Pasienter i PLO

Er pasienten i pleie - og omsorgstjenesten (PLO), kan PLO-kontakt legges til på pasientkortet. Dette forenkler sending av PLO-meldinger som Legemiddelopplysninger på to måter:

  • Meldingen Legemiddelopplysninger blir mulig å sende direkte fra medisinmodulen

  • PLO-kontakten vil automatisk komme opp som mottaker i meldingene

Legg til PLO-kontakt

  1. Åpne pasientkortet og velg Behandlingsinformasjon.

  2. I kolonnen PLO, klikk Opprett.

  3. Legg til sone/enhet og kontaktperson, og kryss av for om pasienten har gitt samtykke til at PLO har overtatt ansvaret for legemiddelhåndtering. Kontaktperson er et obligatorisk felt, men hvis du ikke vet hvem kontaktperson er, kan du skrive inn noe annet, for eksempel sone eller avdeling.

  4. Lagre.

Det indikeres med et PLO-ikon på pasienten i søkefeltet dersom det er huket av for samtykke til at PLO har overtatt ansvaret for legemiddelhåndtering.

Sende Legemiddelopplysninger til PLO

Etter å ha lagt til PLO-kontakt på pasientkortet, blir meldingen Legemiddelopplysninger tilgjengelig å sende direkte fra medisinmodulen.

  • Åpne Medisinmodulen (Alt+M).

PLO-meldinger

PLO-meldinger kan også sendes fra journalen og til andre mottakere. Les mer om meldingene her:

pagePLO-meldinger

Last updated