HelseNorge

EG Pasientsky er integrert med HelseNorge, via NHNs tjeneste Digital Dialog.

Det betyr at du som er fastlege og bruker EG Pasientsky, kan tilby pasientene dine å bestille timer, sende e-konsultasjoner, reseptforespørsler og andre henvendelser via HelseNorge-portalen.

HelseNorge-portalen og vår portalen synkroniserer automatisk, og dere mottar alle timebestillinger og henvendelser sendt fra HelseNorge direkte i EG Pasientsky-portalen.

Kom i gang

Les mer om løsningen og ti gode grunner til å ta den i bruk på NHN sine sider:

Hvem kan bruke integrasjonen

Det er kun fastleger med fastlegeliste som kan bruke Digital Dialog, og dermed integrasjonen til vårt system. Integrasjonen kan ikke brukes av private legeaktører.

Pasienten må være på fastlegens fastlegeliste for å kunne bruke tjenestene, som å bestille timer.

Konfigurasjon

Vi aktiverer integrasjonen for klinikken, men før vi kan gjøre det må klinikken ha bestilt Digital Dialog fra NHN for å bruke HelseNorge.

Deretter kreves følgende:

 • Integrasjonen krever at klinikken er medlem av Norsk Helsenett. HER-ID må være registrert for klinikken og hver ansatt i EG Pasientsky.

 • Tjenestene fastlegen ønsker å tilby må være registrert i NHN Adresseregisteret. Dette må hver bruker gjøre selv. Eventuelt kan NHN bistå.

Dialoger

Sende dialog

Når du har integrasjon med HelseNorge, vil du ha flere muligheter i Postmodulen. For å sende dialoger, gå til Post og Innboks. Øverst til høyre har du tre valg:

 • e-Kontakt: For generelle henvendelser til pasienten, kan du velge e-Kontakt. Denne mottar pasienten i HelseNorge-portalen.

 • eKonsultasjon - helsenorge.no: For medisinske henvendelser, kan du sende en e-konsultasjon. Denne mottar pasienten i HelseNorge-portalen.

 • E-dialog: Sender du e-dialog til pasient, mottas denne kun i PatientSky-appen og pasientportalen. Du kan også bruke e-dialog når du skal sende meldinger til kolleger internt på klinikken.

Du kan legge ved filer i dialogene som mottas i HelseNorge-plattformen. Filene kan totalt ikke overskride 12 MB.

Du kan også sende dialoger som mottas i HelseNorge direkte fra søkefeltet når pasienten er aktivert (se hvordan).

Pasienten blir varslet om dialogen fra HelseNorge.

Dialoger kan kun sendes til pasienter med fullt fødselsnummer eller D-nummer. Pasienten må også ha samtykket til å bli kontaktet digitalt i HelseNorge-portalen. Dersom pasienten ikke har gitt samtykke eller ikke er aktiv i HelseNorge-portalen, vil du ikke kunne sende dialoger og vil bli informert om at pasienten ikke kan kontaktes når du forsøker å starte en dialog.

Motta dialog

Pasienter kan sende dialoger direkte fra HelseNorge-portalen. Klinikken kan selv definere hvilke ansatte som skal motta de ulike type meldingene.

Klinikkadministrator har tilgang til oppsett for HelseNorge i konfigurasjonsmodulen. I modulen, gå til Post og HelseNorge (se hvor).

I oppsettet har du følgende valg for de ulike meldingstypene:

 • Pasientens behandler: Dialogen mottas i fastlegens innboks. Mottaker kan ikke defineres selv.

 • Fast (klinikken velger mottaker): Dialogen går til mottakeren dere velger å sette opp. Dette kan være:

  • Enkeltstillinger

  • Grupper

  • Roller

  • Hele klinikken

 • Fast (klinikken velger mottaker) og pasientens behandler: Dialogen går til fastlegens innboks og til mottakeren dere selv definerer.

