CAVE

Lær hvordan du ser og registrerer CAVE på pasient.

Begrepet CAVE brukes for å angi typer behandling en pasient ikke bør eller skal ha, for eksempel bestemte legemidler, virkestoffer eller næringsmidler som skal unngås.

Systemet skiller mellom medisinsk og ikke medisinsk CAVE:

  1. Medisinsk CAVE indikerer allergisk reaksjon mellom legemidler og/eller andre virkestoff

  2. Ikke-medisinsk CAVE kan indikere allergi som ikke er direkte knyttet til legemidler, f.eks allergi forårsaket av nedsatt organfunksjon, implantater, eller matvarer og lignende.

CAVE kan registreres på pasientkortet eller i medisinoversikten.

Bruk Alt + C for å komme til CAVE på pasientkortet.

Registrere CAVE på pasientkortet

  1. Åpne CAVE på pasientkortet.

  2. Klikk Legg til ny for medisinsk eller ikke-medisinsk CAVE.

  3. Fyll inn feltene og Lagre.

CAVEN legger seg i listen. For medisinske caver markeres CAVEN, pasientkortet og navnet til pasienten i rødt, for å indikere at forbehold må tas i behandling av pasienten.

Dersom du oppretter en ordinasjon på et preparat som berøres av pasientens CAVE, blir du varslet om dette.

Registrer CAVE fra medisinoversikten

  1. Avhengig av preparatet, kan du registrere CAVE på produktet eller virkestoffet.

  2. Fyll ut feltene og Lagre.

Varsler

Dersom du oppretter en ordinasjon på et preparat som berøres av pasientens CAVE, blir du varslet om dette.

Finnes det ordinasjoner som berøres av CAVE, vises dette med et CAVE-symbol på ordinasjonen i medisinoversikten.

Last updated