Ofte stilte spørsmål

Her finner du ofte stilte spørsmål om postmodulen.

Hvorfor får jeg ikke meldingene som blir sendt til klinikken? Sørg for at du har aktivert selve kommunikasjonstypen i dine brukerinnstillinger (se hvor).

Det er også viktig at du er satt opp som mottaker av den type melding du ønsker å motta. Gå til kommunikasjonsoppsett og sjekk at du er lagt til som mottaker (se hvor).

Kan jeg svare på en dialog selv om jeg ikke er ansvarlig lege? Dersom du har tilgang til Klinikks åpne kan du svare på dialog, og samtidig ivareta ansvarlig lege. Da kan ansvarlig legen fortsatt se på samtalen og har mulighet til å svare og avslutte samtalen selv.

Legg merke at dersom dialogen er sendt av pasient, mottar pasienten også alle dialoger. Les hvordan du kan videresende uten å sende beskjed til pasienten.

Hvorfor får ikke pasienten sendt en melding? Sjekk at pasienten ikke er sperret for online tjenester fra pasientkortet (se hvor). Sørg for at pasienten er en del av pasientlisten som er valgt som avsender.

Hvordan kan jeg fjerne en kommunikasjonstype for kun meg selv? Gå til Post-modulen og velg Brukerinnstillinger fra undermenyen. Fjern så avhukingen på de du ikke lenger ønsker å bruke (se hvordan). Hvorfor mottar ikke pasienten meldingen? For at pasienter skal motta meldinger, må de legges til som deltakere. Dette gjøres i det du oppretter en ny dialog (se hvordan).

Sjekk også at pasienten ikke er sperret for online tjenester. Dette gjøres fra pasientkortet (se hvor).

Hvordan vet jeg at jeg har mottatt en ny melding? Nye meldinger markeres på flere måter:

Hvordan finner jeg meldinger jeg selv har sendt til en pasient? For alle sendte meldinger har du egen innboks fra post-modulen (se hvor).

Hvor finner jeg meldinger jeg har lest men ikke svart på? Dersom meldinger ikke er avsluttet, svart på, eller arkivert, vil du finne disse under postkassen Åpne.

Hvordan kan jeg sende en melding til alle mine pasienter? Det finnes ingen måte å velge å sende en melding til alle pasienter på klinikken.

Likevel har du flere muligheter til å informere pasientene dine:

  • Har du nettside fra oss, kan du enkelt publisere nyheter på nettsiden deres. Disse vil også komme i appen

  • Du har også mulighet til å opprette postmaler. Dette gjør det mer effektivt for deg å opprette standardiserte meldinger. Selve utsendelsen foregår manuelt.

Hvorfor mottar ikke pasienten varsling om at de har mottatt ny melding? Pasienten må enten ha registrert epostadresse eller telefonnummer for å kunne motta varslinger. Registrer dette på pasientkortet (se hvor).

Under Varslinger på pasientkortet har du også en oversikt over hvilke varslinger som eventuelt har feilet (se hvor).

Kan jeg bruke en mal for å svare på meldinger fra pasientene? Ja, les hvordan du oppretter en mal her.

Finnes det begrensninger på hvor mange tegn du kan bruke i en mal? Nei, det finnes ingen slike begrensninger.

Finnes det begrensninger på hvor mange maler en klinikk kan ha? Nei, det finnes ingen slike begrensninger.

Får du ikke redigert malen din? Pass på at malen du ønsker å redigere er din private og ikke er en offentlig mal.

Hvordan kan jeg sperre en kommunikasjonstype for hele klinikken? Dersom du ikke lenger ønsker å bruke en av kommunikasjonstypene, kan den slettes. Gå til Konfigurasjonsmodulen, åpne Kommunikasjonstyper og trykk på det røde krysset (se hvordan).

Hvorfor kan jeg ikke respondere på en dialogmelding, som jeg har sendt til pasient og som pasient har svart på? Dialogmeldinger har en annen meldingsstandard enn epost. Du kan sende en dialogmelding, og motta svar på denne, men når du har mottatt svar, regnes korrespondansen som avsluttet. Ønsker å svare på en dialogmelding som du har sendt til pasient og som pasient har svart på må du derfor sende en ny dialogmelding.

Last updated