Opprette nye pasienter

Lær hvordan du kan opprette nye pasienter, samt søke etter pasienter.

Opprett ny pasient

Trykk Alt + F, skriv inn fødselsdato, fødsels- eller D-nummer, eller navn søkefeltet og trykk Enter.

Siden dette er en pasient som ikke er lagt til på klinikken din, så vil du automatisk opprette en ny pasient.

Her er pasient søkt med fødselsdato. Dersom pasienten er lagt til på en annen klinikk som bruker plattformen, vil informasjonen fylles ut automatisk.

For å legge til pasienten på klinikken, fyll inn resten av feltene og klikk på Lagre.

Vi anbefaler at dere alltid legger til pasientene med fullt fødselsnummer. At pasienten legges til med fullt fødselsnummer gir en rekke fordeler:

  • Pasientene har tilgang til bestilling og avbestilling av timer

  • Pasientene har overblikk over fremdtidige og tidligere timer

  • Paienten har tilgang til kvitteringer og regninger.

  • Pasientene har mulighet til å sende og motta meldinger via sikkerhetsnivå 4.

Det er også viktig at pasientene er lagret med fullt fødselsnummer dersom du har driftstilskudd fra Helfo. Dersom pasienten ikke er registrert med fullt fødselsnummer når oppgjøret sendes til Helfo, vil ikke egenandelen til pasienten registreres. Konvekvensen kan være at pasienten ikke får frikort.

For deg som er tilknyttet NHN

Dersom klinikken din er tilknyttet NHN har du mulighet for å opprette nye pasienter ved å søke i Folkeregisteret.

Klikk på Søk i Folkeregister for å søke i Folkeregisteret.

Her kan du hente inn registrert informasjon på pasienten og legge pasienten til på klinikken. Du kan søke på navn, etternavn adresse, fødselsdato/personnummer.

Hvis kun fødselsdatoen er tilgjengelig, kan du søke opp denne i Folkeregisteret, og velge fra listen som vises. På denne måten kan du hente fødselsnummeret, og legge til personlig informasjon på pasienten.

Merk at dersom du har lagret feil navn på fødselsdatoen, må du endre navnet inne på pasientkortet for å få opp riktig treff i folkeregisteret.

Pasienter uten fullt fødselsnummer

Dersom pasienter har blitt registrert uten fullstendig fødselsnummer, vil du se et utropstegn når pasienten er valgt i søkefeltet.

Hold musepekeren over utropstegnet og klikk Pasienten mangler fødselsnummer. Legg så til pasientens fulle fødselsnummer. Er du tilknyttet NHN har du også her mulighet til å søke i Folkeregisteret.

Når du klikker Lagre vil pasienten være lagret med fullstendig personnummer.

La oss ta et eksempel på hvordan dette kan fungere i praksis. Her ser vi en pasient uten fullstendig personnummer. Behandler ønsker å sende pasienten en beskjed elektronisk. Som du ser er dette ikke mulig, da pasienten mangler opplysninger. Vi legger nå til personnummeret og vipps så kan du sende meldinger til pasienten.

Et annet eksempel kan være at pasienten har fått en time av deg, uten at han er registrert med fullstendig personnummer. Pasienten har glemt når timen er og ønsker å gå inn i PasientSky appen for å sjekke. Inne i appen vil ikke timen til pasienten vises, da den ikke er koblet opp mot personnummeret til pasienten. Vi legger så til personnummeret, og nå ser du at timen finnes i appen.

Duplikater av pasienter

For dere som får overført data fra deres tidligere journalsystem, så er det muligheter for duplikater av pasienter. Dersom det mistenkes at en pasient kan ha duplikater vil det automatisk varsles om når du åpner pasientkortet.

For å slå sammen pasientene klikker du på Gjennomgå. Til venstre ser du hovedpasienten, og til høyre ser du de potensielle duplikatene. Dersom du mistenker at en pasient er duplikat klikker du på Evaluere. Dersom dette ikke er et duplikat, klikker du Ikke match.

Du kan også gjøre et Manuelt søk etter duplikater. Her kan du søke etter navn, fødselsdato eller fødselsnummer.

Informasjonen fra duplikatet legges automatisk til på primærpasienten. Dersom det ikke er rett informasjon, klikk Angre. Når du er ferdig med å gjennomgå og legge til informasjon, klikk Slå sammen. Informasjonen lagres nå på primærpasienten, og blir slått sammen til en pasient i systemet. Eventuelle regningskort blir også overført fra duplikatet til primærpasienten.

Fjerne kobling mellom pasienter som er slått sammen

Dersom du skulle slå sammen to pasienter som ikke var riktig kan du alltid finne historikk og muligheten til å fjerne sammenslåingen på pasientkortet under Pasientsammenslåing (Pasientsammenslåing er kun tilgjengelig fra pasientkortet etter at duplikater er slått sammen)

Klikk på Angre sammenslåing dersom du angrer sammenslåingen. Huk av og klikk Bekreft.

Migrert informasjon

Dersom dere har overført data fra et annet journalsystem, må dere importere informasjonen over til plattformen. Dette kan være kontaktinformasjon og CAVE -informasjon på pasienten. Det vil være tydelig om det er noe informasjon å inportere når dere åpner pasientkortet.

Last updated