Medisin

Lær om medisinmodulen og e-resept.

Dette kurset varer i ca. 16 minutter og består av 6 videoer. Vi anbefaler deg som skal bruke medisinnmodulen å ta dette kurset før du begynner med systemet. Se flere videokurs her.

Kort om medisinmodulen

Med medisinmodulen kan du forskrive e-resepter og få full oversikt over pasientens legemidler.

Modulen

Om Reseptformidleren (RF)

Reseptformidleren (RF) er en nasjonal database for elektroniske resepter som driftes av Norsk Helsenett.

Ved å gjøre oppslag i og sammenstille med RF, får du som lege full oversikt over pasientens legemidler og bidrar til å sikre oppdatert og korrekt informasjon om pasientens legemidler.

Les mer om sammenstilling med RF:

pageSammenstille med RF

Om FEST

Plattformen er integrert med Forskrivnings- og ekspedisjonsstøtte (FEST). Dette innebærer blant annet foreslåtte doseringer og preutfylt informasjon når du oppretter resepter, interaksjonsvarslinger, informasjon om refusjon eller om det må søkes spesielt for å forskrive et legemiddel.

Informasjon fra FEST indikeres i medisinoversikten og i Info-fanen når du oppretter en ny ordinasjon eller resept.

Åpne medisinoversikten

Signere meldinger

Første gang du åpner medisinoversikten til en pasient, må du signere de to meldingene som kommer opp for å gjøre oppslag i Reseptformidleren (RF).

Meldingene du må signere er:

 • M09.5 Forespørsel om tilgjengelige resepter på pasient

 • M9.11 Forespørsel om legemidler i bruk

Lagre PIN-koden din når du starter en ny arbeidsøkt for å unngå å måtte signere meldinger med PIN oftere enn det som er pålagt.

Merk at du fortsatt må signere med PIN-koden hver gang du forskriver en e-resept (M1).

Medisinoversikt

Slik er medisinoversikten inndelt:

 • Oversiktsbildet er delt opp i kategoriene Legemidler, Næringsmidler, Medisinsk utstyr og Vaksiner.

 • Hver kategori kan sorteres på Pågående, Historiske og Alle (se eksempel).

 • Medisinoversikten består av ordinasjoner og resepter (se eksempel).

 • Nederst i oversiktsbildet ser du ekstern informasjon fra RF, for eksempel en resept som er opprettet fra en lege på sykehuset. (se hvor).

 • For deg som har flyttet data fra et annet system, vil du ha et felt Migrert informasjon første gang du går inn i oversikten til pasienten.

  • Skrive ut medisinlisten til pasienten

  • Sammenstille med RF

  • Sende PLL-meldinger dersom det er aktuelt

  • Filtrere ut visning av ordinasjoner og resepter

  • Verifisere oppkobling mot RF

Handelsvarer er medisinsk utstyr eller næringsmidler, for eksempel stomiutstyr eller næringsdrikker. Du kan finne begrepet når du oppretter en ny ordinasjon. Les mer om Ordinasjoner.

Utskrift

Merk at du kun kan hente ut opplysninger per dags dato eller én spesifikk dato i fortid.

Om du ønsker å filtrere hva som skal med, trykk på Innstillinger, velg hvilken type opplysninger og klikk deretter på Skriv ut (se hvordan).

Rettigheter

Hvilke handlinger du har rett til å utføre i medisinmodulen bestemmes av lover og forskrifter. Du vil ha rettigheter som samsvarer med det som er registrert i Helsepersonellregisteret (HPR). For eksempel vil leger som har rekvisisjonsrett kunne starte ny behandling og forskrive e-resept. Helsesekretærer vil kunne opprette eller fornye en resept som utkast dersom en ordinasjon ligger til grunn, men kan ikke starte ny behandling.

Noen tilganger gis på ansattkortet. Dette gjelder:

Klinikkadministrator kan gi disse tilgangene til de aktuelle ansatte i klinikkoppsettet.

Behandling i Widget

Det finnes en egen widget for behandling som viser pasientens medisinliste (se hvor). Du kan klikke på hvert enkelt preparat for å gjøre endringer i ordinasjonen, skrive resept med mer.

Ofte stilte spørsmål:

Jeg får ikke signert med Buypass-kortet mitt? Prøv å ta kortet ut og inn av kortleseren. Fungerer det fortsatt ikke, forsøk å restarte PCen. Fortsatt problemer? Kontakt Buypass eller vår kundestøtte.

Hvorfor må jeg sammenstille med RF? Slik at pasientens medisinliste hele tiden er oppdatert på tvers av instanser. Dette reduserer risikoen for dobbeltforskrivninger og feil. Les mer om Sammenstilling med Reseptformidleren er viktig.

Last updated