Rekvisisjon

Lær hvordan du oppretter en rekvisisjon.

Rekvisisjon brukes blant annet til røntgen, MR og CT. Merk at rekvisisjonsskjemaet tilpasser seg utfra hvilken type rekvisisjon du velger.

Typer rekvisisjon

Under Type i rekvisisjonsskjemaet får du oversikt over de ulike typene rekvisisjon. Her følger oversikt over de ulike:

Computertomografi (CT) Magnettomografi (MR) Mammografi Røntgen Scintigrafi Ultralyd Annet

Opprett rekvisisjon

  • Mottakere i mottakerfeltet hentes fra Adresseregisteret. Dersom du ikke får treff her, vil det si at de ikke er registrert i Adresseregisteret. Søk etter personen/instansen som skal motta rekvisisjonen. En liste over de siste viste mottakerne vil vises når du klikker i feltet eller klikker pil ned.

  • Velg fra listen hvilken type rekvisisjon det gjelder.

  • Du blir automatisk lagt til som ansvarlig, men dette kan endres.

  • Klinisk informasjon fra journalen vil automatisk legges til under Klinisk informasjon. Dette inkluderer CAVE-opplysninger, sykdomshistorikk og legemiddelhistorikk. Du kan slette det som ikke er relevant ved å klikke på X.

  • Under Undersøkelse, må du manuelt fylle ut relevant informasjon. Dersom det finnes tidligere undersøkelser av samme type, vil de vises her. Ved å trykke på den, vil du legge til informasjon fra tidligere undersøkelse til den nye (se eksempel).

  • Under Grunner legges automatisk det som er registrert i Sosial-fanen på pasientkortet seg. Du kan også fjerne dette, legge til andre grunner og importere journalnotater her.

Fyll ut resterende felter. Kun felter med rød stjerne er obligatoriske.

Klikk Lagre og send. Rekvisisjonen lagres som vedlegg i journalnotatet, som egen journalhendelse, i Mine sendte i postmodulen og kan søkes opp i meldingsloggen.

Rekvisisjon til MR

Dersom du velger Magnettomografi fra listen under Type, vil du automatisk få opp sjekklisten.

Her kan du enkelt huke av for det som gjelder under pasientinformasjon og kontraindikasjoner. Dersom det ikke er noen kjente kontraindikasjoner velger du ingen oppe i høyre hjørne.

Merk at Undersøkelse-feltet er obligatorisk, klikk på Legg til og velg fra listen.

Sosial/familie hentes fra pasientkortet eller kan legges til manuelt. Du kan også legge inn en kommentar.

Klikk Lagre og send og rekvisisjonen er sendt.

Rekvisisjon til røntgen

For å kunne sende rekvisisjon til røntgen, må du velge Røntgen under feltet Type når du oppretter en ny rekvisisjon.

Videre fyller du ut i resterende feltene, og klikker på Lagre og send når du er klar.

Motta svarrapport på rekvisisjon

Du mottar svarrapporter på ulike typer rekvisisjoner i innboksen i postmodulen. Vi viser røntgensvar ved å generere en PDF med visningsfilen. De skal ligge under Rekvisisjon og svar i innboksen din i postmodulen.

Her kan du rapportere avvik, skrive ut, signere for å bekrefte at du har sett meldingen eller signere og opprette journalnotat. Når du signerer blir meldingen arkivert og legger seg i Arkiv.

Last updated