler tilgjengelig for hele klinikken.

Klinikkadministrator:

 • har full oversikt over alle maler, både klinikkens og private.

 • kan redigere innhold i alle maler, både klinikkens og private.

 • kan ikke gjøre private maler tilgjengelig for hele klinikken eller endre eier på mal.

 • kan kopiere private maler og gjøre kopien til en klinikkmal.

 • kan opprette klinikkmaler.

 • kan deaktivere klinikkmaler.

Vanlige brukere:

 • Har tilgang til alle klinikkens maler.

 • Kan ikke opprette klinikkmaler.

 • Kan kopiere klinikkmaler og gjøre dem private.

 • Kan ikke deaktivere klinikkmaler.

Private maler gir brukere mulighet til å opprette og lagre private maler til eget bruk. Disse malene er kun synlige for eieren av malen og klinikkadministrator.

Klinikkadministrator:

 • har full oversikt over alle malene til en klinikk, både offentlige og private.

 • kan ikke endre tilgjengeligheten på andres private maler, men har tilgang til oversikt over alle private maler.

 • kan redigere innholdet i alle private maler.

 • kan kopiere andres private maler og gjøre disse tilgjengelige for hele klinikken.

 • kan gjøre egne private maler til klinikkmaler.

 • Kan deaktivere egne og andres private maler.

Vanlige brukere:

 • har tilgang til egne private maler i tillegg til alle klinikkmaler.

 • har ikke tilgang til andres private maler.

 • kan opprette private maler.

 • kan deaktivere private maler.

Generelt om maler:

 • Allerede eksisterende maler uten eier: Hvis en mal står oppført uten eier vil den automatisk være klinikkens mal. Den første klinikkadministratoren som gjør endringer på en klinikkmal uten eier vil bli oppført som eier på denne.

 • Kopiere maler: Når du kopierer en mal vil tittelfeltet være tomt. Legg til samme tittel eller ny og duplikatet er klart.

 • Tidligere ansattes maler: Hvis en bruker blir deaktivert/slutter på klinikken vil malene bli liggende på samme måte som alltid. Disse kan eventuelt slettes av klinikkadminstrator.

 • Maler med identiske navn: Legg merke til at det er mulig å ha samme tittel på ulike maler.

  Ønsker du å separere malene per bruker i oversikten, kan du som klinikkadministrator filtrere på eier av malene, eksempelvis ved å trykke pil ned ved eier (se hvordan).

Dersom du bruker malen i Automatisk dialog i Timetype-oppsettet (se hvor), vil meldingen til pasienten merkes som Avsluttet, og pasienten kan ikke svare på den, selv om du har valgt Krever svar i malinnstillingene (se eksempel).

Les om hvordan du kan bruke en mal i Timetype her.

Eksempel på mal - endring av timetype

Har du endret en time fra å være en vanlig konsultasjon til en videokonsultasjon er det viktig at pasienten får beskjed om dette. Dette kan gjøres ved å bruke dialoger i EG Pasientsky, og det kan gjøres enda mer effektivt ved hjelp av maler. Vårt forslag til hva en mal kan inneholde:

Tittel (brukes til å søke etter malen)

Time endret til videokonsultasjon

Beskrivelse av malen

Bruk denne malen når du har endret en vanlig time til en videokonsultasjon. Dette fordi pasienten ikke får varsling om at timen har blitt endret til en videotime.

Deltakere (dette handler om hvem som skal motta dialogen)

Aktuell pasient

Emne

Timen din er endret

Beskjed

Hei.

Grunnet situasjonen med Korona-viruset og vårt ønske om å hindre spredning har vi nå innført videokonsultasjoner på vår klinikk. Så langt det lar seg gjøre endrer vi timer til videotimer, fremfor fysisk oppmøte på klinikken.

Timen du skulle hatt har derfor blitt gjort om til en videokonsultasjon. Denne startes ved at du logger inn i PatientSky-appen eller på www.patientsky.no og finner timen din i kalenderen.

Ønsker du å skrive ut vedlegget må du logge inn på www.patientsky.no .

Opprett svarmaler

Du kan også opprette svarmaler som kan brukes til å besvare dialoger.

 1. Åpne Konfigurasjonsmodulen.

 2. Under Post, gå til Svarmaler.

 3. Klikk Legg til ny mal.

 4. Gi malen en tittel, beskrivelse, skriv inn beskjeden og legg eventuelt til et vedlegg (se hvordan).

 5. Lagre.

Malen er nå klar til bruk. Les hvordan du bruker en svarmal her.

Last updated