Opprett regningskort

Lær hvordan du oppretter regningskort og tar betalt i EG Pasientsky.

For å ta betalt fra pasienten og eventuelt Helfo, oppretter du et regningskort.

Legg merke til følgende:

 • Pasienten er lagt inn fordi pasienten er valgt i søkefeltet.

 • Timen legges inn hvis pasienten er satt opp på time i dag, eller har hatt en time de siste tre dager. Dersom timen ikke ligger tilknyttet, anbefaler vi at du finner den i listen og legger den til (se hvor).

 • Ordredato og tidspunkt endres automatisk til å være lik den tilknyttede timen.

 • Tidtakeren begynner å gå fra pasienten er aktivert i søkefeltet. Klikk i feltet for å se logg over når pasienten har vært aktivert (se hvordan). Tidtakeren logger kontinuerlig all tid som er brukt på en pasient, men loggen viser kun de fire siste dagene, da dette er antallet dager mellom fredag, helgen og mandag. Slik vil du for eksempel kunne se på mandag hvor lenge du jobbet med en pasient på fredag, dersom du venter med å opprette regningskortet.

 • Regnskap og aktør er satt ut fra det som er valgt i oppsettet Velg standard. Les mer her.

 • Problemstilling hentes fra pasientens siste lagrede journalnotat.

 • Klikker du på Flere alternativer kan du legge til Merknad til Helfo eller Fakturatekst. Se eksempel her på hvordan fakturatekst vises i fakturaen. Om pasienter har et gyldig forsikringskrav finnes informasjonen også her etter at du har lagt til forsikringskravet.

 • Hvis du har lagt til takster på timetypen, og regningskortet er knyttet til timen, kommer takstene inn automatisk. Grønn varseltrekant indikerer at taksten er lagt til automatisk, mens blå indikerer at det finnes alterrnative takster. Hold musepekeren over taksten for mer beskrivelse. Husk også at du har mulighet til å legge til samme egendefinterte takst flere ganger.

 • Bruker du Helfo-takster

  • Vi sjekker om pasienten har et relevant frikort eller annen garantikode

  • Vi sjekker om noen andre Helfo-takster skal legges til.

  • Du vil også få en påminnelse om å legge inn fullt fødselsnummer på pasient ved bruk av Helfo-takst slik at egenandel blir registrert i frikortregisteret. Du kan søke i folkeregisteret (se hvordan). For dere som skal sende Helfo-oppgjør, har dere mulighet til å legge til en merknad dersom det er nødvendig (se hvor).

Kommer det som er nevnt over inn automatisk er alt konfigurert riktig. Merk også at du kun vil se relevante felt for din rolle i regningskortet.

Jobber du på legevakten en kveld, kan du huke av for På vakt. Dette er en måte å flagge regningskortet på for at rrefusjonen mot Helfo skal bli godkjent om man bruker kveldstakster. På vakt vil være avhuket også neste gang du oppretter et regningskort.

Merk at regningskortet ikke vil bli automatisk slettet, dersom du sletter timen regningskortet er opprettet fra.

Faktura til annen adresse

Dersom pasienten ikke selv skal motta fakturaen, kan den sendes til en annen betaler via EG Pasientsky fakturering. (Klikk her om din klinikk bruker Convene.)

For eksempel, hvis pasienten er et barn og fakturaen skal sendes til én av foreldrene, må du først legge til den aktuelle personen i Kontaktliste.

 1. Trykk på Opprett kontaktkort og legg til informasjonen for personen som skal motta fakturaen.

I et nytt regningskort, fyll inn aktuell informasjon som vanlig.

 1. Klikk deretter på Flere alternativer og velg Ja under Faktura til annen adresse.

 2. I feltet for Fakturaadresse, velg personen du har lagt til i Kontaktliste. Personen vil vises under kategorien Kontaktkort.

 3. Legg til fakturatekst om ønskelig. Se et eksempel her på hvordan fakturateksten vises i fakturaen.

Legge til rabatt-takst (DISCOUNT)

Dersom pasienten skal betale en rabattert pris for behandling kan du benytte en egen rabatt-takst i regningskortet.

I regningskort, søk opp taksten Rabatt eller DISCOUNT og legg inn beløpet pasienten skal få i rabatt, og trykk på ↵ Enter.

Når det er flere takster som legges til på regningskort, kan ikke rabattbeløp være høyere enn den laveste salgspris per takst. Se eksempel her.

For eksempel: Takst A er 200kr, og Takst B er 400kr. I denne saken kan rabatt ikke være høyere enn 200 kr.

Hvis du ønsker å opprette et regningskort med rabatt som er høyere enn den laveste salgspris, må du opprette to regningskort og dele opp rabatten.

Dersom du vil endre på et regningskort med rabatt-takst må du kreditere eller makulere regningskort for å kunne justere prisen.

Vær oppmerksom på at når du skal makulere et regningskort så kan det påvirke regnskapsførsel. Les her om du bør makulere eller kreditere?

Velge betaling

Hvis pasienten skal betale en egenandel, kan dere ta betalt med følgende alternativ:

 1. Integrert betalingsterminal (NETS, Verifone eller Convene) (se eksempel). Dersom du har knyttet ditt regnskap til en skyterminal kommer den opp automatisk når du velge korterminal. Les mer om skyterminal.

