Klinikkadministrator

Som klinikkadministrator har man flere tilganger og rettigheter og tilgang på flere funksjoner enn en standard bruker på klinikken.

Oversikt over klinikkadministrators tilganger

Følg linkene i oversikten for å lese brukermanual på de ulike funksjonene.

Konfigurasjon og innstillinger modulen

Klinikk

Tilgang til

Hva man kan gjøre

Legge til ansatte, Sette inn vikar og fravær, Legge til/fjerne ulike tilganger på ansatte.

Legge til/fjerne ulike tilganger.

Legge inn organisasjonsnummer, adresse og telefonnummer på klinikken.

Få en oversikt og styr på enheter, betalingsterminaler og integrasjoner.

Opprette og redigere grupper.

Få en oversikt over moduler og pasienttilganger som er aktivert på klinikken.

Synkroniser alle fastlegelister manuelt.

Legg til ansatte som skal motta meldinger innenfor tjenestetypen og HerID-en.

Justere klinikkens åpningstider, Legg til stengt dag.

Post

Tilgang til

Hva man kan gjøre

Aktivere, endre og slette de ulike kommunikasjonstypene.

Timebok

Tilgang til

Hva man kan gjøre

Konfigurere hvordan pasienter kan bestille timer online og sette opp ekstern bookingside.

Kun klinikkadministrator kan redigere innstillinger som er på timer eid av andre brukere på klinikken.

Økonomi

Tilgang til

Hva man kan gjøre

Kontoplan

Få oversikt over kontoplan.

Normaltariffen

Se og laste ned Normaltariffen.

Se og rediger alle regnskap på klinikken.

Installere og fjerne nye terminaler.

Klinikkadministrator kan legge til egendefinerte takster .

Moduler

Klinikkmodulen

Tilgang til

Hva man kan gjøre

Alle kan benytte filarkivet, men kun klinikkadministrator kan laste opp nye filer.

Ansatte ser sin egen trafikk, mens klinikkadministrator kan se for alle ansatte.

Se alle meldinger i meldingsloggen.

Telefoni

Tilgang til

Hva man kan gjøre

Stenge hovedkøen til klinikken.

Fellesinnstillinger → Anropsinnstillinger

Endre ukeplan for telefonen og administrere lydfiler.

Last updated