Legeerklæring

Lær hvordan du oppretter legeerklæring.

Legeattest eller legeerklæring er en erklæring fra lege om et medisinsk forhold som kan innebære økte rettigheter for en person, enten som bevis på at personen tilfredsstiller bestemte helsekrav for eksempel for et sertifikat, eller det kan være erklæring om en tilstand eller sykdom som berettiger en dispensasjon for personen.

Fra journalen kan du opprette legeerklæring.

Alt du skriver lagres automatisk som utkast hvert femte sekund. Du kan finne utkastet i Pågående handlinger. Les mer om utkast.

Opprette legeerklæring

  1. Fyll ut relevante felter i de ulike fanene. Merk at du kan importere journalnotater rett inn i flere av feltene. Klikk Vis alle journalnotater om alle journalføringer ikke er 100% lastet opp.

  2. Når den er fylt ut, Lagre og send.

  3. Signer meldingen med ditt Buypasskort.

Erklæringen sendes til NAV, og legger seg som vedlegg til journalnotatet og som en egen journalhendelse.

Dersom du avbryter signeringen, legger legeerklæringen seg i signeringslisten, slik at du kan hente den opp igjen.

Endre utkast

Legeerklæringen du jobber med lagres automatisk som utkast hvert femte sekund. Dersom strømmen skulle gå på din PC, internettilgangen skulle forsvinne eller andre uforutsette hendelser skulle oppstå, mister du ikke arbeidet.

Du kan også lagre manuelt ved å klikke på Lagre utkast om du ønsker å fortsette arbeidet senere.

For å finne utkastet du jobbet med, klikk på Pågående handlinger og velg utkast etter pasientens navn. Her kan du også se siste dato og tidspunkt du jobbet med utkastet.

Du kan velge å endre, sende eller slette utkast. Når meldingen er ferdig utfylt, klikk Lagre og send.

Meldingen legges til som vedlegg i journalnotatet, som egen journalhendelse, i Mine sendte i postmodulen og i meldingsloggen.

Dersom du ønsker å slette utkast, kan du velge utkastet som du vil fjerne fra Pågående handlinger. Når vinduet er åpent, klikk på Slett utkast.

Legeerklæring til student

I tilfeller pasienten trenger å ta med seg legeerklæringen, for eksempel i forbindelse med fravær for en elev eller student, anbefaler vi å bruke en dokumentmal. Lær hvordan du oppretter en dokumentmal.

Du bygger den opp slik du ønsker og kan benytte den når du oppretter et journalnotat.

Eksempel på en dokumentmal:

Oslo, date_today

patient_firstname patient_lastname

patient_address

LEGEERKLÆRING

Grunnet sykdom er patient_firstname patient_lastname født patient_birthdate, fraværende fra skolen for perioden:

fra: date_today

til: (fyll inn til-dato)

clinic_name

employee_name

Spesialist i Employee speciality

Bruk dokumentmalen

Ofte stilte spørsmål

Hvordan kan jeg printe ut erklæringen til pasienten? Når erklæringen er lagret og sendt kan du klikke på denne i journalnotatet, eller på journalhendelsen, og velge Skriv ut.

Kan jeg hente informasjon fra tidligere journalnotater? Ja, du kan enkelt hente opp data fra tidligere journalnotater for å spare tid ved utfylling. Klikk på Legg ved journalnotat og velg det notatet du ønsker. Du kan velge deler av et notat, eller hele notatet.

Hvorfor kan jeg ikke legge til et arbeidsforhold? Ansettelsen hentes fra det som eventuelt er lagret i området Sosial på pasietkortet. Dersom det ikke er lagret noe her må du opprette en ny ansettelse. Klikk på Ny ansettelse og fyll ut feltene. Hvorfor får jeg ikke opp Legeerklæring som et valg når jeg klikker bindersikonet? En legeerklæring er en meldingstype som sendes til NAV IKT. For å få opp dette valget kreves det at du som behandler har et HPR nummer og er registrert i Helsepersonellregisteret. Det krever også at du har rollen lege i systemet.

Jeg får feilmelding når jeg limer inn tekst i feltene i legeerklæringen. Hva kan dette skyldes? Dersom du limer inn tekst med formattering (for eksempel fra et Word-dokument eller liknende), kan det følge med tegn som er ugyldige i systemet og du vil få feilmelding. Ønsker du å lime inn tekst fra andre kilder, sørg for at teksten som kopieres er uten formatering.

Last updated