Frikort og garantikoder

Lær om frikort og andre garantikoder.

Fra 1.januar 2021 blir to frikort til ett - les mer om egenandelstak for helsetjenester her. På plattformen vil Frikort Tak1 automatisk legges til dersom det brukes Tak 2-takster. Det vil si at det kun vil være et frikort som både gjelder Tak 2 og Tak 1.

EG Pasientsky sjekker automatisk om pasienten har frikort når det opprettes et regningskort hvor Helfo-takster benyttes. Dette forutsetter at klinikken:

 1. Er på Norsk Helsenett

 2. Benytter elektroniske meldinger

 3. Benytter Økonomimodulen til EG Pasientsky

Sjekk om pasienten har frikort

Slik ser du om pasienten har frikort:

 1. Opprett et regningskort med Helfo-takst.

 2. Har pasienten frikort, kommer det automatisk opp (se hvor).

Sjekke frikort manuelt

Klinikker som ikke benytter seg av økonomimodulet vårt, kan likevel hente status på frikort for aktuell pasient manuelt.

 1. Åpne pasientkortet.

 2. Gå til området Garantikode og språk.

 3. Klikk Kjør frikortsynkronisering (se hvor).

 4. Dersom pasienten har frikort, vil det automatisk legges i garantikode-feltet og vise datoen for når de gyldige frikortene ble aktive.

Manuell synk forutsetter at:

 1. Klinikken har integrasjon til Norsk Helsenett

 2. CPA er lagt inn

 3. Klinikken benytter elektroniske meldinger

Andre garantikoder

Barn under 16 år vil automatisk få garantikoden "Barn under 16", når barnet fyller 16 vil garantikoden fjernes.

Dersom behandleren har rollen psykolog vil garantikoden "Barn under 18" automatisk legges til, og fjernes når barnet fyller 18.

Alle andre garantikoder, som for eksempel Y yrkesskade, M militærperson, S Svangerskap og flere, må settes manuelt på pasientkortet. Når garantikoden er lagt til på pasientkortet, vil du på regningskortet varsles om at pasienten har en aktuell garantikode og kan legge den til for aktuelle regningskort som omfattes av koden.

Last updated