Standard innstillinger er:

 • eKonsultasjon: Pasientens behandler

 • eKontakt: Fast (klinikken velger mottaker). Mottaker: Hele klinikken.

 • Reseptfornyelse: Fast (klinikken velger mottaker). Mottaker: Hele klinikken.

Klikk i feltet mottakerformat for å sette innstillingen dere ønsker. Klikk i feltet mottaker for å velge mottakere (se hvordan).

Merk at e-konsultasjoner automatisk blir journalført til pasientens journal (se hvor).

HelseNorge varsler pasienten når fastlegen eller klinikken svarer på en dialog, og pasienten mottar dialogen i HelseNorge-portalen.

Journalføre dialoger

Det er kun e-konsultasjoner som automatisk journalføres.

Dersom du for eksempel mottar en generell henvendelse (eKontakt) som inneholder kliniske spørsmål eller opplysninger, kan du konvertere eKontakten til en e-konsultasjon.

Reseptforespørsler

Mottar klinikken en forespørsel om fornyelse av resept via HelseNorge, har dere flere valg.

 1. Åpne meldingen i innboksen. Hvilke resepter pasienten ønsker fornyet står listet.

 2. Skriv en beskjed. Dette er påkrevd. Deretter klikk Velg. Velg det relevante alternativet for forespørselen:

  1. Forespørsel avvist

  2. Resept fornyet

  3. Resept kan ikke fornyes

  4. Resepter delvis fornyet

 3. Send. I HelseNorge mottar pasienten beskjeden du skrev, i tillegg til alternativet du valgte som merknad.

 4. Ved behov kan svaret på reseptforespørselen gjøres om til e-kontakt eller e-konsultasjon, ved å klikke på de tre prikkene.

Timebestilling via HelseNorge

Dersom klinikken har valgt å tilby timebestilling via HelseNorge, kan pasienten selv bestille timer via HelseNorge-portalen.

Pasienten kan bestille timer i:

 • Fastlegens timebok

 • I en ressurstimebok - fellestjenester som vaksinasjon, blodprøver og lignende.

Bestille time hos fastlege

Pasienten kan kun bestille time i sin egen fastleges timebok - dette er den eneste timeboken som er tilgjengelig for pasienten.

Dette kreves for at fastlegens timebok skal komme opp i HelseNorge:

 • Fastlegen kan kun stå som eier av én timebok i EG Pasientsky. Har fastlegen flere timebøker, vil pasienten forhindres fra å bestille time.

 • Timeboken må være tilgjengelig online.

 • Timetypene må være tilgjengelig online.

For at pasienter skal kunne bestille time hos fastlege på timeboken settes opp slik at fastlegen står som eier, og at timeboken er tilgjengelig online.

Pasienten får oversikt over fastlegens timer som er gjort tilgjengelig for online bestilling. Pasienten må også skrive inn en kommentar om hva timen gjelder. Når timen er booket, blir den automatisk synlig i fastlegens timebok i EG Pasientsky.

Bestille time i ressurstimebok

Ressurstimebøker kan brukes til ulike formål på HelseNorge.

Ressurstimebøker gjør det mulig for pasientene å bestille fellestjenester via HelseNorge, eksempelvis vaksine, sårstell eller andre labtjenester. De er ikke knyttet til fastlege eller en spesifikk behandler, og eies av hele klinikken, en gruppe eller en annen ansatt enn en fastlege.

Klinikken under har opprettet egne timebøker for ulike labtjenester. Merk at eier av timeboken er LAB-gruppen.

Les mer om ressurstimebok i veilederen til Norsk Helsenett.

Konfigurere ressurstimebøker

For å gjøre ressurstimebok tilgjengelig på HelseNorge, må du opprette spesifikke timetyper som skal legges til i en eller flere timebøker som brukes til fellestjenester.

Hvordan dere konfigurerer og bruker ressurstimebøker vil avhenge av om flere ansatte skal tilby tjenester samtidig, da parallelltimer i samme timebok ikke støttes.

