Lokal varekatalog

Lær hvordan du bruker lokal varekatalog.

I lokal varekatalog kan klinikken registrere sine lokale artikler.

Gå til Klinikk og Lokal varekatalog.

Katalogen består av lokale artikler, magistrelle legemidler og maler.

Lokale artikler

For å opprette en ny lokal artikkel,

 1. Gå til fanen Lokale artikler.

 2. Klikk Ny.

 3. Fyll ut feltene og Lagre.

Artikkelen legger seg i listen med status aktiv. Du kan sortere på lokale artikler med status Aktiv eller Alle. Sorterer du på alle får du også opp deaktivere artikler.

Deaktivere og slette lokal artikkel

For å deaktivere eller slette en artikkel,

 1. Klikk på artikkelen i listen for å åpne

 2. Velg deaktiver eller slett.

Velger du slett, vil artikkelen slettes helt. Deaktiverte artikler kan gjenaktiveres.

Du kan også opprette en kopi av en artikkel ved å velge Opprett som ny artikkel.

Magistrelle legemidler

For å legge til et magistrelt legemiddel,

 1. Gå til fanen Magistrelle legemidler.

 2. Klikk Ny.

 3. Fyll ut feltene og Lagre.

Når du velger type blanding, er fire av alternativene parenterale blandinger. Velger du en av disse, blir det generert et standardisert prefiks automatisk til det navnet du senere velger. Dette vil du se under Generert artikkelnavn og Tilberedelsesopplysninger.

Legemiddelet legger seg i listen med status Aktiv.

Forskrive magistrelt legemiddel

Ordinasjon og resept på magistrelt legemiddel opprettes på samme måte som andre ordinasjoner og resepter.

Søk etter det magistrelle legemiddelet i Preparat. Når du oppretter resept, blir tilbredelsesopplysningene lagt til i resepten.

Ved magistrelle resepter, gir FEST grunnlaget for eventuell informasjon om gyldig refusjon ut fra virkestoff som inngår i den magistrelle blandingen. Gis det refusjon for et virkestoff/legemiddel i en blanding, gis det også refusjon for resten av innholdsstoffene (virkestoff/legemidler eller hjelpestoffer).

Maler

Du kan opprette maler for legemidler og handelsvarer, som kan benyttes når du oppretter en ny ordinasjon. Slik blir det mer effektivt å forskrive medisiner.

For å opprette en ny mal,

 1. Gå til fanen Maler.

 2. Klikk Ny.

 3. Fyll ut feltene og Lagre.

Malen legger seg i listen.

Bruk mal

Når du oppretter en ny ordinasjon, kan du søke etter navnet på malen i Preparat. Feltene vil fylles ut basert på det som er lagt inn i malen og du kan eventuelt justere ordinasjonen selv etter behov.

Last updated