Oppsett og innstillinger

Lær hvordan du setter opp postmodulen.

Tilgang og rettigheter

Dersom postmodulen er aktivert for klinikken, vil alle ansatte ha tilgang til sin egen innboks; Innboks, Åpne, Mine sendte og Arkiv. Les mer om Postkassene.

Tilgang til alle klinikkens meldinger, innboksene Klinikkens åpne og Klinikkens arkiv, må gis av klinikkadminstrator (se hvordan). Les mer om Rettigheter for Post.

Kommunikasjonstyper

Det finnes 4 ulike kommunikasjonstyper i systemet:

 • E-dialog: Generelle meldinger til og fra pasienter. Relevante HELFO-takster er tilgjengelig.

 • E-konsultasjon: Disse meldingene må startes av pasientene, og må gjelde etablerte medisinske spørsmål/problemstillinger. Relevante HELFO-takster er tilgjengelig.

 • Reseptforespørsel: Pasienter kan be om fornyelse av resepter.

 • Fakturaspørsmål: Fakturanummeret følger med meldingen for å hjelpe dere med å løse ulike fakturaspørsmål enklere (for de som har betalingsterminal fra Melin Medical).

Det er kun klinikkadminstrator som kan aktivere, endre og slette de ulike kommunikasjonstypene.

Sett opp kommunikasjonstyper

Klikk på Konfigurasjonsmodulen. Gå til Kommunikasjonstyper under Post. Klikk på Legg til og velg kommunikasjonstype fra listen. Fyll inn feltene og lagre kommunikasjonstypen (se hvordan).

Du må minimum sette opp følgende:

Avsender

Velg hvilke pasienter som skal kunne sende slike meldinger:

 • Alle pasienter - Alle pasienter som er på EG Pasientsky-plattformen

 • Klinikkens fastlegepasienter - Kun pasienter som er tilknyttet klinikken via fastlegeliste

 • Alle pasienter på klinikken - Alle pasienter som er tilknyttet klinikken

 • Pasientlister - Egendefinerte pasientlister som er lagt til på klinikken

Mottaker

Velg hvem som skal motta slike meldinger. Dette er våre anbefalinger:

 • Dersom dere for eksempel er flere helsesekretærer, eller en gruppe behandlere, og det ikke er av betydning hvem meldingene leses og håndteres av, anbefaler vi å bruke samhandlingsenhet og velge mottakerkriterier utfra hvem som skal tilhøre enheten og håndtere meldingene. Eksempelvis en gruppe som heter “Resepsjon” eller alle brukere med rolle Helsesekretær.

 • Dersom dere ønsker å håndtere meldinger individuelt og at pasienten skal kunne velge hvilken ansatt på klinikken meldingen skal sendes til, anbefaler vi å velge enkeltbrukere. Eksempelvis hvis dere ønsker at reseptforespørsler skal gå rett til pasientens lege, slik at det blir mindre belastning på de i resepsjonen. Eller e-konsultasjoner som pasientene kun bør kunne sende til sin fastlege.

Les her for mer informasjon om mottakerformat og mottakere:

Enkeltbrukere - Meldingen håndteres individuelt. Her vil avsender ha mulighet til å se de spesifikke brukerne som legges til som mottakere. Mottakere som legges til i etterkant, vil ikke ha tilgang til tidligere meldingshistorikk.

Samhandlingsenhet - Meldingen håndteres i fellesskap. Her vil avsender ikke kunne se spesifikke brukere som legges til som mottakere. For mottakere som legges til i etterkant, vil de ha tilgang til tidligere meldingshistorikk.

Avanserte innstillinger

Du har også flere konfigurasjonsmuligheter ved å klikke på Vis avanserte innstillinger (se hvor).

Husk at disse innstillingene allerede er satt opp etter hvordan de aller fleste klinikker ønsker det, og det skal ikke være behov for å gjøre store endringer her.

 • Mottakervisning:

  • Velg Ja dersom du ønsker at avsender skal se de individuelle brukerne, gruppene, avdelingene eller funksjonene som dialogen sendes til. For samhandlingsenheter vil man kunne velge enhet, mens for enkeltbruker vil man kunne velge spesifikke ansatte.

  • Velg Nei dersom du ikke ønsker at avsender skal se hvem dialogen sendes til. Klinikkens navn vil stå som mottaker.

 • Individuell håndtering av melding: Velg om meldingen skal håndteres individuelt eller ikke (se hvor).

  • Velg Ja dersom du ønsker at alle mottakere skal håndtere (lese, svare, avslutte) meldingen. Merk at dersom en bruker besvarer meldingen, vil dette være synlig slik at meldingen ikke besvares to ganger.

  • Velg Nei dersom du ønsker at bare én av mottakerne skal håndtere meldingen.

 • Offentlig navn: Hvem skal stå som standardavsender av meldingen (se hvordan). Klinikkens navn er det vanligste å ha her, men man også velge å vise navnet til den aktuelle brukeren som sender meldingen, sette inn et annet navn, eller ha en brukers navn som fast avsender.

 • Dialoginnstillinger: Forhåndsbestem emne, prioritet og andre meldingsinnstillinger (se hvordan)

 • Svarinnstillinger: Skal det kreves svar på hver melding? (se hvordan)

 • Oppgavekonfigurasjon: Skal dette alltid være en oppgave? (se hvordan)

Brukerinnstillinger

Hver enkelt bruker på klinikken kan også skru av og på kommunikasjonstypene for sin egen bruker. Klikk på Vis profil, gå til Brukerinnstillinger, og fjern avhukingen for de du ønsker å deaktivere (se hvordan).

Dette kan for eksempel brukes hvis du skal være borte fra klinikken en periode og ønsker å gjøre deg utilgjengelig for å motta en eller flere typer meldinger.

Du kan også sperre spesifikke pasienter fra å bruke online tjenester, som å sende meldinger. Åpne pasientkortet, gå til Generelt, og huk av (se hvordan).

Ofte stilte spørsmål

Hva skjer med dialoger hvis vi deaktiverer en kommunikasjonstype? Eksisterende dialoger blir ikke borte, de vil fortsatt finnes i de ulike innboksene. Hvis dere deaktiverer en kommunikasjonstype betyr det bare at verken dere eller pasientene kan sende denne type dialog lenger, dersom det var åpent for det.

Last updated