HP Link

Lær mer om vår integrasjon med HP Link.

Ved integrasjon med HP Link har dere mulighet til elektronisk rekvirering til alle sykehuslaboratoriene i Midt-Norge.

Pasientsky må kontaktes for å aktivere integrasjonen til HP Link. Gå til lab-modulen, og sjekk om HP Link er tilgjengelig fra listen under Ny rekvisisjon.

Merk at du trenger Windows 10 eller nyere og Mac/iOS foreløpig ikke støttes. Du kan lese mer om systemkrav på HP Links supportside her.

  1. Sørg for at pasienten du skal rekvirere for er valgt i søkefeltet.

    Pasienten må ha fullt fødselsnummer eller D-nummer for å kunne rekvirere gjennom HP Link. Du får et varsel at det mangler og rekvirering er ikke mulig.

  2. Du kan også gå til lab-modulen på den aktuelle pasienten og velg HP Link fra listen under Ny rekvisisjon.

  3. HP Link åpnes i en ny fane og lab-rekvisisjoner kan utføres som vanlig der. Vi kopierer over pasientens fødselsnummer, navn, kjønn og alder.

    Dersom du ikke har logget inn med HelseID må du gjøre det på nytt på HP Link sin side.

TIPS: Du kan legge til HP Link i prosedyrer og inkludere den i intern rekvisisjon. På denne måten kan du gi kollegaen din beskjed om at de må sjekke ekstern integrasjon i tillegg.

Les mer om hvordan du kan legge til prosedyrer her.

Du kan finne alle sendte rekvisisjoner for lab:

Motta prøvesvar

Svarene fra sykehuset kommer inn som meldingstypen Svarrapport i Post-modulen, i din innboks, i postkassen Lab-resultat. Her kan du åpne svaret, se og signere.

Du kan finne dem igjen i journalen til pasienten under fanen Post (se hvor).

Mottatte lab-resultater legger seg på forskjellige steder:

  • Biokjemi, immunologi og mikrobiologi legges automatisk til pasientens lab-ark (Fanen Basic under lab-modul).

  • Cytologi- og histologi-svar kan finnes i fanen etter sitt navn.

  • Andre typer svar kan finnes under fanen Andre.

Last updated