Hva ser jeg

Slik plattformen er bygget opp så vil du alltid ha en "ramme" som omringer et hovedbilde. Rammeverket er konstant, men hovedvinduet endrer seg ut fra hvilken modul du er i.

Rammeverket

Rammeverket består av en topplinje, en stolpemeny, og det vi kaller widgets.

Topplinjen

Øverst finner du det vi kaller topplinjen. Denne består av kontekstvelgeren, søkefeltet, og telefoni- og video-ikon om disse modulene er aktivert på klinikken.

Øverst til venstre finner du det vil kaller kontekstvelgeren. Du vil enten se et EG Pasientsky-ikon eller et profilbilde du selv har lagt til.

Ved å klikke åpner du kontekstvelgeren. Du har mulighet til å bytte mellom klinikker dersom du er ansatt på flere som bruker plattformen, logge deg inn og ut av funksjoner og grupper, og åpne og redigere din egne innstillinger.

Det er også herfra du logger det ut av hele plattformen. Vi anbefaler at du logger det ut av plattformen dersom du forlater PC'n. Ellers så er du automatisk logget inn i 8 timer.

Stolpemeny

Øverst i stolpemenyen finner du Viktige varsler, Uferdige oppgaver og Meldinger klare for signering.

Viktige varsler viser til oppgaver eller meldinger du har mottatt som har høy prioritet eller som nærmer seg frist. Det som kommer opp der er:

  1. Dialoger som hukes av som viktig i postmodulen

  2. Dialoger og oppgaver med høy prioritet (3 stjerner)

  3. Interne lab-svar

Under Uferdige oppgaver finner du journalutkast. Journalnotater lagres som utkast hvert 2 sekund og du kan alltid finne dem igjen her når du klar for å ferdigstille (se hvordan).

Ved å klikke på Meldinger klare for signering finner du det som må signeres av deg, eksempelvis legeerklæringer og sykemeldinger.

Widgets

Widgets er snarveier for andre moduler og funksjoner som hele tiden er tilgjengelig. Klikk på pilen til høyre for å skjule/vise widgets.

Snarveier kan legges til i de tre fanene A,B og C. Hjertet-ikonet representerer journal-widgets, som er en standard og kan ikke endres på.

Du har mulighet til å justere størrelsen på hele oversikten og hver widgets ved å klikke og dra.

Du kan også feste widgets til ditt oversiktsbildet ved å klikke på tegnestift ikonet.

Arbeidslinje

Nederst kan du finne det vi kaller for en arbeidslinje. Dersom du minimerer et vindu du arbeider i, legger de seg nederst her i arbeidslinjen. Du kan når som helst åpne de opp igjen, eller krysse de ut om du er ferdig.

Hovedvindu

Hovedvinduet er ditt arbeidsområde, som viser til modulen du nå befinner deg i. Det er likevel noe som er felles for alle modulene.

  • Nedtrekksmenyer finner du også overalt på plattformen. Du kan se at det er en nedtrekksmeny ved at det er en pil i feltet.

  • Søk og filtrering er noe du også vil se igjen i de ulike modulene. Du kan søke med fritekst, eller bruke filtreringsvalg.

Last updated