Ansatte

Lær å legge til ansatte og redigere deres oppsett.

Under Ansatte finnes en oversikt over alle brukere som er ansatt på klinikken.

Når du klikker på Legg til ny ansatt eller klikker på en ansatt i oversikten, kommer det opp et vindu som vi kaller Ansattkort. Her kan du legge til eller redigere ansattinformasjon.

Du kan velge egne visningsinnstillinger og søke etter spesifikke ansatte på navn, fødselsdato eller signatur i søkefeltet.

Legg til ny ansatt

Klikk Legg til ny ansatt i oversikten.

Basis

Under fanen Basis:

 • Legg til fødsels - eller D-nummer. Dersom du ikke har den ansattes fødselsnummer tilgjengelig, kan du søke i folkeregisteret.

 • For noen stillinger kreves det at HPR-nummer legges til, for eksempel lege.

 • Legg til navn. Dersom brukeren er tilknyttet plattformen fra tidligere, vil navnet dukke opp automatisk.

 • Velg om brukeren skal ha mulighet for mobilpålogging. Dette må velges for brukere som kun har D-nummer, siden de ikke har mulighet for Bank-ID. Ved aktivering av mobilpålogging vil et engangspassord bli sendt ut til brukerens registrerte mobilnummer. Dette passordet er gyldig i 24 timer og må byttes etter bruk. Personlig passord + kode fra SMS brukes senere ved innlogging.

 • Hvis ønskelig, kan bilde av den ansatte legges til. Bildet vil vises i portalen og kan vises på nettsiden til klinikken, dersom dere har nettside fra oss.

 • Legg også til kontaktinformasjon, som epost, telefonnummer og adresse.

Ansettelse

Gå videre til fanen Ansettelse.

Primæroppsett:

 • Signaturen vises blant annet i timeboken, for de som bruker timebok.

 • Offentlig navn er navnet som vises ut mot pasienter og eventuelle tredjeparter. Om du vil bruke ditt faktiske navn, kan feltet stå åpent.

 • Legg til HER-ID hvis den ansatte bruker elektroniske meldinger.

 • Velg den ansattes rolle fra listen. Dersom rollen ikke finnes, kan den opprettes herfra. For noen roller kan spesialisering også legges til.

 • Feltet Sette inn i tidl. Stilling vil komme opp dersom det er noen i den rollen som har sluttet. Der kan du legge til en nyansatt som skal erstatte en tidligere ansatt og ta over alle dataene, du kan velge navnet til den ansatte som har sluttet fra nedtrekksmenyen (se eksempel).

 • Dersom det er lagt til funksjoner i rolleoppsettet, legges de til automatisk når rollen velges. Hvis relevant, kan enkelte fjernes eller flere legges til.

Under ansettelsesperiode:

 • Den ansatte får automatisk tilgang til portalen på datoen som settes på ansatt fra. Dersom det på forhånd er satt en dato der brukeren skal gå ut av stillingen, kan det settes en dato under ansatt til. Brukeren mister da automatisk tilgang denne dagen.

 • Dersom den ansatte skal ha en vikar, kan dette angis her. En vikar overtar alle funksjoner for brukeren i post og timebok, og kan også ta over i dynamiske grupper som er angitt i telefoni. En vikar får tilgang til eksisterende og eventuelt nye dialoger. Pasienter kan velge å gjøre meldingen tilgjengelig for vikaren. Interne meldinger sendes både til hovedbruker og vikar.

 • Registrer fravær når den ansatte skal på ferie eller i permisjon. Dersom fravær er registrert, vil pasienter og kolleger få beskjed om at behandleren er borte i angitt tidsperiode og at lenger svartid må påberegnes.

Feltene Ansatt fra - til kan også brukes dersom en bruker skal ut i permisjon eller av andre årsaker skal være lenge borte fra jobben og ikke skal ha tilgang til klinikken. Dette feltet genererer faktura for brukerens lisens basert på datoene. Lisensen faktureres månedlig.

Gå videre til fanen Oppsett tilgjengelighet:

Her konfigurerer du den ansattes tilgjengelighet for kommunikasjon, både mot pasienter og internt på klinikken.

Svar ja eller nei på spørsmålene.

