Fürst Forum Web

Vårt system har integrasjon med Fürst Forum Web, et nettbasert verktøy for elektronisk rekvirering og svarvisning av laboratorieprøver.

Aktivere integrasjonen

Vi aktiverer integrasjonen til Fürst Forum Web for de aktuelle brukerne på klinikken. Når dette er gjort, vil rekvirering via Fürst Forum Web være tilgjengelig i listen under Ny rekvisisjon i Lab-modulen.

Rekvirere lab-prøver

I lab-arket til pasienten,

  1. Klikk Ny rekvisisjon.

  2. Klikk Fürst Forum Web - Lab rekvirering.

Fürst Web åpnes i en ny fane i nettleseren din. Her blir du bedt om å logge inn med HelseID, dersom du ikke allerede er innlogget. Utfør rekvisisjonen inne i programmet.

Pasientens fødselsnummer, navn, kjønn, telefonnummer, adresse og siste diagnosekode kommer automatisk opp i rekvisisjonen.

Merk: Pasienten må ha fullt fødselsnummer eller d-nummer for at det skal kunne rekvireres prøver.

Motta prøvesvar

Prøvesvarene kommer som meldingstypen Svarrapport i

  • Postkassen Lab-resultat i din innboks

  • Under fanen Basis i Lab-modulen

  • Under Post i pasientens journal

Ofte stilte spørsmål

Hvis en prøve analyseres av Fürst, men ikke er rekvirert via integrasjonen i systemet, men koblet til legens HPR-nummer, vil legen fremdeles få svaret tilsendt i journalsystemet? Så lenge prøvesvaret er koblet til legen og dens HPR-nummer, så vil svaret mottas i systemet uavhengig av hvor prøven ble rekvirert fra.

Kan Fürst Forum, den lokale programvaren, og Fürst Forum Web brukes sammen? Nei, Fürst Forum Fleks (lokal programvare) og Fürst Forum Web fungerer ikke sammen da prøvetakingsmodulen/labkøen i programmene er uavhengig av hverandre. Hvis en pasient settes i kø for prøvetaking i Fürst Forum Web, vil den ikke finnes i køen i Fürst Forum og motsatt. Derfor bør dere på legekontoret enes om hvilken løsning dere ønsker å bruke. Det er eventuelt mulig å benytte Fürst Forum (programvare) på jobb og Fürst Forum Web på hjemmekontor.

Last updated