Samtykkeliste og reservasjon

Lær mer om samtykkelisten og hvordan registrere reservasjon på pasient.

Som helsepersonell trenger du ikke be om samtykke for å se pasientens opplysninger i Reseptformidleren.

Pasienten kan derimot selv velge å blokkere helsepersonell fra å se sine opplysninger i RF. Dersom en pasient selv har blokkert deg fra å se sine resepter, vil oppslaget i RF kun vise resepter du selv har forskrevet. Du vil også bli varslet om at pasienten har reservert seg og at du kun har tilgang til begrenset informasjon. Les mer om personvern og sikkerhet for e-resepter her: Personvern og sikkerhet for e-resepter.

Du kan også legge inn reservasjon for en pasient direkte i systemet. Les videre for mer informasjon om samtykkelisten og reservasjoner.

Samtykkelisten

Du har tilgang til samtykkelisten på pasientkortet. Gå til Samtykkeliste.

Her listes alle samtykker. Man kan filtrere på akseptert samtykke og avvist samtykke.

Du kan trekke samtykke på vegne av pasienten for en spesifikk behandler.

  1. Finn behandleren i listen og klikk Trekk samtykke.

  2. Skriv eventuelt inn en begrunnelse.

  3. Bekreft.

Reservasjon

På pasientkortet, gå til Reservasjoner. Du kan filtrere på aktive og historiske reservasjoner.

Her kan du legge inn en reservasjon mot bestemt behandler på vegne av pasient.

  1. Klikk Ny reservasjon.

  2. Velg avtale, behandler og skriv inn en kommentar.

  3. Lagre.

Behandleren vil nå ikke ha tilgang til pasientens behandlingsoversikt når han går inn i journalen til pasienten. Reservasjonen kan trekkes ved å trykke X ved siden av reservasjonen.

Last updated