Anropsinnstillinger

Anropsinnstillinger finner du i Innstillinger.

Lydmeldinger

Du kan selv administrere, spille inn og laste opp lydfiler til telefonsvareren. Under fanen Lydmeldinger finner du de lydmeldingene dere har mulighet til å administrere. Klikk på feltet under Aktiv lydfil for å velge den lydfilen du vil bruke for de ulike meldingene.

Listen med de ulike lydmeldingene du finner her, inneholder også de meldingen du har mulighet til å få tilgang til å adminsiterere. Derfor er det mulig at de to oversiktene kan skille seg noe. Dersom det er noen av lydmeldingene i denne listen dere skulle hatt tilgang til, må dere kontakte EG Pasientsky kundesupport.

Ukeplan

Her har dere mulighet til å se og endre ulike ukeplaner for telefonen. De ukeplanene dere finner i denne oversikten har EG Pasientsky gjort tilgjengelig for dere. Ønsker dere å opprette en ny ukeplan, eller få tilgjengeligjort flere må dere ta kontakt med EG Pasitentsky kundesupport.

Her kan dere endre åpningstider for telefonen og når det skal være lunsj.

Dersom dere eksempelvis må stenge telefonen onsdag denne uken, kan dere gå inn på ukeplaner og fjerne avhukingen på onsdag, for å stenge telefonen (se hvordan).

Merk at dere kun har mulighet til å planlegge førstkommende uke. Dere har per nå ikke mulighet til å planlegge langt frem tid. Ring til EG Pasientsky support dersom dette er nødvendig.

Last updated