Du trenger én kalender hvis:

 • Kun én ansatt skal tilby tjenester. Eksempel: Ali er den eneste som jobber på laben og setter opp alle tjenestene i én timebok.

 • Flere ansatte skal tilby tjenester i samme timebok, men ikke til samme tidspunkt. Eksempel: Ali og Kari jobber på laben og har en felles timebok der de tilbyr timer om hverandre. Ali tar en blodprøve kl. 08, Kari følger på med en vaksinasjon kl. 09.

Du trenger to eller flere kalendere hvis:

 • Flere ansatte skal tilby tjenester samtidig - til samme tidspunkt. Dere trenger da flere timebøker, da én timebok tilsvarer én ansatt. Eksempel: Ali, Per og Kari jobber på laben og alle ønsker å tilby timer samtidig. Ali skal sette en vaksine kl. 08, Per skal stelle et sår kl. 08 og Kari skal ta en blodprøve kl.08. De må da ha hver sin timebok.

Når timebøkene og timetypene er tilgjengelig online, vises de på HelseNorge i tillegg til både PatientSky-appen og pasientportalen.

Derfor, hvis dere oppretter flere timebøker for fellestjenester fordi dere vil tilby ulike tjenester til samme tidspunkt, må timebøkene navngis på en forståelig måte for pasienten (se eksempler under infoboksen).

Merk at dette kun er relevant for hvordan timebøkene vises i PatientSky-appen og pasientportalen. På HelseNorge vises kun navnet på timetypen, ikke timebøkene.

Eksempel 1: Hvis dere tilbyr en bestemt tjeneste i hver timebok, for eksempel blodprøver i en, vaksinasjon i en og sårstell i en annen, kan timebøkene ha samme navn som tjenesten. Da vil pasientene som bestiller via PatientSky-appen eller pasientportalen vite hvilken timebok de skal velge.

Her er et eksempel på hvordan du kan opprette ulike timebøker for ulike labtjenester, hvor eier av timegruppen er LAB-gruppen.

Eksempel 2: Hvis dere tilbyr flere timebøker med samme navn og tjenester, vil det være uklart for pasienten hvilken timebok de skal velge. Da bør timebøkene for eksempel navngis slik:

 • Labtjenester (helsesekretær 1)

 • Labtjenester (helsesekretær 2)

 • Labtjenester (helsesekretær 3)

Opprett ressurstimebok

For å opprette en ressurstimebok oppretter du en timebok på vanlig måte som beskrevet her. Ressurstimebok skiller seg fra vanlig timebok ved at den i tillegg må settes opp ved å gjøre følgende (se hvordan):

 1. Merk at fastlegen ikke kan stå som eier. Velg en annen eier. Dette kan for eksempel være hele klinikken, en gruppe eller en annen ansatt enn en fastlege. Dersom dere for eksempel har en lab-gruppe, kan denne velges som eier.

 2. Gi timeboken et navn. Merk at dette kun vil vises i PatientSky-appen og pasientportalen. I HelseNorge vises kun navnet på timetypene. Se eksempler på hvordan navngi timebøkene.

 3. Timeboken må være tilgjengelig online.

 4. Velg at Klinikkens fastlegepasienter kan bestille i timeboken, med mindre timeboken kun skal være tilgjengelig for enkelte pasienter. Da velger du en egendefinert pasientliste.

Setter du begrensninger på timebok og timetype (for eksempel regler for avbestilling), vil dette også reflektere i HelseNorge.

Tilpass timetypene

Du kan enten opprette nye timetyper som skal brukes som ressurstimer eller tilpasse timetyper du har fra før. Husker du ikke hvordan du oppretter en ny timetype, les her.

Når du har en timetype som du ønsker skal være tilgjengelig på HelseNorge, gjør du følgende:

 1. Åpne timetypen du vil gjøre tilgjengelig.

