Quickguide - Konfigurasjon første dagen

Oppsett klinikken løser i fellesskap

Det er viktig at dere har gått gjennom de første tre punktene før dere går videre til å tilpasse EG Pasientsky hver for dere. Dere kan også printe ut guiden ved å trykke på linken rett over.

Dere må opprette regnskap (se hvor). Hvis hver enkelt behandler skal ha sitt eget regnskap, kan dere gjøre dette hver for dere.

Oppsett hver behandler kan løse selv

For å få den beste opplevelsen med EG Pasientsky må hver bruker gå igjennom disse tre punktene:

Ulike behandlere kan tilby behandling på f.eks. 30 minutter, men har ulik pris. I EG Pasientsky settes takster automatisk ut fra hvilken timetype og timebok pasienten er knyttet til. Dvs. man kan konfigurere det slik at når Kalle Krank (pasient) har en 30 min behandling hos Manuellterapeut Magnus så brukes takst A8a + A8b, men settes pasienten opp hos Fysioterapeut Frank så brukes takst A3a + A3b for samme behandling.

Gå inn på timetypene og legg til takster som passer ditt behov (se hvor). Nå vil disse takstene automatisk legges på regningskortet når pasienten har en time i din timebok.

Etter at dere har gått gjennom disse punktene er dere klare for å ta i bruk EG Pasientsky.

Annet

  • Bruker klinikken forsikring? Se her

  • Bruker klinikken faktura i EG Pasientsky? Se her

Raskt overblikk over din hverdag etter konfigurasjon

Last updated