 2. Merke betalt med kort eller kontant for frittstående betalingsløsninger. Bruker dere løsninger som Vipps eller iZettle markerer du regningen som betalt med kort. Om du tar imot betaling kontant i ditt frittstående kassesystem, markerer du regningen som betalt kontant. Du kan også registrere hvilken dag du mottak betalingen (se eksempel).

 3. Dersom dere har fakturaløsningen til EG Pasientsky, vil faktura være et alternativ (se eksempel).

 4. Merk som Betales senere dersom det skal opprettes samleregning til pasienten. Slike regningskort kan fortsatt sendes til HELFO for oppgjør, selv om pasienten skal betale senere. Merk at du ikke kan tilbakebetale kun ett regningskort i samleregning. Les mer om samleregning.

Er det ingen egenandel, trykker du Opprett regning (se hvordan).

Regningskort kan også lagres som utkast og hentes opp igjen fra pasientkortet senere (se hvordan).

I EG Pasientsky er regningskort en frittstående funksjon som alltid kan opprettes, enten det er en time tilknyttet eller ikke. Det må alltid opprettes et regningskort, men mye av innholdet fylles automatisk ut. Behandler bør alltid sjekke om regningskortet ser korrekt ut for å unngå feil, samt velge hvordan det skal betales.

Endre betaler

Standardbetaler er en annen betaler enn pasienten selv. Dette kan for eksempel være en bedrift som skal betale for pasientens behandling.

Dersom pasienten er registrert med en annen standardbetaler, for eksempel en bedrift, vil denne automatisk stå som betaler når du oppretter regningskortet.

Du kan enkelt velge hvem av pasienten og standardbetaleren som skal betale det aktuelle regningskortet. Dette gjør du ved å klikke Fjern standardbetaler eller Bruk standardbetaler (se hvordan).

Legg merke til at Standardbetaler ikke kan brukes i forbindelsen med Convene Økonomimodul men kun EG Pasientsky fakturaløsning.

Skrive ut kvittering

Merk at i tillegg til vanlig skriver støtter vi kun kvitteringsskriver med papirstørrelse 80x297mm.

Integrert betalingsterminal

Dersom du velger Bekreft får du kun kvittering fra terminalen. Vil du ha utskrift fra kvitteringsskriver eller printer i tillegg kan du trykke på Bekreft med kvittering utskrift. Deretter velg hvilken printer du vil bruke.

Merk som betalt med kort eller kontant

Når du markerer regningskortet som betalt, enten med kort eller kontant, kan du huke av på Skrive ut kvittering og trykk på Bekreft.

Om du har kvitteringsskriver tilkoblet og vil skrive ut kopi av kvittering kan du velge den i utskriftsvinduet (se hvor).

Med vanlig printer får du utskriften i A4-format som vist i eksempelet her.

Se oversikt over regningskort på dagens dato

Regningskort med følgende status vil vises i varslingen:

 • Betalt i dag

 • Fakturert i dag

 • Utkast

 • Betales senere

Du kan trykke på et enkelt regningskort for å se detaljer. Les her om hvordan du kan endre eller rette regningskort som er betalt eller fakturert.

For regningskort som er satt som utkast eller betales senere, kan du kan klikke på linjen du ønsker å jobbe videre med.

Du har mulighet til å opprette et nytt regningskort.

Finne tilbake til regningskort

Alle opprettede regningskort finner du:

 1. I området Økonomipasientkortet (se hvordan).

 2. I Økonomimodulen og Innbetalinger (se hvor).

 3. I Reskontro kan du sortere på pasient (se hvor).

Du har også tilgang til å se historikken over regningskortet. Åpne regningskortet og gå til fanen Historikk. Her vil du kunne finne ordredato (dato for timen), dato for når betalingen skjedde, og handingsdato. Handlingsdato forteller deg når de ulike handlingene ble registrert på plattformen. For eksempel: Du registrerte betalingen 25. februar, men selve betlingen ble gjennomført den 23. februar (se hvor).

Se kvittering

For å se og skrive ut kvittering, åpne regningskortet fra der du foretrekker, for eksempel fra økonomi på pasientkortet. Gå til fanen Kvittering (se hvor).

Samlekvittering

Dersom pasienten ønsker en samlet kvittering for flere behandlinger, kan du skrive ut en samlekvittering.

 1. Åpne pasientkortet og gå til Økonomi.

 2. Skriv ut.

Alle ordrene du valgte vises samlet på ett ark.

Regningskort til bedrift

Slik oppretter du regningskort til bedrift:

 1. Aktiver bedriften i søkefeltet (se hvordan).

 2. I feltet pasient, legger du til pasienten bedriften skal betale på vegne av (se hvordan).

 3. Legg til takster. Dersom det er satt opp akster på timen og regningskortet er knyttet til en time, så vil takstene komme opp automatisk. Et støttes for både egendefinerte og Helfo-takster.

 4. Velg betalingsmetode. Dersom du velger faktura, er det adressen som er registrert på bedriften som benyttes.

Legg merke til at Standardbetaler ikke kan brukes i forbindelsen med Convene Økonomimodul men kun EG Pasientsky fakturaløsning.

Andre regningskort

Les hvordan du oppretter regningskort for gruppetimer her. Les hvordan du oppretter regningskort til forsikringsselskap her. Les hvordan du oppretter regningskort for avlyste timer her.

Last updated