Opprett takster

Lær hvordan du oppretter egne takster og aktiverer HELFO-takster.

Før du kan ta betalt, må du opprette egne takster og/eller aktivere HELFO-takster.

Opprett egne takster

Merk at kun klinikkadministrator har tilgang til å opprette egne takster.

 1. Gå til Takster under Økonomi i menyen (se hvor).

 2. Klikk Legg til ny takst.

 3. Gi taksten en kode. Det er denne kode du skriver inn når du skal søke etter taksten.

 4. Legg til beskrivelse. Beskrivelsen er intern og vises ikke på pasientens kvittering, men overføres til feltet Navn på kvittering.

 5. Huk av i feltet under hvis du vil skjule navnet på kvitteringen, for å sikre at det ikke fremstår sensitiv informasjon. Navnet erstattes med “Behandling”.

 6. Dersom du vil at navnet på kvitteringen skal være noe annet enn beskrivelsen, kan du endre det i feltet Navn på kvittering.

 7. Huk av for variabel pris hvis du vil sette prisen manuelt på regningskortet når denne taksten benyttes.

 8. I feltet takstpris kan du sette en standard pris for denne taksten.

 9. I taksttype, velg om det skal registreres moms på salg av tjenester/produkter med denne taksten. Merk at dersom moms er registrert, er takstprisen inkludert MVA.

 10. Legg til. Taksten legger seg i listen.

Les hvordan du aktiverer HELFO-takster her:

pageHelfo

Automatiske takster

For at takstene du bruker skal komme opp automatisk når du oppretter regningskort, må de legges til på timetypen.

 1. Åpne konfigurasjonsmodulen.

 2. Gå til Timetyper i menyen (se hvor).

 3. Åpne den timetypen du ønsker å knytte takster til og gå til fanen Takster (se hvor).

 4. Klikk Opprett og velg din timebok.

For at en eller flere takster skal legges til på regningskortene automatisk må du velge hvilken timebok takstkombinasjonene skal tilhøre. Dette gjøres for at ulike behandlere skal kunne velge sine egne takstkombinasjoner på samme timetype.

 1. Søk opp takstene du vil legge til (se hvordan). Dersom du forsøker å legge til ugyldige takstkombinasjoner utifra hva HELFO tillater, vil du bli varslet om dette.

 2. Klikk Oppdater, og Oppdater type for å lagre.

Gjenta for alle timetypene du vil knytte takster til.

Når du oppretter et regningskort med en time tilknyttet, vil takstene du har knyttet til timetypen komme opp automatisk (se hvordan).

Automatiske takster for gruppetimer

For å få opp HELFO-takster automatisk på gruppetime, gjør du følgende:

 1. Åpne gruppetimen du vil knytte takster til i listen over timetyper.

 2. Gå til feltet for Automatiske gruppetakster (se hvor).

 3. Huk av for Ja i “Bruk Helfo-takster?”.

 4. Svar på spørsmålene som kommer opp. EG Pasientsky genererer flere automatiske takster fra HELFO basert på det du fyller ut.

 5. I feltet Evt. tilleggsgebyr kan du legge til egne takster eller andre HELFO-takster som også skal komme opp automatisk på regningskortet, f.eks. takst for inngangsbillett eller liknende.

 6. Oppdater timetypen.

Neste gang du oppretter regningskort for denne gruppetimen, legges takstene til automatisk.

Takstgrupper

Dersom du ønsker å lage en kombinasjon av takster som du kan søke opp på regningskortet, kan du opprette en takstgruppe.

 1. I konfigurasjonsmodulen, gå til Takstgrupper i menyen (se hvor).

 2. Legg til takstgruppe.

 3. I feltet Grp.takst, lag en takstkode. Dette er koden du søker opp på regningskortet.

 4. I gruppenavn, skriv inn et navn som beskriver hva takstgruppen inneholder.

 5. Legg eventuelt inn beskrivelse.

 6. Legg til en og en takst ved å søke etter dem (se hvordan).

 7. Legg til.

Alle på klinikken kan nå benytte takstgruppen.

Last updated