Opprett regnskap

Lær hvordan du oppretter regnskap for behandler eller klinikken.

For å kunne opprette regninger og ta betalt fra pasienter, må det først settes opp et regnskap for hver behandler eller et felles for klinikken.

Slik gjør du det:

 1. Åpne konfigurasjonsmodulen og gå til Regnskap under Økonomi. Klikk Nytt regnskap (se hvordan).

 2. Er det ditt eget regnskap, sett deg selv som eier. Er det et felles regnskap for klinikken, velg en eier, for eksempel klinikkadministrator eller økonomiansvarlig.

 3. Gi regnskapet et navn, ditt eget eller klinikkens. Merk: Regnskapets navn må være unikt, også blant deaktiverte regnskap.

 4. Legg inn adresse. Denne vises på pasientens faktura. Som oftest brukes klinikkens fakturaadresse.

 5. Velg om regnskapet skal brukes til privat eller kommunal drift.

 6. Legg inn organisasjonsnummer, ditt eget eller klinikkens. Økonomimodulen vil bruke klinikkens organisasjonsnummer ved mindre et annet er oppnevnt i det aktuelle regnskapet.

  Organisasjonsnummer brukes blant annet for:

  • Eventuelle forsikringsavtaler

  • Integrerte betalingsterminaler som Convenes terminal, for å sikre at EHF ikke blir avvist av forsikringsselskapet når de ikke vet hvor EHF kommer fra

  • EG Pasientsky Faktura - Dersom det ikke er lagt til organisasjonsnummer på regnskapet, brukes det som er lagt til på klinikken

 7. Legg inn kontonummer. Oppgjør fra f.eks. HELFO sendes til angitt kontonummer.

 8. Dersom det er ditt eget regnskap, velg lukket regnskap, dvs. kun brukere du selv velger har tilgang. Dersom andre på klinikken skal kunne opprette regningskort for deg, legger du dem til i brukerlisten (se hvordan). Du kan også velge en spesifikk rolle som alltid skal ha tilgang til regnskapet. Dette gjør det lettere når nye ansatte legges til på klinikken, fordi du slipper å måtte legge til bruker hver gang en ny ansettes (se hvordan). Merk: Klinikkadministrator har alltid innsyn i alle regnskap.

 9. Huk av Ta i bruk forsikringsavtaler dersom du bruker forsikring. Les mer om forsikring her.

 10. Legg eventuelt inn beskrivelse, for å holde oversikt internt.

 11. Legg til.

Regnskapet er opprettet og legger seg i listen.

Sett standard regnskap

På regningskortet kan du velge innstillinger for hvilket regnskap som skal komme opp som standard når du tar betalt.

 1. Åpne et regningskort.

 2. Over Regnskap, trykk Velg standard (se hvor).

 3. Velg rekkefølge på logikken du vil bruke for automatisk valg av regnskap.

Alternativene er:

 • Eier av timebok: Vi sjekker hvilken timebok den tilknyttede timen på hvert regningskort hører til. Deretter sjekker vi hvem som eier timeboken. Har eieren et regnskap på klinikken, velges dette regnskapet automatisk på regningskortet.

 • Pasientens fastlege: Vi sjekker om pasientens fastlege eier et regnskap på klinikken. Hvis fastlegen gjør det, velges automatisk dette regnskapet. Hvis fastlegen har en vikar, sjekker vi om vikaren har et regnskap og velger det.

 • Manuelt valg: Her velger du selv hvilket regnskap og hvilken aktør som vil legges inn automatisk.

Neste gang du oppretter et regningskort, kommer regnskapet du har valgt automatisk opp.

Last updated