Oppgjør for kommunale klinikker

Systemet har støtte for HELFO-oppgjør både for kommunale legekontor og kommunal fysioterapitjeneste.

Kommunalt legekontor

Kommunale leger kan velge mellom tre regnskapstyper, der to er spesifikke for kommunalt ansatte. Hvilken regnskapstype du skal velge, avhenger av din eller kommunens avtale med HELFO.

Valgene er:

 • Standard regnskap

  Kan brukes for selvstendig næringsdrivende med fastlegehjemmel i kommunen. HELFO-oppgjøret signeres med personlig Buypass-kort. Dette er også et alternativ dersom legvakt skal føres privat. Regnskap for eventuell privat føring opprettes i tillegg til det kommunale regnskapet.

 • Kommunalt enkeltoppgjør for lege

  Skal kun brukes for tjenester utført i regi av kommunal helsetjeneste. Hver lege må sende inn HELFO-oppgjøret selv og det signeres med personlig Buypass-kort.

 • Kommunalt fellesoppgjør for lege

  Skal kun brukes ved avtale om kommunalt fellesoppgjør. HELFO-oppgjøret sendes på vegne av klinikken, signert med kommunens virksomhetssertifikat.

Kommunalt fellesoppgjør gjør det mulig for assisterende personell å sende inn Helfo-oppgjør på vegne av legene på kontoret. I motsetning til Kommunalt enkeltoppgjør hvor legen signerer personlig, kan kommunens virksomhetssertifikat brukes til å signere. Fordelen med dette er at hver lege ikke selv må huske på å sende inn oppgjøret, men kan få bistand fra klinikkens støttepersonell. Dette kan særlig være nyttig for kontorer med rullering på legevikarer, slik at støttepersonell kan ta hånd om oppgjøret dersom vikariatet er over før oppgjøret er sendt.

Sett opp kommunalt regnskap for legekontor

For å legge til rette for kommunalt fellesoppgjør eller enkeltoppgjør, må det opprettes et regnskap med en av typene. Oppsettet forutsetter også at kommunen har riktig oppsett i NHN Adresseregisteret og riktige avtaler med HELFO.

Merk at kun klinikkadministrator kan opprette regnskap av typen Kommunalt fellesoppgjør for lege.

Gå til Konfigurasjonsmodulen og ​opprett regnskap på vanlig måte. Legg derimot merke til følgende:

 1. Under Regnskapstype, velg enten Kommunalt fellesoppgjør for lege eller Kommunalt enkeltoppgjør for lege.

 2. Ved enkeltoppgjør, kan den som eier regnskapet settes som eier.

  Ved fellesoppgjør er det kun klinikkadministrator som har tilgang til å opprette regnskapet og blir stående som eier i oversikten over alle regnskap.

 3. Legg inn kommunens kontonummer. Er dette et regnskap for legevakt og privat oppgjør, legger du inn ditt/legens kontonummer (Standard regnskap).

 4. Legg inn klinikkens organisasjonsnummer. Organisasjonsnummeret vises blant annet på kvittering til pasient.

Les hvordan du tar betalt på kommunalt regnskap.

Kommunal fysioterapiklinikk

Kommunale fysioterapeuter kan velge Kommunalt fellesoppgjør for fysioterapi som regnskapstype.

Da blir HELFO-oppgjøret sendt felles for klinikken og signert med kommunens virksomhetssertifikat. Det betyr at klinikkadministrator eller en økonomiansvarlig på klinikken sender inn oppgjøret på vegne av alle behandlerne.

Muligheten for kommunalt fellesoppgjør avhenger av at klinikken har riktig avtale med HELFO og riktig oppsett i NHN Adresseregisteret.

Sett opp kommunalt regnskap for fysioklinikk

Gå til Konfigurasjonsmodulen og ​opprett regnskap på vanlig måte. Legg derimot merke til følgende:

 1. Under Regnskapstype, velg Kommunalt fellesoppgjør for fysioterapi.

 2. Legg inn kontonummeret dere får utbetalt til.

 3. Legg inn kommunens organisasjonsnummer. Organisasjonsnummeret vises blant annet på kvittering til pasient.

Merk at kun klinikkadministrator kan opprette regnskap av typen Kommunalt fellesoppgjør for fysioterapi. Klinikkadministrator blir stående som eier i oversikten over alle regnskap.

Ta betalt på kommunalt regnskap

Bruken beskrevet her gjelder kommunalt fellesoppgjør og er den samme for kommunale legekontor og fysioterapitjeneste.

Når du skal ta betalt og bruke det kommunale regnskapet, opprettes regningskortet på vanlig måte. Det eneste du må huske på er:

 • Velg riktig regnskap på regningskortet - det kommunale regnskapet.

 • Aktør velges ut ifra hvem som har behandlet pasienten. Det er aktøren som blir oppgitt som behandler i oppgjøret når det sendes til HELFO.

Takster for fysioterapeuter

Innrapportering av HELFO-takster for fysioterapeuter er noe annerledes for kommunal fysioterapitjeneste enn for fysioterapeuter med eget regnskap. Systemet sørger for at takstene automatisk blir riktige når du bruker et kommunalt regnskap på regningskortet. Dette betyr:

 • Pasientens egenandel vil komme opp og rapporteres til HELFO for opptjening til frikort.

 • Ettersom kommunen ikke mottar refusjon fra HELFO, vil HELFO-andelen på regningskortet alltid være lik 0. Dette med mindre pasienten har frikort, da vil pasientandelen gjøres om til HELFO-andel, da kommunen kan kreve refusjon for denne.

Få oversikt og send fellesoppgjør

Du finner oversikt over ordrene og oppgjørene slik som tidligere. Klinikkadministrator har mulighet til å sortere på "Alle" i feltet Aktør i oversikten.

Klinikkadministrator kan sende inn et fellesoppgjør ved å følge samme oppskrift for andre HELFO-oppgjør.

Når du skal sende fellesoppgjør velger du hvem av behandlerene som skal være med på dette oppgjøret. Enten for en eller flere behandlere.

Du kan også enkelt velge å fjerne enkeltordre fra oppgjøret slik som ved enkeltoppgjør.

Selve signeringen av fellesoppgjøret gjøres med kommunens virksomhetsertifikat som er lagt til på klinikken, og du vil ikke trenge å signere dette med buypasskortet. Dette gjelder både kommunalt fellesoppgjør for legekontor og fysioterapiklinikker.

Ofte stilte spørsmål

Jeg benytter meg av påminnelser for Helfo - vil jeg også få påminnelser om fellesoppgjør? Nei, påminnelsen gjelder bare enkeltoppgjør.

Pasienten har yrkesskade som refusjonskode/garantikode. Kan kommunale fysioterapeuter få refusjon ved bruk av denne koden på regningskortet? Nei, det er kun frikort som er gyldig egenandelskode for kommunal fysioterapi. Kommuner med fastlønte fysioterapeuter mottar fastlønnstilskudd fra Helfo i stedet for refusjon etter takster, og dette tilskuddet inkluderer de tilfellene pasientene er fritatt for egenandel på grunn av barn under 16 år eller yrkesskade.

Last updated