 2. Huk av for Bruk som ressurstime på HelseNorge.

 3. Velg Type.

 4. Sørg for at navnet du gir timetypen er forståelig for pasienten når de bestiller.

 5. Legg til tilleggsinformasjon.

 6. Trykk Oppdater type.

Merk følgende:

 • Timetyper som er satt som ressurstimer vises som ressurstimebøker på HelseNorge.

 • Type kan brukes til å kategorisere timetypene, men det er navnet du gir timetypen som vil vises på HelseNorge.

 • Eksempler på hvordan du kan navngi timetypene: Sårstell, Influensavaksine, Koronavaksine, Koronatest, Blodprøve, Øreskyll, Vitamininjeksjon.

 • Tilleggsinformasjon vil vises under navnet på timetypen når pasienten bestiller. Dette kan være nyttig for å fortelle hva timen går ut på, hvem timen er ment for og liknende. Merk at HelseNorge viser maks 200 tegn.

Timetypene må nå legges til i ressurstimeboken.

 • Trenger du å opprette en ny timebok med disse timetypene, må du også legge dem inn i en ukemal og oppdatere arbeidsplanen. Les hvordan du gjør dette her.

 • Dersom du allerede har en timebok disse timetypene er lagt til i, vil de nå være tilgjengelig å bestille på HelseNorge.

Opprett ekstern bestillingsside

Vil dere tilby egne timebøker for en spesifikk tjeneste på hjemmesiden deres, kan du linke til en ekstern bookingside. Dette kan for eksempel være nyttig for å vise at dere tilbyr influensavaksine. Slik kan pasienten bestille time uten å logge inn med BankID på HelseNorge, i PatientSky-appen eller pasientportalen. Les hvordan du gjør det her.

Sette opp pasient på time

Klinikken kan på vanlig måte sette opp pasienten på time i fastlegens timebok eller på en ressurstime.

Se hvordan pasienten bestiller timer i ressurstimebok i veilederen til Norsk Helsenett, Timebestilling i ressurstimebok fastlege og legekontor.

Pasienten blir automatisk varslet via HelseNorge-portalen og kan se informasjon om timen i innboksen eller under Timeavtaler i HelseNorge-portalen. Timen blir også synlig i pasientportalen og PatientSky-appen.

Dersom klinikken avlyser eller flytter timen til pasienten, blir pasienten automatisk varslet om dette i HelseNorge-portalen.

Foreldre kan representere sine barn under 16 år og ha tilgang til deres helseopplysninger via HelseNorge. Dersom barnet selv ringer inn til klinikken og bestiller time, og foreldrene ikke skal ha innsyn i dette via HelseNorge, må timetypen byttes til Skjult time.

Videokonsultasjoner

For at pasienter skal kunne bestille videokonsultasjoner via HelseNorge, krever det at klinikken har videomodul.

Kontaktflatentimetypen må settes til videokonsultasjon. Les hvordan her. Timen vil da vises som videokonsultasjon i HelseNorge.

Varsler

Ved timebestilling mottar pasienten varsler om følgende fra HelseNorge:

 • Bekreftelse på booket time

 • Endring i time / flyttet time

 • Avlyst time

 • Påminnelse om time mellom 48 og 24 timer før timen

Merk at dersom pasienten ikke er aktiv i HelseNorge eller ikke har samtykket til å bli kontaktet digitalt, vil pasienten ikke motta varsel om oppsatt time via HelseNorge. For at ikke-aktive pasienter skal varsles, må varslinger være aktivert for klinikken i plattformen, og være aktivert for timeboken og timetypen. Varslene mottas da fra EG Pasientsky, på e-post, sms eller push.

Ved ferie og fravær

Ved ferie eller fravær for en fastlege, har dere tre alternativer:

1. Sette inn vikar

Dialoger

Når vikar legges til på ansattkortet til deg som fastlege, vil vikaren motta dialoger sendt til fastlegen. Vikaren kan svare og vikarens navn vil vises for pasienten når de mottar svaret i HelseNorge.

