Bruk

Sette opp en ny time

Slik setter du opp pasient på en enkeltstående time (se hvordan):

 1. Bruk hurtigtasten Alt + F for å søke etter pasienten i søkefeltet.

 2. Gå til timeboken din og dobbeltklikk på en ledig time. Dato for valgt time er synlig øverst i vinduet.

 3. Skriv inn eventuelt notat om hva timen gjelder.

 4. Klikk Lagre time, og pasienten er satt opp på time.

Ønsker du på endre timetypen, klikk i feltet Type og velg fra listen.

Sett opp time for pasient i en smartluke (se hvordan):

 1. Ha pasienten aktivert i søkefeltet.

 2. Før musepekeren over smartluken til du finner ønsket tidspunkt, og dobbeltklikk.

 3. Velg riktig timetype fra listen. Du kan også bruke søkefunksjonen. Merk at timetypen du brukte sist er forhåndsvalgt.

 4. Klikk Lagre time.

Dersom du ønsker et overblikk over hvilke timetyper smartluken inneholder og hvilke timer som er ledige, bruk hurtigtast Alt + Shift + S i timeboken. Bruk hurtigtasten på nytt for endre tilbake (se hvordan).

Da kan du også dobbeltklikke på en av de ledige timelukene inne i smartluken for å sette opp pasient på time (se hvordan).

Andre funksjoner når du setter opp time

 • Pasienten som er valgt i søkefeltet blir automatisk satt opp på timen. Fjern pasienten fra timen ved å klikke på krysset og søk etter ny, dersom du er i ferd med å sette opp feil.

 • Ønsker pasienten utskrift av timekortet huker du på print timekort, og deretter Lagre time.

 • Ved behov for å sette opp en time innimellom andre oppsatte timer dobbeltklikker du i det hvite området på siden av timene, og oppretter en ny time for pasienten (se hvordan).

 • Du kan se at pasienten selv har booket timen ved å holde musepekeren over timen, og ved at timen er striplet på den ene siden (se hvordan).

 • Innen det har gått fem minutter fra du har satt opp timen kan den slettes uten at det sendes ut en varsling til pasienten (se hvor). Etter fem minutter må timen avbestilles.

 • Du kan også sette opp pasienten på en ny time ved å bruke hurtigtasten Alt + A (se hvordan) . Finn en ledig time ved å søke og bruke filtreringsvalgene. I søkefeltet søker du etter ledige timer ved å skrive 2d (2 dager), 2u (2 uker) osv. De ledige timene som matcher valgene og søket ditt vil du se en oversikt over. Velg en av disse og Lagre timen.

Endre timer

Ønsker du å endre oppsatte timer, kan du høyreklikke på de (se hvordan).

Her har du også mulighet til å:

 • Endre timetype ved å klikke på Type.

 • Sjekke pasienter inn og ut av timen (ankomstregistrering) for å indikere om pasienten har ankommet klinikken eller om behandler er ferdig med pasienten.

For å forlenge en oppsatt time, hold musepekeren over den nederste delen av timen til du får frem pilen. Klikk, hold og dra timen til ønsket tidspunkt (se hvordan). Du kan også åpne timen og justere tidspunktet manuelt.

Trenger du å flytte timen innenfor samme uke eller dag kan du ta tak i den med musepekeren og dra. Merk at med standardvisning kan du dra timen dit du ønsker (se hvordan). Dersom du bruker listevisning kan du kun flytte timen til samme tidspunkt på andre dager i uken.

Skal timen flyttes lenger frem i tid, høyreklikk på timen, og klikk på saksen. Gå til ønsket tidspunkt, høyreklikk på en ledig time, og velg Lim inn (se hvordan).

Merk at regningskortet ikke vil bli automatisk slettet, dersom du sletter timen regningskortet er opprettet fra.

Hva skjer når pasienten settes opp på ny time

Er pasienten registrert med fullt fnr. kan de logge inn i PatientSky-appen eller pasientportalen for å se når de har time og evt annen informasjon om timen.

Er du usikker på om pasienten vet hva EG Pasientsky er? Den grønne prikken ved profilbildet deres indikerer at de har logget inn på plattformen før. Kanskje har de vært hos en annen behandler som bruker EG Pasientsky (se hvor).

Har dere aktivert varslinger, vil pasienten motta en varsling 5 minutter etter at timen er satt opp. Les mer om varslinger til pasient for timebok.

Når det gjelder timer, så gir pasienten noe som kalles stilltiende samtykke. I dette tilfellet vil det si at når pasienten velger klinikk gir de også samtykke til å bli kontaktet via de løsningene som klinikken tar i bruk. Dette er dog ikke dekkende for alt. Gitt samtykke: Mottar alle former for varsler Trukket samtykke: Mottar ingen varsler (heller ikke om time) Stilltiende samtykke: Mottar varsler (om time)

Last updated