Bruk

Lær hvordan du bruker postmodulen.

I EG Pasientsky kan du enkelt sende meldinger til både pasienter og til kollegaer på klinikken.

Pasienten som er aktivert i søkefeltet blir automatisk lagt til i meldingen, slik at du kan sende melding til en kollega angående en pasient. Dersom pasienten selv skal motta meldingen, må de manuelt legges til som deltaker. Utsendelse av meldinger kan effektiviseres ved å opprette maler.

Nye innkommende meldinger markeres tydelig, både i selve modulen og i widgets.

Ny dialog

Ångående pasient viser hvilken pasient meldingen handler om. Er pasienten aktivert i søkefeltet, vil vedkommende automatisk være lagt til her. Du kan fjerne pasienten om dette er en intern melding som ikke angår en pasient, eller søke etter en annen pasient.

Huk av for å legge til pasienten som mottaker av meldingen, dersom pasienten skal motta meldingen (se hvordan).

Deltakere forteller deg hvem som sender og mottar meldingen. Du kan legge til flere om du ønsker det (se hvordan). Merk at du kun kan legge til flere kolleger i samme melding. Det er ikke mulig å legge til flere pasienter.

Fyll inn et Emne og skriv inn meldingen du ønsker i feltet Beskjed (se hvordan).

Skal du ta i bruk maler, velges dette fra Emnefeltet. Les mer om dette her.

Videre kan du lese om flere muligheter du har når du oppretter en dialog.

Legg til vedlegg

Dette kan være f.eks videoer av øvelser, PDFer, bilder eller annet du ønsker å sende som vedlegg.

Les mer om filarkivet her:

pageFilarkiv

Bruk maler

For å bruke en mal i en ny dialog, søk etter malen i emnefeltet og klikk på den aktuelle i listen. Feltene som er utfylt i malen blir automatisk fylt ut i dialogen (se hvordan). Du kan også redigere innholdet fra malen hvis det er behov.

Svarmaler

For å besvare en dialog med mal, åpne dialogen du skal svare på. Under Svarmal, søk etter malen (se hvor).

Lær hvordan du oppretter maler og svarmaler.

Innstillinger

Under Innstillinger kan du konfigurere følgende for meldingen (se hvordan):

  • Sett meldingen som privat slik at det kun er deltakere som kan lese innholdet.

  • Er dette en viktig melding eller en melding som haster? Dialoger med høyere prioritet vil vises høyere opp i innboksen samt være synlig i Viktige varsler

  • Ønsker du at mottakeren må svare før de kan lukke meldingen kan du kreve svar og sette tidsfrist for svaret.

E-dialog som oppgave

Slik setter du en e-dialog som en oppgave (se hvordan):

  1. Velg en ansvarlig for oppgaven. Dette kan enten være pasienten, en kollega eller deg selv.

  2. Sett forfallsdato og en beskrivelse for hva som skal gjøres.

For deg selv kan oppgaver vises i widgets, i innboks og i Viktige varsler.

Last updated