Grupper

Grupper kan brukes til ulike formål på klinikken. En bestemt gruppe kan for eksempel settes som mottaker av dialoger eller telefonsamtaler, og man kan bruke grupper til å angi hvilke funksjoner man tar del i på klinikken, for eksempel resepsjon eller LAB.

Opprett gruppe

  1. Klikk Opprett gruppe.

  2. Gi gruppen et navn. Dette vil vises ut mot alle brukere på klinikken og pasienter dersom gruppen for eksempel settes som mottaker av dialoger.

  3. Velg eier. Dette avgrenser hvem som kan være medlem i gruppen, basert på avdeling. Dersom du velger en avdeling, er det kun brukere innad i avdelingen som vil kunne ta del i gruppen. Dersom klinikken deres kun har 1 avdeling, vil feltet være grått. Valget Hele klinikken vil være valgt som standard, og dette kan ikke endres.

  4. Velg om gruppen skal være statisk eller dynamisk.

Gruppen opptrer statisk, slik at du velger spesifikke brukere som er i gruppen, og disse må fysisk slettes eller legges til for at endringer i gruppen skal skje.

Eksempel: Dersom du lager en gruppe med to spesifikke brukere som er leger, det begynner en ny lege på klinikken og du ønsker at denne legen også skal være med i gruppen, må du gå inn i Grupper og legge vedkommende til.

Dersom en hovedbruker i gruppen har en vikar, må vikaren manuelt legges til for å ta del i gruppen.

Legg til dynamisk gruppe

Velger du dynamisk gruppe, klikk Legg til for å sette opp medlemskriterier.

Medlemmer kan legges til basert på rolle eller funksjon. Dersom en spesifikk ansatt som ikke har den aktuelle rollen eller funksjonen også skal være medlem av gruppen, kan denne velges under stillinger.

Du ser hvilke ansatte som treffes av kriteriene i listen og dermed er medlem av gruppen.

Du kan legge til flere kriterier på en gruppe.

Eksempel: Alle leger og alle som har funksjonen pasientbehandling, eller alle leger som har funksjonen pasientbehandling.

Under Oppsett medlemskriterier og Ansatte i kriteriene, ser du hvilke kriterier som er valgt og hvilke ansatte som treffes av dem.

Legg til statisk gruppe

Velger du statisk gruppe, klikk Legg til for å velge hvilke ansatte som skal være medlem.

Merk at her velger man den spesifikke brukeren, og gruppen vil kun være koblet mot de valgte brukerne. Brukere må manuelt fjernes eller legges til.

Oppsett tilgjengelighet

Velg hvordan gruppens tilgjengelighet skal settes opp. Velg ja eller nei på de ulike innstillingene. Du kan logge inn og ut av en gruppe avhengig av hvilke arbeidsoppgaver du skal utføre. For å kunne logge inn og ut, må du velge ja til at gruppen skal være synlig i kontekstvelgeren. Les mer om kontekstvelgeren.

Sjekke inn og ut av grupper og funksjoner

Det er mulig å sjekke inn og ut av alle grupper en bruker er medlem av. Vi vet at dagene er ulike med ulike oppgaver i helsesektoren, og vi ønsker å gjøre dette enklere for brukerne våre.

Når en bruker er tilknyttet en gruppe, vil brukeren kunne logge inn og ut av denne gruppen, avhengig av hvilke arbeidsoppgaver som skal utføres denne spesifikke dagen. Dette gjøres i kontekstvelgeren.

Eksempel: En dynamisk gruppe som heter Resepsjon, med alle brukere som er i stillingen Sekretær, med funksjonen Resepsjon Callsenter og Resepsjon Inbox. En av dagene skal brukeren jobbe med å ta telefonen i resepsjonen, en annen dag med å besvare innboksen i resepsjonen. Brukeren kan da logge inn i gruppen og aktivere/deaktivere de aktuelle funksjonene. Dersom brukeren skal jobbe på Lab en dag, kan vedkommende enkelt bare logge helt ut av resepsjonsgruppen og vil kun motta trafikk som er relevant for Lab-arbeidet.

Last updated