Bruk

Lær hvordan du bruker forsikring.

Før du tar forsikring i bruk, sørg for at du har aktivert forsikring på regnskapet ditt, lagt til forsikringsavtaler og valgt hvilke avtaler du skal benytte. Les mer om oppsettet.

Registrere forsikringskrav på pasient

Vi henter automatisk inn alle detaljer om forsikringssaken til pasienten, dersom pasienten har en SakID. Alle fysikalske behandlingsoppdrag for Behandlernettverkets samarbeidspartnere utstedes med SakID.

Har pasienten ikke SakID, kan kravet registreres manuelt.

Merk at du ikke kan slette ufakturerte forsikringskrav som er knyttet til pasientens regningskort (se eksempel). Dette er for å unngå at kravet mister viktig informasjon når det sendes som EHF.

Forsikringskrav med SakID

 1. Åpne pasientkortet og gå til Forsikringskrav.

 2. Klikk Legg til forsikringskrav.

 3. Velg pasientens forsikringsselskap og legg til SakID-en.

 4. Klikk Slå opp.

 5. All informasjonen kommer opp. Klikk Importer (se eksempel).

DigiCare, Falck Helse og If og Vertikal Helse knyttes til SakID. Dersom SakID-en du søker etter ikke gir noen treff, dobbeltsjekk om den er skrevet riktig og ta kontakt med pasientens forsikringsselskap dersom forsikringskravet ikke kan importeres.

Merk at pasientens fødelsdato og fødselsdatoen registrert på SakID-en må matche. Matcher de ikke, vil du varsles om dette og vil ikke kunne importere kravet.

Forsikringskrav uten SakID

Dersom pasienten ikke har en SakID, legger du inn kravet manuelt.

 1. Velg pasientens forsikringsselskap.

 2. Skriv inn saksnummeret.

 3. Velg kravstype: Et samlet antall eller Et antall fordelt på behandlingstype. Velger du samlet antall, legg inn antall innvilgede behandlinger.

 4. Legg til gyldighet for avtalen.

 5. Klikk Legg til.

Rediger så forsikringskravet.

 • Du kan knytte forsikringskravet til et behandlingsforløp. Når du senere velger behandlingsforløpet på regningskortet, blir forsikringskravet lagt til automatisk.

 • Under Behandlinger, Legg til de takstkodene som skal benyttes for denne pasienten. Skriv også inn antallet brukte behandlinger.

 • Legg inn antall behandlinger som er innvilget for denne pasienten på dette kravet.

 • Fyll inn eventuell egenandel for pasienten på dette forsikringskravet. Egenandelen legges automatisk på regningskortet når forsikringstaksten benyttes. Velg også når pasienten skal betale egenandel.

 • Angi maks egenandel (per forsikringssak) og/eller velg antallet av behandlinger utfra betaling av egenandel som du nettopp satte.

 • Legg også til eventuelle restriksjoner for forsikringskravet, til informasjon.

Klikk så på Lagre. Forsikringskravet lagres på pasientkortet.

Ta betalt

Når du skal ta betalt, oppretter du regningskort på vanlig måte (hurtigtast ALT + B). Dersom pasienten har et gyldig forsikringskrav registrert, blir du varslet om dette i gul linje og kan klikke for å vise kravet.

På regningskortet,

 1. Legg til forsikringskrav - eller behandlingsforløp. Dersom behandlingsforløpet er knyttet mot forsikringskravet, legges kravet til automatisk.

 2. Under forsikringskrav, får du opp informasjon om hvilke takster som er tilgjengelig å bruke for dette kravet (se hvor). Legg til takstene (se hvordan). Takstene kan brukes sammen med HELFO-takster.

 3. Dersom det er angitt i forsikringskravet at pasienten skal betale en egenandel, legges denne til automatisk. Du velger selv betalingsmetode for pasientens egenandel, og forsikringsandelen sendes automatisk med EHF til forsikringsselskapet.

