Endre journalnotater

Journalnotater kan redigeres, flyttes eller slettes.

Rettigheter

Tilgang til å redigere, flytte eller slette er gitt til følgende,

  1. Pasientens fastlege eller forfatter av notatet

  2. Vikaren til fastlege eller forfatter av notatet

Dette gjelder både migrerte notater og nye notater.

Redigere notat

  1. Velg en Årsak til endring ved å klikke i feltet og velge fra nedtrekksmenyen. Skriv også inn en eventuell kommentar om det er ønskelig.

  2. Dato og tidspunkt kan også redigeres ved å klikke i feltene.

Skriv så inn endringene du ønsker og klikk på Oppdater notat.

Endrede notater indikeres med et utropstegn og en boks bak notatet:

Se historikk på endrede notater

Velg så Vis historikken. Du vil nå få opp et bilde som viser fullstendig historikk over endringer.

Sammenligne notater

Flytt notat

Dersom du skulle skrive journalnotat på feil pasient har du mulighet til å flytte journalnotatet.

  1. Du får nå opp et Obs-varsel.

  2. Her velger du hvilken pasient notatet skal flyttes til, årsak til endring og skriver inn eventuell kommentar.

  3. Huk så av for å bekrefte flytting av journalnotat.

Problemer, timer, filer, meldinger, etc. må flyttes separat eller opprettes på nytt.

Åpne journalutkast

Alt du skriver i journalen lagres i skyen hvert 2 sekund. Dersom strømmen skulle gå på din PC, internettilgangen skulle forsvinne eller andre uforutsette hendelser skulle oppstå, vil du finne dine journalutkast oppe til venstre ved pasientsøkefeltet.

For å finne utkastet du jobber med, Klikk på Uferdige oppgaver.

Du kan også klikke på Skjul utkast. For å åpne utkastet igjen kan klikker du på Behandlingsnotat.

For å slette et utkast, klikk på Fjern utkast.

Slette notat

For å slette et journalnotat fra den løpende journalen til en pasient,

  1. Du får da opp et OBS-varsel.

  2. Her skriver du inn kommentar som begrunner hvorfor dette skal slettes og huker av for å bekrefte at du ønsker å slette. Klikk så Slett.

Notatet fjernes nå fra den løpende journalen til den aktuelle pasienten. Merk at du ikke kan angre denne handlingen.

Ofte stilte spørsmål

Kan jeg finne igjen slettede journalnotater? Det indikeres ikke i journalen at et journalnotat er slettet. Dersom det er behov for å oppdrive et slettet journalnotat for eksempel i forbindelse med et juridisk forhold, kan vår supportavdeling bistå med dette.

Last updated