Markere pasient mors

På pasientkortet kan pasienten markeres som mors. Dette er en global innstilling på plattformen som betyr at hvis en pasient markeres som mors på en klinikk, vises dette også på alle andre klinikker pasienten er knyttet til.

Statusen vises kun på plattformen og synkroniserer ikke med eksterne systemer eller nasjonale registre.

Hvem kan markere, endre og slette status mors

  • Klinikken må ha Medisinsk som klinisk område i basisoppsettet (se hvor).

  • Det er kun ansatte med rollene lege, helsesekretær og sykepleier som kan markere, endre eller slette status mors for en pasient. Dette gjelder alle typer av disse rollene (eksempler: helsesykepleier og overlege) i klinisk område medisinsk.

Marker pasient som mors

  1. Åpne pasientkortet og basis-området.

  2. Klikk Registrer mors (se hvordan).

  3. Sett dødsdato og Oppdater.

Når pasienten er markert mors, vil det vises i gul linje på pasientkortet (se hvor). Dersom du eller en av dine kolleger på klinikken har markert pasienten mors, vil dette også vises på den gule linjen og i innsynsloggen. Les mer om innsynsloggen her.

Alle roller kan se hvem som har markert pasienten mors, så lenge det er en kollega på klinikken som har gjort det.

At pasienten er markert mors, vil også synes andre steder på plattformen: når pasienten er aktivert i søkefeltet, i journalen, på fremtidig oppsatte timer, i pasientlisten og alle steder der pasientens navn vises.

Dersom pasienten har fremtidige timer

Dersom pasienten har fremtidige timer, vil den som markerer pasienten mors bli varslet om dette. Klikk Gå til pasientens timebok. Da får du opp oversikten over pasientens kommende timer på pasientkortet og kan gå til timeboken for å avlyse disse (se hvordan). Les hvordan du avlyser timer.

Endre eller fjerne status MORS

Dersom det er markert feil, kan status mors endres eller slettes.

Ofte stilte spørsmål

Dersom vi har migrert fra et annet system, vil status mors være blant informasjonen som blir med over? Nei, dersom pasienten er merket mors i ditt tidligere system, vil den ikke være det i overgangen til vårt system. Da må du manuelt merke pasienten mors i systemet ved å følge veiledningen over.

Hvordan fungerer mors hvis jeg har en duplikat pasient? Dersom du har markert den opprinnelige pasienten som mors, og du ser at det er en duplikat på pasienten og slår disse sammen, vil status mors bli stående.

Når jeg markerer en pasient mors, vil dette også automatisk kommuniseres til Dødsårsaksregisteret? Nei, det er ingen integrasjon mellom journalsystemet og Dødsårsaksregisteret. Du må selv melde inn dødsmelding i Dødsårsaksregisteret. Les mer hos FHI og NHN.

Kan jeg fjerne en pasient markert som mors fra min fastlegeliste? Du kan ikke fjerne pasienter manuelt fra din fastlegeliste, men ved neste fastlegeliste-synkronisering vil listen oppdateres dersom dødsmelding er registrert i Dødsårsaksregisteret.

Jeg er fysikalsk behandler, hvorfor kan jeg ikke markere en pasient som mors? Det er kun ansatte i rollene lege, helsesekretær og sykepleier som kan markere pasienter mors.

Vil relasjoner til en pasient som er markert mors fremdeles kunne logge inn i pasientportalen på vegne av pasienten? Ja, relasjonen vil kunne logge inn i pasientportalen. Det er klinikkens ansvar å slette relasjonene til den aktuelle pasienten som er markert mors.

Last updated