Online booking

Lær hvordan du setter opp online booking.

Konfigurasjon av timetyper

For å tilgjengeliggjøre ledige timer i appen og pasientportalen må du sjekke:

 • At timeboken din er tilgjengelig online (se hvor).

 • At timetypen er tilgjengelig online (se hvor).

 • Legge til timene som er tilgjengelig online i ukemalen din (se hvor).

 • At arbeidsplanen er oppdatert når det er gjort endringer (se hvor).

Online synlighet

For å forhindre at pasienter bestiller veldig spredt utover dagen, kan du velge at det kun skal vises første ledige time når pasientene bestiller (se hvordan). Du kan også benytte smartluker. Les mer om online synlighet for smartluker her.

Restriksjoner for bestilling

Restriksjoner for online bestilling og avbestilling du kan velge mellom er (se hvordan):

 • Maks selvbestilte timer som pasientene kan bestille selv.

 • Antall tilgjengelig dager pasientene kan se og bestille timer fremover i tid.

 • Tidsfrist for bestilling (i timer) for å hindre at pasienter bestiller timer kort tid før timen starter.

 • Tidsfrist for avbestilling (i timer) for å hindre pasientene fra å kansellere timen kort tid før den starter.

Informasjon til pasienten

Under Synlige opplysninger ved timebestilling og i app, kan du legge til viktig tilleggsinformasjon om timen. Pasientene vil se denne informasjonen når de bestiller timen enten via pasientportalen eller appen (se hvordan).

 • Normal pris for timen kan vises for pasienten før de bestiller.

 • Besøksadresse kan brukes hvis timen er på en annen lokasjon enn klinikken.

 • Tilleggsinformasjon kan brukes for å legge til informasjon om timen som pasientene bør være oppmerksomme på før de bestiller timen. Denne informasjonen vises i appen og pasientportalen før de bestiller timen.

 • Automatisk dialog kan brukes for å sende en e-dialog til pasienten når de bestiller time. Til dette brukes maler som du oppretter selv.

Pasient bestiller time

Pasienten bestiller time enten via

Dersom timetypen er satt til å sende ut varsler, mottar pasienten en varsel på epost eller SMS med bekreftelse på at timen er bestilt.

I timeboken blir pasienten automatisk satt opp på den timen de har bestilt. Timer som er bestilt av pasientene selv er markert med stiplet linje og tooltip i timeboken (se hvordan).

Online timebestilling uten innlogging

Dere har også mulighet til å tilby online timebestilling direkte fra deres egen hjemmeside. Da trenger ikke pasientene å logge seg inn med BankID for å bestille timer, og dere kan enkelt spore bevegelsesmønsteret for timebestillingen.

Sporingsscript

For at dere kan spore bevegelsmønsteret til pasienter på siden tilbyr vi et tilpasset sporingsscript. På denne måten kan dere se hvor mange som besøker siden og hvor mange som faktisk gjennomfører booking. Dette sporingsscriptet består av to deler som må settes inn i to separate felt.

Følg stegene under og sett inn din tracking-id i det ferdige sporingsscriptet.

Sporingsscript kan brukes på flere måter enn beskrevet her. Dersom du ønsker dette må det gjøres på eget initiativ. Scriptet under er en ferdig løsning fra oss og er den eneste løsningen vi supporterer.

Her kan du finne sporingsscript:

Sporingsscript #1: Sporingsscript for brukerbesøk på bestillingssiden:
var tag = document.createElement("script");
tag.src = "https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=YOUR_TRACKER_CODE";
document.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(tag);
window.dataLayer = window.dataLayer || [];
function gtag() {
 dataLayer.push(arguments);
}

gtag("js", new Date());

gtag("event", "booking_init");

gtag("config", "YOUR_TRACKER_CODE");

document.addEventListener("click", function (e) {
 e.path.forEach(function (pI) {
  if (pI.className && pI.className.indexOf("ant-select-dropdown-menu-item") != -1) {
   gtag(
    "event",
    pI.firstChild.className,
    {
     value: pI.firstChild.title,
    }
   );
  }

  if (pI.className && pI.className.indexOf("booking-form-date") != -1) {
   gtag("event", "booking-form-date");
  }

  if (pI.className && pI.className.indexOf("ant-btn") != -1) {
   gtag("event", "button", { value: pI.innerText });
  }
 });
});
Sporingsscript #2: Sporingsscript for å hente gjennomførte bestillinger:
gtag("event", "booking_completed")

Sette opp sporingsscript

1. Finn din tracking-ID i Google Analytics

 • Velg det aktuelle området øverst i Område-kolonnen.

 • Klikk på Datastrømmer i Område-kolonnen.

 • Klikk på datastrømmen du trenger ID-en til. ID-en vises øverst til høyre (se eksempelet nedenfor).

Ved Google Analytics 4 ser vanligvis koden slik ut: G-A12BCDEFGH

Google Analytics 4 (GA4) skal erstatte Universal Analytics (UA) fra 1. juli 2023. Om din tracking-ID fortsatt starter med UA betyr det at du fortsatt er på Universal Analytics. Du må dermed bytte til GA4 etterhvert. Les om GA4 her.

2. Bruk din tracking-ID i Sporingsscript #1

 • Kopier Sporingsscript #1 til et sted hvor du kan redigere koden.

 • Erstatt vår placeholder, YOUR_TRACKER_CODE, på rad 2 og rad 13 med din tracking-ID.

2 tag.src = "https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=YOUR_TRACKER_CODE"

13 gtag("config", "YOUR_TRACKER_CODE");

Slik skal det se ut.

2 tag.src = "https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-A12BCDEFGH"

13 gtag("config", "G-A12BCDEFGH");

3. Sett inn sporingsscript i systemet

Sporingsscriptene vi tilbyr for brukerbesøk og gjennomførte bestillinger henger sammen. Det er derfor viktig at begge felt blir fylt ut om sporingsscriptet skal fungere som tiltenkt.

Generer bestillingslenke

For å tilby online timebestilling direkte fra hjemmesiden, må du generere en bestillingslenke.

 • Velg timebok og/eller timetype som skal være forhåndsvalgt. Lenken endres automatisk når du velger timebok/timetype. Du kan også la disse feltene stå åpne hvis alle timebøker og timetyper skal være tilgjengelige.

 • Trykk på Klikk for å åpne lenken om du vil se på forhåndsvisning av siden, ellers kan du klikke Kopiere lenken eller Kopiere innebygd kode.

Det kan være nyttig med forhåndsvalgt timebok/timetype hvis bestillingslenken skal brukes til å tilby en spesifikk tjeneste.

Eksempel: Dersom dere tilbyr influensavaksine og har en egen timetype eller timebok for dette, kan en av disse forhåndsvelges (se hvordan).

Verifiser at trackingen virker

 • Åpne lenken for bestillingsflowet vi satte opp tidligere.

 • Høyreklikk og velg Inspiser.

 • Klikk på fanen Network og velg All.

 • Finner du en kode lignende gtm.js så virker sporingen.

Ofte stilte spørsmål

Kan pasienter med D-nummer bestille time via online booking uten innlogging? Ja, pasienten kan velge D-nummer fra nedtrekksmenyen i løsningen (se hvor).

Last updated