Alle EHF-fakturaer håndteres av Convene, som er vår underleverandør på fakturering av forsikringsordre. Dette gjelder uavhengig av om klinikken benytter terminal fra Convene eller ikke.

Eksempel på EHF-faktura fra Convene

Har du spørsmål om EHF-faktura og forsikring ta kontakt med EG Pasientsky support.

Dekning

Når det gjelder forsikringskrav med SakID, så holder de oversikt over hvor mange behandlinger pasienten har brukt av forsikringskravet. Dekningen oppdateres etter det har blitt behandlet av DigiCare (typisk ca. 48 timer etter opprettelse). For forsikringskrav uten Sak-ID vil også antall brukte behandlinger justeres automatisk på pasientkortet. Justeringen skjer i det systemet genererer en EHF-faktura når du oppretter et regningskort. Du trenger derfor ikke selv å justere antallet. Du varsles med en bekreftelse på dette når regningskortet er opprettet (se hvordan).

Åpne forsikringskravet for å se antall innvilgede og antall gjenstående behandlinger (se hvor).

Se status på ordre

Du kan se status på ordre sendt til forsikringsselskapet under Økonomi på pasientkortet, og i rapportene innbetalinger og omsetning.

Merk at forsikringsordren kan krediteres frem til 23:00 samme dag, deretter blir faktura sendt og kravet kan ikke krediteres uten at du også sender en kreditnota til forsikringsselskapet. Ta kontakt med Support hvis du har behov for kreditnota.

Per mars 2021 vil behandleroppgjør som sendes via Convene bli utbetalt en fast dag i uken. Avregninger vil bli gjort på fredager, og følgende mandag blir alle behandleroppgjør utbetalt. Det vil si at dersom Convene mottar betaling på faktura fra forsikringsselskapet på en tirsdag, blir denne avregnet fredag samme uke, for så og bli utbetalt på mandag. Dette gjelder da for oppgjør fra uken som var.

Avvist forsikringskrav

Dersom du får regningen avvist av forsikringsselskapet, vil du fra noen forsikringsselskap, deriblant DigiCare, motta en e-post om hvilke krav som er avvist.

I e-posten fra DigiCare vil det stå både et fakturanummer og et ordrenummer. Om du ønsker å finne igjen ordren på plattformen, kan du søke opp ordrenummeret i omsetningsrapporten. Ordrenummeret finner du her:

Nordic Netcare

Nordic Netcare tilbyr EHF i vårt system kun dersom det foreligger en avtale mellom kunden (klinikken eller behandler) og Nordic Netcare. Dersom du ikke har en slik avtale med Nordic Netcare må alle forsikringssakene registreres i Touch.

Ønsker du å registere regningskortene på plattformen, lagrer du det som Utkast, idet du registrerer kravet i Touch. På denne måten blir det ikke sendt EHF-faktura parallelt til Nordic Netcare.

Forsikringskrav fra ProMed

Vi overfører alle registrerte forsikringskrav for deg som går over fra ProMed. Krav som er registrert uten fullstendige opplysninger, eller opplysninger som ikke kunne leses automatisk, må gjennomgås før de legges til. Disse ligger under Mangelfulle forsikringskrav på pasientkortet.

 1. Klikk for å åpne kravet.

 2. Fyll ut feltene som mangler, bruk kolonnen Tidligere lagret som, som hjelp.

 3. Legg til.

Ofte stilte spørsmål

Forsikringsandelen ble avvist. Hvordan krediterer jeg fakturaen? Åpne regningskortet og klikk Krediter. Hele regningskortet krediteres, det vil si at hvis det er benyttet HELFO-takster og/eller egenandel på regningskortet, blir også disse andelene kreditert. Ordren må da sendes inn på nytt til HELFO.

Hvordan finner jeg faktura til forsikringsselskap i omsetningsrapporten? Du kan søke opp ordrenummeret i omsetningsrapporten.

Last updated