Journal

Her kan du lære mer om EG Pasientsky Journal.

EG Pasientsky Journal er et 100% skybasert journalsystem, første av sitt slag i Norge. Alt du trenger for å jobbe i journalsystemet er en PC, internett og en nettleser (vi anbefaler Chrome).

Tips: Dersom du bruker Windows 11 kan du benytte deg av diktering på norsk ved å trykke på Windows-logotasten + H. Det fungerer utmerket mot journal i både PasientSky og Hove Total.

Åpne journalen

Det finnes ulike måter å komme inn i journalen på.

 1. Bruke hurtigtasten Alt + J

 2. Du kan dobbeltklikke på en oppsatt time på aktuell pasient i timeboken.

 3. Du kan klikke på navnet til pasienten i timebok-widget.

Alle disse metodene fører deg inn til journalen. Du kommer inn i det oversiktsbildet du sist forlot, dersom du har vært inne på pasienten tidligere. I førstesidebildet finner du en oversikt over alle journalnotater og journalhendelser.

Problemlisten inneholder potensielt mye informasjon om problemer og behandlingsforløp per pasient. I tillegg til å fjerne selve journalnotatet har du også mulighet til å slette problemet/behandlingsforløpet fra listen.

Journalvinduet

Til venstre, en topografisk oversikt over pasienten i det vi kaller for "mennesket". Her vil problemene som er tilknyttet pasienten være synlige, slik at du enkelt får en oversikt over hvilke problemer pasienten har, og har hatt. Under finner du problemlisten og eventuelle behandlingsforløp.

I midten har du den løpende journalen, hvor alle notater er lagret etter dato, siste først. Systemet henter opp de siste ti journalnotatene og alle journalhendelser i mellom. Du kan også se hvor stor prosentdel de utgjør av det totale antallet. Klikk på knappen Vis hele journal om du vil se alle journalføringer.

Hold musepekeren over knappen for å se hvor mange journalføringer som finnes (se eksempel).

I Widgets er det en egen journalwidget. Du kan finne informasjon om hvordan du kan ta i bruk Journal i Widgets her.

Redigere ditt visningsbilde

Dine innstillinger lagres og slås opp hver gang du åpner en ny pasient. Innstillingene gjelder kun for din bruker, og arves ikke av de andre på klinikken.

Du har følgende muligheter:

 • Justere størrelsen på de ulike områdene (se hvor)

 • Justere problemlisten (se hvor)

 • Sette opp den typografiske oversikten, eller skjule den (se hvor)

 • Klikk på pilen til høyre for å åpne Widgets fanen og klikk og dra for å justere størrelsen (se hvordan)

Du kan også søke i fritekst i søkefeltet.

Ved å klikke på de ulike tegnene i menyen kan du navigere mellom de ulike delene av journalen - Lab, forskrivning, klinisk tidslinje, korrespondanse. Dette er avhengig av hvilke moduler du og klinikken har valgt.

Arbeide med flere pasienter av gangen

Du kan minimere arbeidet med denne pasientens journal ved å klikke på minus tegnet oppe til høyre. Arbeidet med denne pasienten legges da ned på arbeidslinjen, og du kan alltid hente det opp igjen. På lik linje som andre objekter på plattformen (feks, pasientkortet eller ny melding). På denne måten kan du jobbe med flere pasienter av gangen. Du kan også avslutte arbeidet ved å klikke på X.

Sortering på ulike problemer/diagnosekoder

Dersom du ønsker å se journalnotater eller hendelser som er knyttet direkte til et problem/diagnosekode:

 • Hold musepekeren over problem for å få et kort sammendrag (se hvordan).

 • Klikk på problemet det gjelder i problemlisten og alle notater eller hendelser som er tagget til dette problemet vil da vises i journaloversikten på høyre side.

 • Du kan velge flere problemer ved å klikke på dem.

 • Klikk på problemet igjen dersom du ikke lenger ønsker å se på notater relatert til et problem.

 • Hold musepekeren over aktuelle problemer for å se et kort sammendrag (se hvordan).

Journal i Widgets

I Widgets er det en egen journalwidget som du vil få oversikt over:

 • Pasientens kommende timer (den som er nærmest).

 • Eventuelle dialoger angående pasienten eller fra pasienten.

 • Ufakturerte/Ubetalt ordre med regningskort som har status Betal senere eller Utkast.

Her finner du også to notatfelter som du kan skrive notater om pasienten uten at det legger seg i den løpende journalen.

 • Du kan bruke feltet Klinikknotat til å dele informasjon med resten av klinikken. Informasjonen i feltet kan hentes inn i for eksempel en henvisning.

 • I feltet Personlig notat kan du legge inn personlige notater som kun vil være synlig for deg.

Under notatfeltet har du Hendelser siden sist. Denne gir en oversikt over hendelser som er registrert på pasienten siden sist journalnotat ble opprettet. Dette kan for eksempel være meldinger som er blitt sendt ut til eller angående pasienten, meldinger pasienten har sendt inn, eller henvisninger og epikriser som er mottatt for den aktuelle pasienten.


Ofte stilte spørsmål

Må jeg være tilknyttet NHN for å bruke journalen til EG Pasientsky? Nei, det må du ikke. Du kan bruke journalen som en del av vår basispakke, uten å være tilknyttet Norsk Helsenett.

Jeg ønsker å skrive et notat angående pasienten som ikke skal komme med på en eksport? Du kan bruke personlige notater i widgets, eller klinikkens notater om du ønsker at alle på klinikken skal kunne se notatet.

Du kan også åpne oversikten over hurtigtaster ved å trykke på Alt + X, og søke etter hurtigtaster ved å bruke Ctrl + mellomrom.

Jeg er redd for å miste data hvis strømmen går, eller jeg mister internettforbindelsen. Hvordan løser dere dette? Alt du skriver lagres i skyen hvert 2 sekund. Dette vil si at du ikke mister data for mer enn 2 sekunder. Se og les mer om dette her.

Jeg får mange faner på min arbeidslinje, hvordan kan jeg forhindre det? Når nå er inne i f.eks journalen til en pasient og klikker deg inn på en annen modul, f.eks Timeboken, så minimeres den aktuelle journalen ned på arbeidslinjen. Dersom du ønsker å lukke en journal, må du klikke på X eller bruke esc-knappen på tastaturet. Du kommer da tilbake til den sist brukte modulen, f.eks Timeboken.

Jeg har migrert data fra tidligere journalsystem, hvor finner jeg tidligere sykdommer? Hvis du har migrert data fra System X, Infodoc, Profdoc/CGM eller WinMed 3 finner du migrert informasjon om tidligere sykdommer i feltet Klinikknotat.

Last updated