Tilgang og rettigheter

Under denne fanen angir du tilganger og rettigheter spesifikt for brukeren. Brukeren får automatisk de tilgangene som er satt opp på rollen den ansatte innehar, men disse kan overstyres her.

Du angir her hvilke moduler brukeren skal ha tilgang til, og hvilke rettigheter de skal ha i det aktuelle modulet. Fjern avhuking for de modulene eller rettighetene brukeren ikke skal ha tilgang til og motsatt.

Rettigheter for post

Dersom postmodulen er aktivert for klinikken, vil alle ansatte ha tilgang til sin egen innboks; Innboks, Åpne, Mine sendte og Arkiv.

Tilgang til alle klinikkens meldinger, Klinikkens åpne og Klinikkens arkiv, må gis av klinikkadminstrator. Les mer om Postkassene.

Rettigheter for økonomi

Rettigheter for økonomimodulen er beskrevet her.

Rettigheter for journalen

Spesifikke innstillinger kan angis for klinikker med Elektronisk pasientjournal (EPJ):

 • Pasientens helseproblemer: Angi om brukeren skal ha tilgang til å se problemlisten.

 • Sosial informasjon: Angi om brukeren kan se Sosial-fanen på pasientkortet og i journalen.

 • Journalhendelser: Angi om brukeren ska ha generell tilgang på journalhendelser. Les flere detaljer her.

 • Journal (vanlig konfidensialitet): Angi om brukeren skal ha tilgang til å lese journalnotater med vanlig konfidensialitet (medisinsk informasjon f.eks).

 • Journal (høy konfidensialitet): Angi om brukeren skal ha tilgang til å lese journalnotater med høy konfidensialitet (f.eks. notater skrevet av psykolog).

Oppsett utvidet tilgang i journal

Som standard kan hver bruker se sin egen journaldata. For å gi den ansatte tilgang til å se andre ansattes journaldata, klikk Oppsett utvidet tilgang. Dette gir muligheten for datadeling på tvers av brukere på klinikken.

Klikk Legg til nytt kriterie, hvis det ikke er satt opp noe fra før.

Her setter du opp kriterier for hvilke data som blir gjort tilgjengelig for den aktuelle brukeren.

 • Lokasjon: Velg om datadeling skal skje på tvers av ulike avdelinger eller hele klinikken.

 • Rolle: Velg om datadeling skal skje mellom de ulike rollene som er angitt på klinikken.

 • Stillinger: Velg om datadeling skal skje mellom spesifikke stillinger (ansatte) på klinikken.

Du kan sette opp flere ulike kriterier. Velg Legg til nytt kriterie dersom du ønsker å legge til flere. I bunnen ser du en oversikt over hvilke brukeres data kriteriet gir denne brukeren tilgang til.

Redigere og fjerne ansatt

For å redigere en eksisterende ansatt sitt oppsett, klikk på den ansatte i oversikten.

For å fjerne en ansatt fra klinikken, kan du gjøre på for tre forskjellige måter:

 1. Om du vet når ansatte skal slutte kan du legge til sluttdato under Ansettelsesperiode. Merk at du ikke kan velge den dagen eller dato fra fortid.

 2. Klikk på den ansatte for å åpne ansattkortet og klikk Fjern ansatt.

Når du sletter en ansatt slettes kun den spesifikke ansatte, og rollen blir stående tom under Avdelinger, og Stillinger. All data brukeren hadde, vil kunne tas over av en eventuell ny person som skal besette den samme stillingen.

Merk at når en ansatt slutter, vikariatet er over eller skal ut i permisjon må klinikkadministrator fjerne brukeren fra klinikken. Dersom en ansatt ikke fjernes vil klinikken fortsatt faktureres for brukerens lisens

Dersom du vil registrere fravær eller legge til vikar kan du lese om det her.

Vikar og fravær

Ofte stilte spørsmål

Hvordan kan jeg sette en ansatt med statusen Utgått tilbake i stillingen?

 1. Fjerne den ansatte (ved knappen X eller Fjern ansatt).

 2. Legg til ny ansatt og fyll ut fødselsnummer. Systemet vil da hente inn tidligere data.

 3. Velg den samme rollen som den ansatte hadde før, og under Sette inn i tidl. stilling?, velg den ansattes navn (se eksempel).

 4. Sørg for at all informasjon er fylt ut, og trykk Lagre.

Last updated