Tilganger som vikar:

 • Dialoger sendt fra HelseNorge mottas både av fastlegen og vikaren

 • I innboksen får vikaren tilgang til alle dialoger fastlegen har mottatt

 • Når vikaren fjernes, forsvinner de dialogene vikaren ikke var deltaker i fra innboksen

Timebestilling

I HelseNorge kan pasienten kun bestille time i sin egen fastleges timebok - dette er den eneste timeboken som er tilgjengelig for pasienten.

Skal pasienten kunne bestille time via HelseNorge, må vikaren benytte fastlegens timebok. Vikaren kan ikke benytte egen timebok.

Merk at det ikke vil synes for pasienten at fastlegen har vikar når timen bestilles.

2. Dialoger skal håndteres av noen andre

Dialoger

Dersom du som fastlege ikke skal ha vikar, men likevel ønsker at e-kontakt, e-konsultasjoner og reseptfornyelser skal håndteres av noen andre i perioden du er borte, kan dere endre hvem som skal motta meldingene midlertidig. Les om alternativene her.

Timebestilling

For å unngå at pasienter kan bestille time, fjern ledige timer fra timeboken din i perioden du er borte. Les hvordan du fjerner ledige timer.

3. Alle tjenester skal være utilgjengelige

Hvis dere ønsker å gjøre tjenestene i HelseNorge helt utilgjengelige i ferien, må de skrus av i Adresseregisteret til NHN for hver enkelt fastlege.

Det anbefales ikke at alle tjenester skrus av, da "fastlegepanelet" ikke vil synes for pasienten lenger. Da vil de ikke finne tjenestene de er vant til å se, og det vil oppleves som at de har mistet tilgang eller at du som fastlege ikke er tilgjengelig i HelseNorge.

Se forklaring i Veileder for ferie og fravær på denne siden.

 1. Skru av tjenestene for e-konsultasjon, e-kontakt og reseptfornyelse i Adresseregisteret for den fastlegen som skal på ferie, men la timebestilling være skrudd på. Slik sørger dere for at pasienten fortsatt ser at fastlegen er tilgjengelig i HelseNorge. Dersom du har tilgang til Adresseregisteret kan du skru av tjenestene selv. Hvis ikke må du kontakte NHN.

 2. Sørg for å fjerne ledige timer fra timeboken din i perioden du er borte. Slik sørger du for at pasientene ikke kan bestille timer i denne perioden, selv om tjenesten er skrudd på i HelseNorge. Les hvordan du fjerner ledige timer.

Informere om ferie/fravær

Dersom dere har tilgang til NHNs tjeneste "Vårt Helsetilbud", kan dere legge til informasjon om fravær/ferie i HelseNorge. Finn veiledning på denne siden.

Når du er tilbake

 1. Hvis du som fastlege hadde vikar, må vikaren fjernes fra ansattkortet ditt.

 2. Hvis dere endret mottaker for dialoger, kan dette endres tilbake.

 3. Dersom tjenestene i Adresseregisteret ble skrudd av, må de skrus på igjen.

Ofte stilte spørsmål

Hvordan ser jeg om pasienten har booket eller sendt dialog via HelseNorge? Det indikeres ikke i timeboken om pasienten har bestilt via HelseNorge. Timen dukker automatisk opp i timeboken, uavhengig av om den er bestilt via HelseNorge eller pasientportalen/appen. Dialoger sendt fra HelseNorge indikeres med helsenorge.no i tittelen.

Blir pasienten varslet både i PatientSky-appen, pasientportalen og HelseNorge? Nei, pasienten blir kun varslet i og fra HelseNorge. Dersom pasienten ikke er aktiv i HelseNorge, og dere ønsker at pasienten skal motta varsler for timer dere setter opp, må varslinger være aktivert for klinikken deres i plattformen, og for timeboken og timetypen. Les mer under varsler.

Har journalsystemet støtte for vikarløsningen i HelseNorge? Nei, vi har ikke støtte for denne løsningen. Kun fastleger kan settes opp i HelseNorge-integrasjonen, ikke vikarer.

Last updated